مقالات اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری

اثربخشی آموزش شناختی – رفتاری و و دارو درمانی بر میزان پرخاشگری زندانیان

نویسندگان : ارام پزشکی آلمانی1 پگاه نوذری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : آرام پزشکی آلمانی
کد IOI مقاله : XBDK-DFCFE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFCFE

ارزشیابی برنامه ی آموزش پیشگیری از عوارض شیمی درمانی بر میزان افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی

نویسندگان : مریم همتی قراملکی1 نسرین اکبری شهابی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : مریم همتی قراملکی
کد IOI مقاله : XBDK-DFCFG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFCFG

بررسی رابطه سیستم فعال ساز – بازدارنده رفتاری و بهزیستی روانشناختی با خلاقیت دانشجویان دانشگاه پیام نورشاهین دژ

نویسندگان : مریم همتی قراملکی1 پریسا علی زاده2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : مریم همتی قراملکی
کد IOI مقاله : XBDK-DFCFH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFCFH

روان‌درمانی‌های مؤثر بر بیماران مبتلابه درد مزمن: با تأکید بر روان‌درمانی‌های موج سوم

نویسندگان : مهناز قطره سامانی1 الهام آقاسی2 نرجس جباری3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : مهناز قطره سامانی
کد IOI مقاله : XBDK-DFCHA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFCHA

خانواده و زنان آسیب دیده اجتماعی شهر تهران

نویسندگان : لیلا الله قلی1 مریم مطلوبی2 اعظم رحمانی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مطالعات و آسیب های اجتماعی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : لیلا الله قلی
کد IOI مقاله : XBDK-DFCHB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFCHB

خانواده‌ی زنان آسیب‌دیده اجتماعی شهر تهران: مطالعه کیفی

نویسندگان : اعظم رحمانی1 مریم مطلوبی2 لیلا الله قلی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مطالعات و آسیب های اجتماعی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : لیلا الله قلی
کد IOI مقاله : XBDK-DFCHC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFCHC

مهمترین گیاهان دارویی جایگزین طبیعی ریتالین

نویسندگان : سیدمحمدرضا سلطانی مقدس1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مطالعات و آسیب های اجتماعی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : سیدمحمدرضا سلطانی مقدس
کد IOI مقاله : XBDK-DFCHH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFCHH

پیشرفت تحصیلی و بررسی عوامل مؤثر بر آن در میان دانش آموزان و دانشجویان

نویسندگان : علیرضا نائیج حقیقی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : علیرضا نائیج حقیقی
کد IOI مقاله : XBDK-DFCKZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFCKZ

پیش‌بینی کیفیت زندگی براساس طرحواره‌های هیجانی مبتلایان به فشارخون

نویسندگان : فاطمه سلیمی علویجه1 رقیه پذیرا2 دکتر هومن نامور3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : فاطمه سلیمی علویجه
کد IOI مقاله : XBDK-DFCKE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFCKE

بررسی رابطه بین آموزش و یادگیری الکترونیکی در مدارس با ارتقای کیفیت آموزشی

نویسندگان : احمد مرندی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : احمد مرندی
کد IOI مقاله : XBDK-DFDZZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFDZZ

اثر آموزش تئوری انتخاب بر رضایت زناشویی در زنان متأهل

نویسندگان : شهره اقطاعی1 دردانه تیموری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : شهره اقطاعی
کد IOI مقاله : XBDK-DFDZA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFDZA

اثر بخشی آموزش شفقت به خود بر خودکارآمدی دختران نوجوان مرکز شبه خانواده استان یزد

نویسندگان : الهه پهلوان پور1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : الهه پهلوان پور
کد IOI مقاله : XBDK-DFDZD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFDZD

بررسی رابطه باورهای فراشناخت و خودکارآمدی با هراس اجتماعی دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه منطقه 2 تهران

نویسندگان : زینب شاهسون1 فرشته افکاری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : اکرم سهرابی
کد IOI مقاله : XBDK-DFDZG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFDZG

مروری بر مشکلات فرهنگی- اجتماعی بازماندگی از تحصیل کودکان

نویسندگان : فاطمه صحرایی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : فاطمه صحرایی
کد IOI مقاله : XBDK-DFDZK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFDZK

تاثیر آموزش روان‌شناسی مثبت‌نگری گروهی بر خودکارآمدی زنان سرپرست خانوار مراجعه کننده به کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر همدان

نویسندگان : خدیجه مظاهری1 محمد اسماعیل ابراهیمی2 داود جعفری3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : خدیجه مظاهری
کد IOI مقاله : XBDK-DFDCC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFDCC

صفحه 10 از 11