ISNAC.IR | IRANIAN SCIENTIFIC NETWORK  | شبکه علمی ایران
 

مقایسه ی راندمان الکتریکی سلول¬های فتوولتائیک در حالت با و بدون ماده تغییرفازدهنده در اقلیم نیمه خشک با استفاده از نرم افزار کامسول مولتی فیزیکس (مطالعه¬ی موردی مشهد)

نام نویسندگان : یلدا ماجدی 1 محمودرضا گلزاریان 2 نوید رمضانیان 3
زبان اصلی مقاله : فارسی
محور مقاله : انرژی
محل انتشار : دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند (gmbtuma.ir)
کد IOI مقاله: XDHG-HBFZA
لینک مستقیم مقاله : isnac.ir/XDHG-HBFZA
مشاهده چکیده مقاله

ارزيابی اثر اندازه ذرات کاتاليست ناهمگن آهک ساختماني در تهيه بيوديزل از روغن سرخ کردني

نام نویسندگان : روح الله قانعی 1 ميلاد مبينی کشه 2
زبان اصلی مقاله : فارسی
محور مقاله : انرژی
محل انتشار : دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند (gmbtuma.ir)
کد IOI مقاله: XDHG-HBFZB
لینک مستقیم مقاله : isnac.ir/XDHG-HBFZB
مشاهده چکیده مقاله

توليد بيوديزل از چربی های پسماند مرغ با استفاده از پوست تخم مرغ بعنوان کاتاليست؛ ارزيابی شرايط عملياتی

نام نویسندگان : روح الله قانعی 1 ميلاد رزم آرا 2
زبان اصلی مقاله : فارسی
محور مقاله : انرژی
محل انتشار : دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند (gmbtuma.ir)
کد IOI مقاله: XDHG-HBFZC
لینک مستقیم مقاله : isnac.ir/XDHG-HBFZC
مشاهده چکیده مقاله

بررسی و تحلیل شاخص CEI برای ترویج اقتصاد دایره‌ای از طریق بازیافت پسماند

نام نویسندگان : میثم عسکری جبار آبادی 1 صنوبر آقامحمدی 2
زبان اصلی مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت و کاربرد پسماند زیستی
محل انتشار : دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند (gmbtuma.ir)
کد IOI مقاله: XDHG-HBFZD
لینک مستقیم مقاله : isnac.ir/XDHG-HBFZD
مشاهده چکیده مقاله

بررسی راهکارهای کاهش انتشار گاز متان از مراکز دفن پسماند

نام نویسندگان : عصمت ساکی 1 امیرحسین سیاح زاده 2
زبان اصلی مقاله : فارسی
محور مقاله : انرژی
محل انتشار : دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند (gmbtuma.ir)
کد IOI مقاله: XDHG-HBFZE
لینک مستقیم مقاله : isnac.ir/XDHG-HBFZE
مشاهده چکیده مقاله

اثر فعالیت¬های سبز در خرده فروشی های مواد غذایی بر عملکرد محیط زیستی و اقتصادی در شهر ساری

نام نویسندگان : مریم اسدپورگلوگاهی 1 سید مجتبی مجاوریان 2 فواد عشقی 3
زبان اصلی مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت و کاربرد پسماند زیستی
محل انتشار : دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند (gmbtuma.ir)
کد IOI مقاله: XDHG-HBFZF
لینک مستقیم مقاله : isnac.ir/XDHG-HBFZF
مشاهده چکیده مقاله

بررسی چالش¬ها و راهبردهای موفقیت در رسیدن به زباله صفر در ایران (مطالعه موردی شهر تهران)

نام نویسندگان : سیما سلیمانی 1 فرزام بابایی¬سمیرمی 2 محمدرضا میری¬لواسانی 3
زبان اصلی مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت و کاربرد پسماند زیستی
محل انتشار : دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند (gmbtuma.ir)
کد IOI مقاله: XDHG-HBFZK
لینک مستقیم مقاله : isnac.ir/XDHG-HBFZK
مشاهده چکیده مقاله

