مقالات دومین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی موناکو

کیفیت بخشی و بهبود آموزش مطلوب در تشخیص و کاربرد -ِ ربط و ( ی ) میانجی

نویسندگان : اکرم بهمیاری1 نیره عوض پور2 محبوبه محمدی3 خاتون جعفری4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گروه علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی موناکو
آدرس وب سایت کنفرانس : pcesconf.com
ارسال کننده : اکرم بهمیاری
کد IOI مقاله : XDAD-EFKKA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDAD-EFKKA

بررسی نقش دوره‌های مثبت اندیشی بر میزان تاب‌آوری و فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی شهر گرگان

نویسندگان : اسماعیل دل داده مهربان1 مریم نقوی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گروه روانشناسی
محل انتشار : دومین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی موناکو
آدرس وب سایت کنفرانس : pcesconf.com
ارسال کننده : اسماعیل دل داده مهربان
کد IOI مقاله : XDAD-EFBZE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDAD-EFBZE

نگاهی به اموزش از راه دور

نویسندگان : عبدالباسط سیدکر1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گروه علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی موناکو
آدرس وب سایت کنفرانس : pcesconf.com
ارسال کننده : عبدالباسط سیدکر
کد IOI مقاله : XDAD-EFBCF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDAD-EFBCF

اثربخشی برنامه های صدا و سیما در کاهش آسیب های فضای مجازی

نویسندگان : سمیه مهرانیان1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گروه روانشناسی
محل انتشار : دومین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی موناکو
آدرس وب سایت کنفرانس : pcesconf.com
ارسال کننده : سمیه مهرانیان
کد IOI مقاله : XDAD-EFBEK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDAD-EFBEK

نقش کمال گرایی در پیش بینی خودکارآمدی ریاضی دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهرستان سیب و سوران

نویسندگان : شهریار دهانی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گروه روانشناسی
محل انتشار : دومین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی موناکو
آدرس وب سایت کنفرانس : pcesconf.com
ارسال کننده : شهریار دهانی
کد IOI مقاله : XDAD-EFBGA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDAD-EFBGA

بررسی تاثیر اشتغال زنان در جدایی زوجین و فروپاشی بنیان خانواده

نویسندگان : سمیرا مظفری لقا1 محمود آقاجانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گروه مشاوره
محل انتشار : دومین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی موناکو
آدرس وب سایت کنفرانس : pcesconf.com
ارسال کننده : سمیرا مظفری لقا
کد IOI مقاله : XDAD-EFBKF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDAD-EFBKF

اضطراب امتحان در دانش‌آموزان و روش‌های کنترل آن

نویسندگان : مظاهر منیدری1 سیدمهدی شعنی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گروه روانشناسی
محل انتشار : دومین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی موناکو
آدرس وب سایت کنفرانس : pcesconf.com
ارسال کننده : مظاهر منیدری
کد IOI مقاله : XDAD-EFBKG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDAD-EFBKG

بررسی تفکر وحدت وجودی در دیوان شمس مولانا

نویسندگان : محمد رحمانی1 رضا رحمانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گروه علوم اجتماعی
محل انتشار : دومین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی موناکو
آدرس وب سایت کنفرانس : pcesconf.com
ارسال کننده : محمد رحماني
کد IOI مقاله : XDAD-EFCZA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDAD-EFCZA

اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر کاهش طرحواره های طرد / رهاشدگی و نقص / شرم در افراد دارای اختلال هویت جنسی

نویسندگان : زینب غیاثی1 پرستو آقایی گلدیانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گروه روانشناسی
محل انتشار : دومین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی موناکو
آدرس وب سایت کنفرانس : pcesconf.com
ارسال کننده : پرستو آقایی گلدیانی
کد IOI مقاله : XDAD-EFCAZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDAD-EFCAZ

: بررسی رابطه سخت رویی، گرایش به اعتیاد در بین دانش آموزان مقطع متوسطه در شهر فیروزآباد سال 98

نویسندگان : لیلا کهنسال1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گروه روانشناسی
محل انتشار : دومین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی موناکو
آدرس وب سایت کنفرانس : pcesconf.com
ارسال کننده : لیلا کهنسال
کد IOI مقاله : XDAD-EFCAA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDAD-EFCAA

تحلیل محتوا سطح خوانایی کتاب فارسی ششم ابتدایی بر اساس شاخص سطح خوانایی گانینگ فوگ و فلش

نویسندگان : زهرا همایونی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گروه علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی موناکو
آدرس وب سایت کنفرانس : pcesconf.com
ارسال کننده : زهرا همایونی
کد IOI مقاله : XDAD-EFCAE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDAD-EFCAE

مقایسه تاب آوری و بهزیستی روانشناختی درزوجین متقاضی طلاق و عادی شهرستان رباط کریم

نویسندگان : دکتر منصور علی مهدی1 اکبر رحیمی فرد2 فرزانه شفائی3 لیلا شهری4 مریم مهدئی5
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گروه روانشناسی
محل انتشار : دومین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی موناکو
آدرس وب سایت کنفرانس : pcesconf.com
ارسال کننده : فرزانه شفائی
کد IOI مقاله : XDAD-EFCBC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDAD-EFCBC

معلمی و شیوه های آموزش در قرآن کریم

نویسندگان : محسن پورمحمد1 حمید کوهپیما2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گروه علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی موناکو
آدرس وب سایت کنفرانس : pcesconf.com
ارسال کننده : محسن پورمحمد
کد IOI مقاله : XDAD-EFCKG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDAD-EFCKG

ایران و ایرانیان در قرآن کریم

نویسندگان : محسن پورمحمد1 شاهین صفری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گروه علوم اجتماعی
محل انتشار : دومین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی موناکو
آدرس وب سایت کنفرانس : pcesconf.com
ارسال کننده : محسن پورمحمد
کد IOI مقاله : XDAD-EFDZB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDAD-EFDZB

رشد اجتماعی؛ تاب آوری روانی شهروندان و رسالت های آموزش و پرورش

نویسندگان : مصطفی قلندری1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گروه علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی موناکو
آدرس وب سایت کنفرانس : pcesconf.com
ارسال کننده : مصطفی قلندری
کد IOI مقاله : XDAD-EFHBD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDAD-EFHBD

صفحه 1 از 12