مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی

بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی

نویسندگان : علی کارگر1 رعنا ملکی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : علی کارگر
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZZA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZZA

یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)

نویسندگان : دانیال سرگزی1 محمد حسین عابدی2 نرگس صیدزایی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : دانیال سرگزی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZZD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZZD

بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی

نویسندگان : فاطمه طاهری سیاح1 هانیه اخوت2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : فاطمه طاهری سیاح
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZZE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZZE

بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان

نویسندگان : پانته آ مرادی1 سیده هانیه نجاتی2 خاطره احسنی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مرمت بافت ها و آثار تاریخی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : پانته آ مرادی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZZF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZZF

ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان

نویسندگان : مهیار کلیائی1 نیما صادق زاده2 حدیث میرزایی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : مهیار کلیائی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZZG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZZG

معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی

نویسندگان : حانیه سادات میرزایی زاده1 هادی محمودی نژاد2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : حانیه سادات میرزایی زاده
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZZH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZZH

(برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم

نویسندگان : نگار شیرخانی1 مهدی غلامی2 جلال نخعی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : نگار شیرخانی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZZK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZZK

نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)

نویسندگان : داوود سعادت1 سیامک کریمی نژاد2 مسعود پور علیخانی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : سیامک کریمی نژاد
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZAZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZAZ

تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری

نویسندگان : سعید پاشا زانوسی1 محمد مهدوی2 سیده هانیه نجاتی3 خاطره احسنی4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : سعید پاشا زانوسی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZAA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZAA

سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار

نویسندگان : امیر حق جو1 علی اکبر اکبری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : امیر حق جو
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZAB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZAB

A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods

نویسندگان : Zohreh Zargaran1 Farhang Behrangi2 Leila Amiri3
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مهندسی عمران و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : فرهنگ بهرنگی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZAC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZAC

علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام

نویسندگان : صادق صیدبیگی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی شهرسازی وتوسعه شهري پايدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : صادق صیدبیگی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZAD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZAD

Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls

نویسندگان : saeid foroughi1 Suleyman Bahadİr Yuksel2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : سعید فروغی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZAE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZAE

بررسی تاثیر طبیعت بر تعاملات اجتماعی در میدان های شهری (نمونه های موردی: میدان های شهر تهران)

نویسندگان : زهرا قاسمی1 حمیدرضا صارمی2 محمدرضا بمانیان3 مریم ستارپور4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : زهرا قاسمی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZAF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZAF

بررسی برج های خورشیدی در قالب معماری پایدار

نویسندگان : اتابک عبداله زاد1 آرزو افلاطونی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : اتابک عبداله زاد
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZAG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZAG

صفحه 1 از 13