نگاهی به اموزش از راه دور

عبدالباسط سیدکر1

1) دانشجوی کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان استان گلستان واحد گنبد کاووس

محل انتشار : دومین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی موناکو(pcesconf.com)
چکیده :
چکیده تغییرات و تحولات به وجود آمده در فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه ی بخش های جامعه تأثیر گذار بوده است که البته در نظام های آموزشی شهود بیشتری یافته است؛ چون نظام آموزشی وظیفه تربیت افرادی را عهده دار است که تسلط کافی بر دانش روز را دارا می باشند از این رو ناگزیر است از پشرفت های حاصل به نفع جامعه آموزشی استفاده کند. هدف پژوهش حاضر بررسی نظام آموزش از راه دور، فلسفه تاسیس و وجه تمایز آن با نظام سنتی آموزش و همچنین مزایای بکارگیری تکنولوژی های جدید در روند آموزش می باشد. نگارنده بر اساس مطالعات کتابخانه ای و تعمق پیرامون مطالب ارائه شده توسط اندیشمندان تلاش نموده است به اهداف مذکور برسد. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که؛ در دوره حاضر که عصر(انفجار) اطلاعات نام داشته و پیوسته بر دانش و بینش بشری افزوده می شود، نظام آموزشی سنتی توانایی دسترسی و کسب سریع اطلاعات جدید را ندارد؛ از این رو در اکثر کشور های جهان به آموزش الکترونیکی و آموزش های از راه دور روی آورده اند که مبتنی بر تکنولوژی های جدید بوده و هم توانایی به روز رسانی اطلاعات و مطالب درسی در این نظام ها امکان پذیر می باشد. کلید واژگان: آموزش از راه دور ،آموزش الکترونیک، تکنولوژی ، نظام های آموزشی
کلمات کلیدی : کلید واژگان: آموزش از راه دور آموزش الکترونیک تکنولوژی نظام های آموزشی