یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)

یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)

دانیال سرگزی1 محمد حسین عابدی2 نرگس صیدزایی3

1) دانشجوی دوره کارشناسی معماری، دانشکده فنی و مهندسی، موسسه آموزش عالی شمس، گنبد، ایران
2) دانشجوی دوره دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
3) دانشجوی دوره کارشناسی معماری، دانشکده فنی و مهندسی، موسسه آموزش عالی شمس، گنبد، ایران

محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی (2cauconf.com)
چکیده :
مباحث انرژی مصرفی در ساختمان‌ها و کیفیت هوای داخل آن‌ها به منزله‌ی جدیدترین موضوعات تحت بررسی در بخش تحقیقاتی ساختمان و محیط زیست است. امروزه محیط زیست، صرفه جویی در مصرف انرژی‌های فسیلی و توسعه‌ی پایدار به مباحث بسیار مهم و رایج در سطح بین الملی تبدیل شده است. با‌توجه به تاثیرقابل توجه پنجره ها در میزان مصرف انرژی در ساختمان، لازم است راهکارهایی را که می تواند باعث کاهش مصرف انرژی از طریق پنجره ها گردد مورد بررسی قرار داد. در اين مطالعه انتقال حرارت توسط تشعشع، جابجايي و هدايت براي پنجره‌هاي معمولي با شیشه‌هاي تك لايه و پنجره‌های دوجداره مورد بررسی قرار گرفته و تاثير میزان صرفه‌جویی در منابع انرژی (گاز، نفت، نفت سفید و.....) با استفاده از جایگزینی پنجره‌های دوجداره به جای تک جداره محاسبه گردیده است. پنجره يكي از عوامل مهم در توليد بار سرمايشي و گرمايشي يك ساختمان می‌باشد. به منظور كاهش اتلافات حرارتي ساختمان‌ها مي‌توان از پنجره‌هاي دو جداره استفاده نمود. انرژي انتقالي توسط پنجره از نوع انتقال هدايتي، تشعشعي و وزشي و نفوذ هواي خارج می‌باشد. روش‌هاي جديد ساخت پنجره از اتلاف انرژي بي مورد ساختمان جلوگيري می‌نمايد. استفاده از پنجره دوجداره مرغوب در صرفه جويي سوخت مصرفي موثر است و باعث صرفه‌جويي در مصرف وسايل گرمايشي نيز مي‌شود.
کلمات کلیدی : پنجره اتلاف حرارت بهینه‌سازی انرژی بار سرمایش و گرمایش