بازیافت در مدیریت پسماند جامد پلاستیکی: بررسی

نام نویسندگان : علی عساکره 1
زبان اصلی مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت و کاربرد پسماند زیستی
محل انتشار : دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند (gmbtuma.ir)
کد IOI مقاله: XDHG-HBFAZ
لینک مستقیم مقاله : isnac.ir/XDHG-HBFAZ
مشاهده چکیده مقاله

بررسی روند تولید (به‌ویژه ترکیب) پسماند جامد شهر تهران و مقایسه آن با شهرهای بزرگِ ترکیه و چین

نام نویسندگان : فریبا ابراهیمی فینی 1 فرزام بابایی سمیرمی 2 محمدرضا تابش 3 مهدی جلیلی قاضی‌زاده 4 امیرهوشنگ حیدری 5
زبان اصلی مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت و کاربرد پسماند زیستی
محل انتشار : دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند (gmbtuma.ir)
کد IOI مقاله: XDHG-HBFAA
لینک مستقیم مقاله : isnac.ir/XDHG-HBFAA
مشاهده چکیده مقاله

بررسي سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست در سازمان مديريت پسماند

نام نویسندگان : سعید صادقی 1
زبان اصلی مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت و کاربرد پسماند زیستی
محل انتشار : دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند (gmbtuma.ir)
کد IOI مقاله: XDHG-HBFAB
لینک مستقیم مقاله : isnac.ir/XDHG-HBFAB
مشاهده چکیده مقاله

بررسی روش‌های استفاده مجدد از تایرهای مستعمل و اثرات بهداشتی آن

نام نویسندگان : فاطمه مومنی ها 1 امیرحسین محوی 2 سعیده همتی برجی 3
زبان اصلی مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت و کاربرد پسماند زیستی
محل انتشار : دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند (gmbtuma.ir)
کد IOI مقاله: XDHG-HBFAC
لینک مستقیم مقاله : isnac.ir/XDHG-HBFAC
مشاهده چکیده مقاله

معرفی یک ستاپ اپتیکی اندازه‌گیری توزیع زمان اقامت (RTD) در اکسترودرهای گرانولی و ارائه پیشنهاد برای استفاده از آن در ستون‌های مونولیتیک با هیدروژل‌های کاتالیستی

نام نویسندگان : نويد احدي جمايران 1 علي نعمت اله زاده 2 بهروز ميرزايي 3
زبان اصلی مقاله : فارسی
محور مقاله : تجهيزات و سنجش های آزمايشگاهی در حوزه علوم پايه و مهندسی
محل انتشار : سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی (labuma2022.ir)
کد IOI مقاله: XEBF-HBGAK
لینک مستقیم مقاله : isnac.ir/XEBF-HBGAK
مشاهده چکیده مقاله

آنالیز تجربی آلاینده‌های ناشی از امحاء ضایعات زیست‌پزشکی با راکتور گازسازی پلاسما

نام نویسندگان : حسن امیراحمدی 1 محمدحسن نوبختی 2 شهروز ساویز 3
زبان اصلی مقاله : فارسی
محور مقاله : انرژی
محل انتشار : دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند (gmbtuma.ir)
کد IOI مقاله: XDHG-HBGFE
لینک مستقیم مقاله : isnac.ir/XDHG-HBGFE
مشاهده چکیده مقاله

کاربرد مفهوم اکسرژی در ساختمان¬های انرژی خالص صفر

نام نویسندگان : مرتضی آغباشلو 1 محمد مهدی احمدی 2
زبان اصلی مقاله : فارسی
محور مقاله : انرژی
محل انتشار : دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند (gmbtuma.ir)
کد IOI مقاله: XDHG-HBGKC
لینک مستقیم مقاله : isnac.ir/XDHG-HBGKC
مشاهده چکیده مقاله

مدل سازی سامانه های بیودیزل با استفاده از یادگیری ماشین

نام نویسندگان : مرتضی آغباشلو 1 رضا صدقی 2
زبان اصلی مقاله : فارسی
محور مقاله : انرژی
محل انتشار : دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند (gmbtuma.ir)
کد IOI مقاله: XDHG-HBGKD
لینک مستقیم مقاله : isnac.ir/XDHG-HBGKD
مشاهده چکیده مقاله