مقالات اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری

بررسی رابطه کنترل عاطفی و جهت گیری مذهبی با بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت

نویسندگان : سید نصرت الله فضیلت منش1 مهران پورحقیقی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : نصرت الله فضیلت منش
کد IOI مقاله : XBDK-DFBGH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFBGH

بررسی رابطه کنترل عاطفی با بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت

نویسندگان : سید نصرت الله فضیلت منش1 مهران پورحقیقی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : نصرت الله فضیلت منش
کد IOI مقاله : XBDK-DFBGK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFBGK

بررسی رابطه جهت گیری مذهبی با بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت

نویسندگان : سید نصرت الله فضیلت منش1 مهران پورحقیقی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : نصرت الله فضیلت منش
کد IOI مقاله : XBDK-DFBHZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFBHZ

اثربخشی آموزش مهارتهای مقابله ای بر رضایت از زندگی و خود پنداره خانواده های معتادین تحت درمان مراکز ترک اعتیاد شهر تهران

نویسندگان : سهیلا سلیمانی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : سهیلا سلیمانی
کد IOI مقاله : XBDK-DFBHB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFBHB

تاثیر توضیحات چند رسانه ای بر یادآوری لغت و درک مطلب متون انگلیسی:نقش تعدیل کننده مفهوم سازی کلامی

نویسندگان : سیدعبدالله میرمحمدتبار1 سیاوش طالع پسند2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : سید عبدالله میرمحمدتبار
کد IOI مقاله : XBDK-DFBKZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFBKZ

نقش سه گانه تاریک شخصیت و دشواری در تنظیم هیجان پیش بینی قلدری دانش آموزان مقطع متوسطه

نویسندگان : نسرین خدمتی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : نسرین خدمتی
کد IOI مقاله : XBDK-DFBKC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFBKC

مقایسه عزت نفس و گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان12 تا 18 ساله عادی و بزهکار کانون اصلاح و تربیت اصفهان

نویسندگان : ناهید بحرینی1 اصغر آقایی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : ناهید بحرینی
کد IOI مقاله : XBDK-DFCZA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFCZA

استراتژیهای پیشگیری از مصرف دخانیات در نوجوانان با تاکید بر رابطه متقابل مدرسه و خانواده

نویسندگان : فریبا خیاطی1 شهناز حاجی صحنه2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مطالعات و آسیب های اجتماعی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : فریبا خیاطی
کد IOI مقاله : XBDK-DFCZD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFCZD

تحلیل محتوای کتب کار و فناوری از لحاظ انعکاس مولفه های کارآفرینی(جامعه آماری: پایه های هفتم، هشتم و نهم دوره متوسطه اول- پایه دهم دوره متوسطه دوم)

نویسندگان : لاوین کارگری1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : لاوین کارگری
کد IOI مقاله : XBDK-DFCZF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFCZF

بررسی راهکارهای آموزشی دانش آموزان دیرآموز مقطع ابتدایی مناطق محروم

نویسندگان : محمدرشید آرمیده1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : محمدرشید آرمیده
کد IOI مقاله : XBDK-DFCAC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFCAC

بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی پایه ششم ناحیه 2 ارومیه

نویسندگان : سینا فخیمی راد1 علی احمدی2 احسان پورشمس3 سعید غنی زاده4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مطالعات و آسیب های اجتماعی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : سینا فخیمی راد
کد IOI مقاله : XBDK-DFCBZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFCBZ

مروری سیستماتیک بر مطالعات حوزه هوش هیجانی و ورزش در کنترل افسردگی

نویسندگان : علی نوری1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : Ali Nori
کد IOI مقاله : XBDK-DFCCD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFCCD

رابطه سخت رویی، عدم قطعيت در بيماري و عملکرد خانواده با میزان خودمراقبتی نوجوانان مبتلا به دیابت نوع اول

نویسندگان : الهام ولی شیخ زاهد1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : الهام ولی شیخ زاهد
کد IOI مقاله : XBDK-DFCEZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFCEZ

بررسی تاثیر پذیرش فناوری برمیزان حل مساله دانش‌آموزان متوسطه اول شهرستان دامغان

نویسندگان : محمدمهدی مظهری1 زهرا مظهری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : محمدمهدی مظهری
کد IOI مقاله : XBDK-DFCEE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFCEE

بررسی نقش میانجیگری رضایت جنسی در رابطه بین ذهن آگاهی و رضایت زناشویی زوجین

نویسندگان : پگاه نوذری1 ارام پزشکی آلمانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : پگاه نوذری
کد IOI مقاله : XBDK-DFCFD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFCFD

صفحه 9 از 11