بررسی مدل های سیستم انرژی مبتنی بر روش های بهینه سازی

زبان مقاله : فارسی
محور مقاله :
محل انتشار : دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
آدرس وب سایت کنفرانس : cau2019.ir
ارسال کننده : بهار سالاروند
کد IOI مقاله : XBHG-EZHFF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHG-EZHFF

توجه
* برای ثبت سفارش گواهینامه پرکردن تمامی فیلد ها اجباری می باشد.لطفا قبل از پرداخت مشخصات گواهی را چک نمایید.
* گواهی پس از پرداخت قابل دانلود خواهد بود.
* همچنین برای دانلود گواهی های پرداخت هزینه شده، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید.
* لوح و گواهینامه چاپی 7 روز کاری پس از سفارش ارسال خواهد شد.