مقالات سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب

بررسی کاربرد طاق در نواحی گرم و خشک ایران

نویسندگان : امیرحسین مستقیمی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : محیط زیست انسانی و محیط زیست طبیعی
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : امیرحسین مستقیمی
کد IOI مقاله : XGCA-KBGFB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-KBGFB

برسی تاثیرات ترکیب شکل و فرم بنا در مصرف انرژی (اقلیم گرم و مرطوب)

نویسندگان : علی ملاحی لافتی1 وحید جاویدمهر2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری ( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : علی ملاحی لافتی
کد IOI مقاله : XGCA-KAFKH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-KAFKH

مطالعه‌ای بر رمز گرایی در زیبایی شناسی هنر اسلامی، ویژة آثار استاد جلیل ضیاء پور

نویسندگان : سیده فرخنده پورنصرانی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : هنرهای ایرانی اسلامی
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : سیده فرخنده پورنصرانی
کد IOI مقاله : XGCA-HHFDF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-HHFDF

برسي الگوي معماری بومی اقلیم گرم و مرطوب (نمونه موردی بندر لافت)

نویسندگان : علی ملاحی لافتی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری ( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : علی ملاحی لافتی
کد IOI مقاله : XGCA-KAFKK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-KAFKK

بررسی تاثیرات نور بر خلق زیبایی در معماری ایرانی مبتنی بر حکمت و هویت اسلامی

نویسندگان : امیرحسین شیردل1 مهدی معافی گور2 رقیه پیری قدیم3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری ( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : امیرحسین شیردل
کد IOI مقاله : XGCA-HHFKZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-HHFKZ

بررسی رفتار دال بتنی مجوف تحت بار انفجار

نویسندگان : جمشید نیازی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران و سازه ( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : جمشید نیازی
کد IOI مقاله : XGCA-HHGZK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-HHGZK

اهمیت زیباسازی در فضای شهری

نویسندگان : حسین دانش پژوه1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری ( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : حسین دانش پژوه
کد IOI مقاله : XGCA-HHGKA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-HHGKA

بررسی علل ریزش و تخریب سیکا در سازه های آبی شوشتر

نویسندگان : صفورا موسوی1 وحدانه فولادی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مرمت بافت ها و آثار تاریخی
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : صفورا موسوی
کد IOI مقاله : XGCA-HHGKC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-HHGKC

تحلیل رفتار مخزن بتنی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک – سازه و سیال – سازه تحت اثر زلزله های میدان دور و نزدیک

نویسندگان : اکبر صمدی1 هادی بهادری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران و سازه ( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : میلاد خیری قوجه بیگلو
کد IOI مقاله : XGCA-HHGKH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-HHGKH

ارزیابی شاخص‌های موثر بر سرزندگی فضاهای شهری (نمونه مطالعاتی: بلوار نوبهار، شهر کرمانشاه)

نویسندگان : مجتبی لرزنگنه1 آرزو جمشیدی شیخی آبادی2 گلاره کرمی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی شهرسازی و توسعه شهري( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : آرزو جمشیدی شیخی آبادی
کد IOI مقاله : XGCA-HHHAD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-HHHAD

واکاوی نقش تهاتر در معاملات املاک و مستغلات شهرداری های کشور ایران

نویسندگان : هادی ملک1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : منظر شهري پايدار و توسعه
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : هادی ملک
کد IOI مقاله : XGCA-HHHCA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-HHHCA

ارزیابی علل بروز تاخیرات و الویت بندی آن ها در پروژه های عمرانی

نویسندگان : محمود پارسایی1 مصطفی آخوندی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران و سازه ( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : مصطفی آخوندی
کد IOI مقاله : XGCA-HHHCE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-HHHCE

بررسی کیفیت و مطلوبیت استفاده از پارک‌ها در محلات مختلف شهر تبریز با تاکید بر شرایط اجتماعی- اقتصادی حاکم بر آن‌ها

نویسندگان : المیرا دواتگر خرسند1 اکبر رحیمی2 حسین کریم زاده3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : المیرا دواتگر خرسند
کد IOI مقاله : XGCA-HHHDB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-HHHDB

مطالعه تاریخ ،نقوش اصلی و الگوهای قالی چین

نویسندگان : سپهر قاسمی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : هنرهای ایرانی اسلامی
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : مجید نیک نیاز
کد IOI مقاله : XGCA-HHHDK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-HHHDK

بررسی نقش معماری سبز در احیاء و باززنده‌سازی فضای شهری

نویسندگان : سارا محمدزاده اکبری1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : منظر شهري پايدار و توسعه
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : سارا محمدزاده اکبری
کد IOI مقاله : XGCA-HHHEG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-HHHEG

صفحه 1 از 103