مقالات اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری

بررسی محدودیت های آموزش خلاقیت در مقطع ابتدایی

نویسندگان : احسان عباسی جوشقان1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : احسان عباسی جوشقان
کد IOI مقاله : XBDK-DFBBB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFBBB

بررسی رابطه بین آوای سازمانی و ابتکار سازمانی بین معلمان مقطع ابتدایی ناحیه یک شهر اردبیل

نویسندگان : سمیه کمانگر1 علی خالق خواه2 تقی اکبری3 حسین تقوی4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : سمیه کمانگر
کد IOI مقاله : XBDK-DFBCB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFBCB

درمان اختلال نارساخوانی دانش‌آموز دوزبانه پایه دوم ابتدایی: مطالعه اقدام پژوهی

نویسندگان : محمدرضا مرادی پور1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : محمدرضا مرادی پور
کد IOI مقاله : XBDK-DFBCG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFBCG

بررسي رابطه سبک مقابله با استرس و تاب آوري در مادران داراي فرزند معلول

نویسندگان : نسیم قبادی کهنمویی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : نسیم قبادی کهنمویی
کد IOI مقاله : XBDK-DFBCH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFBCH

بررسی شیوع اضطراب و افسردگی در بیماران قلبی

نویسندگان : مهران نقی بیرانوند1 فاطمه سورنی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : مهران نقی بیرانوند
کد IOI مقاله : XBDK-DFBDC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFBDC

بررسی عوامل موثر در خلاقیت دانش آموزان و راه های پرورش آن

نویسندگان : فاطمه حاجی عباسی خضرلو1 فاطمه عباسی2 مهسا کریم وند سراب3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : فاطمه حاجی عباسی خضرلو
کد IOI مقاله : XBDK-DFBEE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFBEE

شناسایی و ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر تمایل افراد به خیانت در روابط‌زناشویی

نویسندگان : علی اصغر ثابت قوچانی1 محمدولی رشیدی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : افشین رحیمی
کد IOI مقاله : XBDK-DFBFA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFBFA

اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی بر سلامت روان مادران باتجربه زیسته سوگ فرزند در شهر یزد

نویسندگان : فرزانه زارع احمد آبادی1 ماریه دهقان منشادی2 محمد حسین فلاح3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : فرزانه زارع احمد آبادی
کد IOI مقاله : XBDK-DFBFD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFBFD

پیش بینی عملکرد شغلی بر اساس سواد اطلاعاتی و تسهیم دانش در اساتید دانشگاه شهید باهنر کرمان

نویسندگان : طاهره کریمی افشار1 دکتر ویدا اندیشمند2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : طاهره کریمی افشار
کد IOI مقاله : XBDK-DFBFG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFBFG

نقش ارگانیکی مکانیکی سازمان در کیفیت زندگی کاری کارکنان آموزش و پرورش شهر اردبیل

نویسندگان : مهدیه نقی نژاد تیزخراب1 علی خالق خواه2 حسین تقوی قره بلاغ3 تقی اکبری4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : مهدیه نقی نژادتیزخراب
کد IOI مقاله : XBDK-DFBFH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFBFH

نقش توانایی حل تعارض در کیفیت زندگی کاری کارکنان آموزش و پرورش شهر اردبیل

نویسندگان : مهدیه نقی نژادتیزخراب1 علی خاق خواه2 حسین تقوی قره بلاغ3 تقی اکبری4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : مهدیه نقی نژادتیزخراب
کد IOI مقاله : XBDK-DFBGA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFBGA

بررسی اثربخشی آموزش مهارت های خودتنظيمی هيجانی بر روی مشکلات درونی دانش آموزان متوسطه

نویسندگان : معصومه ترابی نیا1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : معصومه ترابی نیا
کد IOI مقاله : XBDK-DFBGD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFBGD

پیش بینی تاب آوری بر اساس شفقت خود و تنظیم هیجانی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان فسا

نویسندگان : زهرا مستقیم1 سیامک سامانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : زهرا مستقیم
کد IOI مقاله : XBDK-DFBGE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFBGE

رابطه طرحواره های ناسازگاری والدین با اضطراب پنهان و آشکار دانش اموزان پسر مقطع پنجم

نویسندگان : زهرا مستقیم1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : زهرا مستقیم
کد IOI مقاله : XBDK-DFBGF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFBGF

خودکارآمدی تحصیلی و خوش بینی تحصیلی و رابطه آن با مشغولیت تحصیلی در دانش آموزان دختر

نویسندگان : زهرا مستقیم1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : زهرا مستقیم
کد IOI مقاله : XBDK-DFBGG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFBGG

صفحه 8 از 11