اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری

اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری

iscps.ir

محورهای مقالات ارائه شده

1- مطالعات و آسیب های اجتماعی 2- روانشناسی 3- سبك زندگي و حمايت‌هاي اجتماعي 4- علوم تربیتی

تعداد مقالات

161

تعداد پژوهشگران

372

کلمات کلیدی استفاده شده

686

شناسه

XBDK