مقالات اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری

نقش فضاسازی وهنر طراحی محیطی درسبک زندگی اسلامی و پیشگیری از جرم

نویسندگان : نرگس دهقانی1 مجتبی فرهمند2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مطالعات و آسیب های اجتماعی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : نرگس دهقانی
کد IOI مقاله : XBDK-DCKGZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCKGZ

بررسی اثر بخشی شعر درمانی گروهی بر تنظیم هیجان دانشجویان دارای افسردگی اساسی

نویسندگان : مهدی علی زاده اصل1 الهه خوشنویس2 سیما قدرتی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : مهدی علی زاده اصل
کد IOI مقاله : XBDK-DCKHZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCKHZ

اثر بخشی سکس تراپی بر احقاق جنسی در زنان متقاضی طلاق شهر اصفهان

نویسندگان : زهره رئیسی1 مریم امامیان2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : مریم امامیان
کد IOI مقاله : XBDK-DDAEH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DDAEH

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت زناشویی زنان

نویسندگان : مریم وزیری1 مریم امامیان2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : مریم وزیری
کد IOI مقاله : XBDK-DDAFE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DDAFE

بررسی ارکان جرم پولشویی در حقوق ایران

نویسندگان : مهدی جمشیدیی فارسانی1 مجتبی فرهمند2 الهام داودی فارسانی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : سبك زندگي و حمايت‌هاي اجتماعي
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : الهام داودی فارسانی
کد IOI مقاله : XBDK-DDBCD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DDBCD

تبیین ضرورت آموزش مهارت های زندگی در دوره ی ابتدایی

نویسندگان : سید ابوالفضل احمدی1 محمدرضا دهقان2 محمدباقرشبانی3 فرهنگ مهرپرور4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : محمدباقر شبانی
کد IOI مقاله : XBDK-DDBDF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DDBDF

اثر بخشی آموزش روایت درمانی بر کاهش ا فسردگی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر نجف آباد در سال تحصیلی 97- 96

نویسندگان : راضیه ذبحی1 فاطمه رضایی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : راضیه ذبحی
کد IOI مقاله : XBDK-DDKBF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DDKBF

بررسی تاثیر هوش هیجانی در تدوین برنامه درسی

نویسندگان : مرتضی رستمی1 فاطمه غلامی2 حدیث رستمی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : مرتضی رستمی
کد IOI مقاله : XBDK-DDKGA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DDKGA

مقایسه میزان افسردگی بین دوگروه دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار پردیس شهید باهنر اراک

نویسندگان : مرتضی رستمی1 حدیث رستمی2 فاطمه غلامی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : مرتضی رستمی
کد IOI مقاله : XBDK-DDKGB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DDKGB

بررسی نقش افسردگی در رابطه بین خودکارآمدی با آمادگی اعتیاد در نوجوانان

نویسندگان : خدیجه فولادوند1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : khadijeh فولادوند
کد IOI مقاله : XBDK-DDKKF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DDKKF

نقش واسطه‌ای جو عاطفی خانواده در رابطه هیجان خواهی و حرمت خود با گرایش به جنس مخالف

نویسندگان : خدیجه فولادوند1 سلمان زارعی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : khadijeh فولادوند
کد IOI مقاله : XBDK-DDKKG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DDKKG

بررسی اثربخشي بازي درماني بر افزايش خلاقيت دربین دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی (مطالعه موردی شهرستان کلیبر)

نویسندگان : فرشید آقا زاده کلیبر1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : بهزاد محمدخانی حاجی خواجه لو
کد IOI مقاله : XBDK-DEZZC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DEZZC

بررسی معیارهای نظام مدیریت مدرسه محوری با استفاده از تکنیک BWM

نویسندگان : کاظم علی زاده1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : کاظم علی زاده
کد IOI مقاله : XBDK-DEZDH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DEZDH

الویت بندی عوامل مؤثر مهارت کلامی مدیران در ارتباطات بازرگانی

نویسندگان : بهنام عاشقی1 وحید خاک شهرستانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : بهنام عاشقی
کد IOI مقاله : XBDK-DEADZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DEADZ

مطالعه اثربخشی مدل شبیه¬سازی ذهن بر کاهش علائم PTSD (گسست از خویشتن/ گسست از واقعیت) در افراد دارای لکنت زبان

نویسندگان : الهام شمس1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : الهام شمس
کد IOI مقاله : XBDK-DEAEE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DEAEE

صفحه 2 از 11