بررسی مقایسه ای تاثیر شیفت کاری بر سلامت روحی و روانی پرستاران بیمارستان های شهرستان ارومیه

زبان مقاله : فارسی
محور مقاله :
محل انتشار : چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma4.ir
ارسال کننده : علی شریف زاده
کد IOI مقاله : XKAK-AZZZDD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKAK-AZZZDD

توجه
* برای ثبت سفارش گواهینامه پرکردن تمامی فیلد ها اجباری می باشد.لطفا قبل از پرداخت مشخصات گواهی را چک نمایید.
* گواهی پس از پرداخت قابل دانلود خواهد بود.
* لوح و گواهینامه چاپی 7 روز کاری پس از سفارش ارسال خواهد شد.

گواهی دیجیتال(دانلودی)


250 هزار تومان

گواهی چاپی


600 هزار تومان

لوح نمایه مقاله


1 میلیون و960 هزار تومان