مقالات اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری

رابطه بین دلبستگی و امید به زندگی با رضایتمندی در دانشجویان رشته علوم سیاسی و حقوق دانشگاه گیلان

نویسندگان : عباس صادقی1 غلامحسین نیافر2 نرجس هنرور3 رقیه آزادیان4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : غلامحسین نیافر
کد IOI مقاله : XBDK-DFDCD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFDCD

بررسی اثر بخشی تنظیم هیجان بر تاب آوری و کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی

نویسندگان : نبی اله ابراهیمی1 محمد رضا ابراهیمی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : نبی اله ابراهیمی
کد IOI مقاله : XBDK-DFDEB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFDEB

پیش بینی اعتیاد به اینترنت براساس تجربه گسست و الکسی تایمیا در دانشجویان پزشکی

نویسندگان : نسرین کیانپور راکی1 مینا مجتبایی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : نسرین کیانپور راکی
کد IOI مقاله : XBDK-DFDEE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFDEE

تحلیلی بر نقش بازی در فعالیت¬های کودکان در مهدکودک¬ها

نویسندگان : عنایت کریم زاده1 مرجان کیان2 عادل ظفری نژاد3 فرهاد مومنی4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : عنایت کریم زاده
کد IOI مقاله : XBDK-DFECF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFECF

نگاهی به برنامه ریزی درسی، تعاریف و اهداف

نویسندگان : مهسا تیموری1 زهرا تنهایی مقدم2 پریسا اسدی قشلاق سفلی3 حانیه مطلبی4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : مهدی خراشی
کد IOI مقاله : XBDK-DFEGZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFEGZ

ارائه راهکار در پیشبرد مقایسه تطبیقی رفتارهای دانشجویی با آموزه های دینی در پژوهش‌های مشاوره‌ای و روانشناسی

نویسندگان : احسان طالبی1 مصطفی مزارعی2 هادی عابدی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : سبك زندگي و حمايت‌هاي اجتماعي
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : احسان طالبی
کد IOI مقاله : XBDK-DFKAC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFKAC

تحلیل و بررسی روانشناسی تولید علم با تأکید بر تعالیم مشاوره‌ای قرآن و علوم تربیتی

نویسندگان : احسان طالبی1 مصطفی مزارعی2 حسینه جهاندیده3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : احسان طالبی
کد IOI مقاله : XBDK-DFKAD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFKAD

الگو های نوین در آموزش محتوای ریاضیات در دوره ابتدایی

نویسندگان : علی عارفی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : مهدی خراشی
کد IOI مقاله : XBDK-DGBKC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DGBKC

بررسی تطبیقی محتوا، برنامه درسی، روش تدریس و ارزشیابی علوم در کشور های ایران، انگلستان و ژاپن

نویسندگان : حمید مراد1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : مهدی خراشی
کد IOI مقاله : XBDK-DGBKD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DGBKD

بررسی ارتباط میان هویت تحصیلی و اهمال کاری

نویسندگان : حمید مرادی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : مهدی خراشی
کد IOI مقاله : XBDK-DGBKE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DGBKE

بررسی وضعیت نظام نوين آموزش ابتدايي در ايران و نقش ارزشیابی تحصیلی در كتابخانه هاي مدارس

نویسندگان : فریده رهبر1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : فریده رهبر
کد IOI مقاله : XBDK-DGCCE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DGCCE

صفحه 11 از 11