ISNAC.IR | IRANIAN SCIENTIFIC NETWORK  | شبکه علمی ایران
 

درک رفتار های امتناع کردن از رفتن به مدرسه دانش آموزان دبیرستانی از طریق دیدگاه عدالت اجتماعی

نام نویسندگان : علی جهان آرای 1 محمد جهان آرای 2
زبان اصلی مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری (icrhema.com)
کد IOI مقاله: XEHA-HCGBF
لینک مستقیم مقاله : isnac.ir/XEHA-HCGBF
مشاهده چکیده مقاله

بررسی هدف گذاری بین تورم و توازن نرخ بهره واقعی

نام نویسندگان : مهدی شامیاتی 1
زبان اصلی مقاله : فارسی
محور مقاله : اقتصاد
محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری (icrhema.com)
کد IOI مقاله: XEHA-HCGZH
لینک مستقیم مقاله : isnac.ir/XEHA-HCGZH
مشاهده چکیده مقاله

نقش تغذیه در جلوگیری از آسیب های ورزشی ورزشکاران

نام نویسندگان : علی رجب زاده بوانلو 1
زبان اصلی مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری (icrhema.com)
کد IOI مقاله: XEHA-HCFKK
لینک مستقیم مقاله : isnac.ir/XEHA-HCFKK
مشاهده چکیده مقاله

عوامل و زمینه‌های انحطاط جایگاه چمن در دوران قاجار و پهلوی

نام نویسندگان : خدیجه عالمی 1 یوسف حیدرنژاد 2
زبان اصلی مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری (icrhema.com)
کد IOI مقاله: XEHA-HCFKH
لینک مستقیم مقاله : isnac.ir/XEHA-HCFKH
مشاهده چکیده مقاله

اثربخشی طرحواره درمانی بر تاب آوری ، خودکارآمدی و عزت نفس زنان خانه دار شهر کرج

نام نویسندگان : مهدیه جلیل زاده خوشنود 1
زبان اصلی مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری (icrhema.com)
کد IOI مقاله: XEHA-HCFHK
لینک مستقیم مقاله : isnac.ir/XEHA-HCFHK
مشاهده چکیده مقاله

رابطه بین سبک رهبری و رضایت کارکنان شاغل در صنعت پتروشیمی با رویکرد تحلیل همبستگی کانونی

نام نویسندگان : میر میلاد قزوینی 1 حسین عباس زاده 2 احمد گائینی 3
زبان اصلی مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری (icrhema.com)
کد IOI مقاله: XEHA-HCFHB
لینک مستقیم مقاله : isnac.ir/XEHA-HCFHB
مشاهده چکیده مقاله

مدل‌سازی ریاضی با رویکرد پایداری در محیط فازی برنامه‌ریزی زنجیره تامین حلقه بسته

نام نویسندگان : پریسا آقابابایی پور 1
زبان اصلی مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری (icrhema.com)
کد IOI مقاله: XEHA-HCFGZ
لینک مستقیم مقاله : isnac.ir/XEHA-HCFGZ
مشاهده چکیده مقاله

تأثیر پرورش و آماده سازی آموزگاران پژوهشگر در ارتقاء کیفیت آموزشی دانش آموزان ابتدایی شهرستان ارومیه

نام نویسندگان : آرش اسماعیل صورمان آبادی 1 یوسف اردشیری 2 مهناز یوشعی 3 هدی دغاغله 4 جلال شیخ آقایی 5
زبان اصلی مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری (icrhema.com)
کد IOI مقاله: XEHA-HCFEG
لینک مستقیم مقاله : isnac.ir/XEHA-HCFEG
مشاهده چکیده مقاله

آسیب های اصلاحات ارضی

نام نویسندگان : محمدیعقوب یوسفی هشجین 1
زبان اصلی مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری (icrhema.com)
کد IOI مقاله: XEHA-HCFEZ
لینک مستقیم مقاله : isnac.ir/XEHA-HCFEZ
مشاهده چکیده مقاله

اثربخشی اجرای طرح خوانا در افزایش مهارت های زبان آموزی

نام نویسندگان : بهمن شریفی 1 مارال ارازلی 2 میثم ارازلی 3
زبان اصلی مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری (icrhema.com)
کد IOI مقاله: XEHA-HCFAF
لینک مستقیم مقاله : isnac.ir/XEHA-HCFAF
مشاهده چکیده مقاله

تحلیل و بررسی رابطه دلبستگی به مهارت¬های سازگاری فردی و اجتماعی با تاکید بر دانش آموزان

نام نویسندگان : حمیده عیو ض زاده 1 مهدی عطاپورانگوت 2 ثریانصیری 3 محمدعطاپورانگوت 4
زبان اصلی مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری (icrhema.com)
کد IOI مقاله: XEHA-HCFZK
لینک مستقیم مقاله : isnac.ir/XEHA-HCFZK
مشاهده چکیده مقاله

تاثیررابطه دلبستگی بر مهارت¬های ارتباطی با سبک¬های پر‏خاشگر‏ی در دانش‌آمو‏ز‏ان

نام نویسندگان : مهدی عطاپورانگوت 1 حمیده عیوض زاده 2 محمدعطاپورانگوت 3 مریم عیوض زاده 4
زبان اصلی مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری (icrhema.com)
کد IOI مقاله: XEHA-HCFZH
لینک مستقیم مقاله : isnac.ir/XEHA-HCFZH
مشاهده چکیده مقاله

بررسی تاثیر رضایت مشتری از خدمات الکترونیک و قصد استفاده مجدد بر عملکرد سازمان ( مطالعه موردی: بانک صادرات بندر عباس )

نام نویسندگان : غلامرضا سعیدی رشک علیا 1 حشمت الله دسترنج 2
زبان اصلی مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری (icrhema.com)
کد IOI مقاله: XEHA-HCFZD
لینک مستقیم مقاله : isnac.ir/XEHA-HCFZD
مشاهده چکیده مقاله

نقشه ی راه رشد بنگاه های اقتصادی

نام نویسندگان : علیرضا افراسیابی 1
زبان اصلی مقاله : فارسی
محور مقاله : اقتصاد
محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری (icrhema.com)
کد IOI مقاله: XEHA-HCFZC
لینک مستقیم مقاله : isnac.ir/XEHA-HCFZC
مشاهده چکیده مقاله

بررسی اثر تعدیلی تمرکز مالکیت بر رابطه بین ریسک‌پذیری مدیران و نگهداری وجوه نقد

نام نویسندگان : آسو بهرامی 1 منصور شریفی 2
زبان اصلی مقاله : فارسی
محور مقاله : حسابداری
محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری (icrhema.com)
کد IOI مقاله: XEHA-HCEKK
لینک مستقیم مقاله : isnac.ir/XEHA-HCEKK
مشاهده چکیده مقاله