مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری

کودک آزاری

نویسندگان : مرضیه محمودی سبوکی1 جمال رضایی2 لهراسب محمودی سبوکی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : icrhema.com
ارسال کننده : مرضیه محمودی
کد IOI مقاله : XHFK-KFAEG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFK-KFAEG

بررسی کنایات فارسی در فیلم سینمایی «چارچنگولی»

نویسندگان : هادی رامش1 رامین امیدی بره‌کتانلو2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : icrhema.com
ارسال کننده : هادی رامش
کد IOI مقاله : XHFK-KDGGG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFK-KDGGG

تلمیحات اساطیری در دیوان تأثیر تبریزی

نویسندگان : هادی رامش1 مسعود ماسوری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : icrhema.com
ارسال کننده : هادی رامش
کد IOI مقاله : XHFK-KDGGH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFK-KDGGH

بررسی نمود تئاتر فمینیستی در سه دهه از جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان : مهدیه حق شناس1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : icrhema.com
ارسال کننده : مهدیه حق شناس
کد IOI مقاله : XHFK-KCDBF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFK-KCDBF

مالیات بر ارزش افزوده و درمان تورم رکودی

نویسندگان : آذین قنبرپور1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : اقتصاد
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : icrhema.com
ارسال کننده : آذین قنبرپور
کد IOI مقاله : XHFK-KCDDF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFK-KCDDF

آثار صدور اسناد تجاری توسط نماینده

نویسندگان : سید رضا روزگار1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : icrhema.com
ارسال کننده : سید رضا روزگار
کد IOI مقاله : XHFK-KCFBE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFK-KCFBE

نقش شورای امنیت در مواجه با تهدید بیماریهای عالم گیر علیه صلح و امنیت بین الملل

نویسندگان : سید حسن میر سعید قاضی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : icrhema.com
ارسال کننده : سید حسن میر سعید قاضی
کد IOI مقاله : XHFK-KCFBF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFK-KCFBF

بررسی تأثیر هوش تجاری بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی تعهد کارکنان (مورد مطالعه : کارکنان بانک مسکن اهواز)

نویسندگان : خاتون سویحی زاده1 قنبر امیر نژاد استاد دانشگاه ازاد اسلامی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : icrhema.com
ارسال کننده : خاتون سویحی زاده
کد IOI مقاله : XHFK-KCFBG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFK-KCFBG

نقش تعهد و مسئولیت پذیری در رضایت و سازگاری زناشویی

نویسندگان : فاطمه مرادی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : icrhema.com
ارسال کننده : فاطمه مرادی
کد IOI مقاله : XHFK-KCFEG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFK-KCFEG

کاربرد مدل پذیرش فناوری در پیام رسانهای اجتماعی ایرانی مطالعه موردی (ایتا و بله)

نویسندگان : علی رضا حبیبی1 مرضیه نظری2 محمد امین مدبر3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : icrhema.com
ارسال کننده : Mohammad Amin Modaber
کد IOI مقاله : XHFK-KCGFH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFK-KCGFH

The role of the government and parliament in changing Iran s economic policies

نویسندگان : Mohamad Amin Azadian1 Elina Masoudi2 Ahmad Masoudi3
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : icrhema.com
ارسال کننده : الینا مسعودی
کد IOI مقاله : XHFK-KCHEG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFK-KCHEG

Plural and Singular Form of Noun in Turkish and English Languages

نویسندگان : Behnam Mirzaee1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : icrhema.com
ارسال کننده : ناصر بدلی
کد IOI مقاله : XHFK-KCKHK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFK-KCKHK

L2 Classroom Interaction: Review of Two Approaches

نویسندگان : Behnam Mirzaee1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : icrhema.com
ارسال کننده : ناصر بدلی
کد IOI مقاله : XHFK-KCKKZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFK-KCKKZ

تاثیر کارایی سرمایه‌گذاری بر عدم شفافیت سود با تاکید بر نقش مخاطرات اخلاقی  

نویسندگان : مهدی ایرانی استیار1 سعید انور خطیبی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حسابداری
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : icrhema.com
ارسال کننده : مهدی ایرانی
کد IOI مقاله : XHFK-KCKKE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFK-KCKKE

واکاوی قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری بر نظارت بر آراء

نویسندگان : مریم انصاری رامندی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : icrhema.com
ارسال کننده : مریم انصاری رامندی
کد IOI مقاله : XHFK-KDZAB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFK-KDZAB

صفحه 1 از 16