حذف کادمیوم از جریان آب با استفاده از روش انعقاد الکتریکی

حذف کادمیوم از جریان آب با استفاده از روش انعقاد الکتریکی

مهدی پورخاننعلی1 محمدحسین امید2 ذوالفقار آلاداغلو3 محسن نصرآبادی4

1) دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران-
2) استاد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
3) استادیار، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه تهران
4) استادیار، دانشکده کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه اراک

محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران (envprouma.ir)
چکیده :
فلزات سنگین غالبا اثر سؤ بر سلامت انسان و سایر موجودات زنده دارند. درمیان این فلزات، کادمیوم یک آلاینده سمی و سرطان زاست که به دلیل رهاسازی پساب های صنعتی و کشاورزی در رودخانه ها و تالاب ها، به طور گسترده در آب های سطحی و زیر زمینی وجود دارد. از این رو، حذف یا کاهش غلظت این فلز در منابع آبی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. یکی از روش های کاربردی تصفیه آب برای حذف فلزات سنگین از جمله کادمیوم، انعقاد الکتریکی می باشد. در این روش که مبتنی بردانش و تکنیک های الکتروشیمی است، گونه‌های منعقدکننده در محل انحلال الکتریکی آندهای قربانی تولید و آلاینده‌های معلق و محلول را با کمک جریان الکتریکی بی‌ثبات می سازد. در این پژوهش، حذف کادمیوم از جریان آب با استفاده از این تکنیک برای تعیین ولتاژ بهینه به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. در فرآیند تصفیه، حذف کادمیوم با غلظت اولیه 10 میلی گرم بر لیتر با استفاده صفحات الکترود آهنی، در یک کانال کوچک آزمایشگاهی در مدت زمان 6 ساعت، در بازه های 30 دقیقه ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بین سه ولتاژ 10، 20 و 30 ولت مورد آزمایش، بهترین راندمان مربوط به جریان با ولتاژ 20 ولت بوده است. علاوه بر این، انجام آزمایش طولانی به مدت 6 ساعت نشان داد که کاهش غلظت کادمیم با زمان به طور پیوسته افزایش پیدا می کند ولی تغییرات خطی نیست.
کلمات کلیدی : الکتروانعقاد آلودگی فلز سنگین کادمیوم