اثر بار انفجار بر پایه یک پل شاهتیری بدون غلاف با ارتفاع پایه 9 متر

اثر بار انفجار بر پایه یک پل شاهتیری بدون غلاف با ارتفاع پایه 9 متر

حسام حسن زاده1 دکتر سید آرش موسوی قاسمی2

1) دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ،گروه مهندسی عمران،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران ،
2) استادیار گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب(2icacu.ir)
چکیده :
پدیدة انفجار یکی از پیچیده‌ترین مسائلی است که سال‌هاست محققین بسیاری بر روی آن به مطالعه و تحقیق پرداخته‌اند. در مهندسی سازه، محققین همواره به دنبال تأثیر انفجار بر روی سازه‌ها و چگونگی پاسخ سازه‌ها به این نوع بارگذاری می‌باشند، اما اکثر تحقیقات گذشته به بررسی اثرات بارگذاری انفجار بر روی سازه‌های ساختمانی و نظامی پرداخته شد. پل ها نقش مهم و اساسی در سیستم حمل‌ونقل هر کشوری بر عهده دارند، اما علی‌رغم اهمیت حیاتی پل ها، مطالعات بسیار اندکی در حوزة اثر بارگذاری انفجار بر روی این نوع از سازه‌ها انجام شده است. در این مقاله به بررسی تأثیر بار انفجار ۱۰۰ کیلوگرم ماده منفجره TNT در فاصله 0.25 متری پایه یک پل شاه‌تیری بتنی با ارتفاع پایه 9 متر بدون استفاده از غلاف با سناریوهای انفجاری مختلف در نرم‌افزار Csi Bridges Advanced 23 به‌صورت تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی پرداخته شده است و مشاهده گردیده است که میزان جابه‌جایی ماکزیمم در محل انفجار رخ می دهد و ماکزیمم جابه‌جایی ناشی از تغیر مکان بار در زمانی به وجود می آید که بار در وسط پایه پل اعمال گردد.
کلمات کلیدی : انفجار پل شاه‌تیری تحلیل تاریخچه زمانی پایه پل csi bridge