بررسی وضعیت نفقه کودکان حاصل از باروری های نوین از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

نویسندگان : سمیرا مظفری لقا1 محمود آقاجانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی،حقوق
محل انتشار : کنفرانس بین المللی علوم انسانی و هنرهای زیبا دانشگاه آکسفورد انگلستان
آدرس وب سایت کنفرانس : ischps.com
ارسال کننده : سمیرا مظفری لقا
کد IOI مقاله : XDAG-EGCZK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDAG-EGCZK

بررسی وضعیت تابعیت کودکان حاصل از باروری های نوین از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

نویسندگان : سمیرا مظفری لقا1 محمود آقاجانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و تکنولوژی - هامبورگ
آدرس وب سایت کنفرانس : germanconf.com
ارسال کننده : سمیرا مظفری لقا
کد IOI مقاله : XCZE-EEZZG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZE-EEZZG

مهمترین گیاهان دارویی جایگزین طبیعی ریتالین

نویسندگان : سیدمحمدرضا سلطانی مقدس1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مطالعات و آسیب های اجتماعی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : سیدمحمدرضا سلطانی مقدس
کد IOI مقاله : XBDK-DFCHH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DFCHH

Development of Asphalt Concrete Stiffness Modulus Prediction Models Using Genetic Programming

نویسندگان : Gholamali Shafabakhsh1 Amin Tanakizadeh2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساخت های شهری
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : امین تناکی زاده
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZCH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZCH

بررسی مدل های سیستم انرژی مبتنی بر روش های بهینه سازی

نویسندگان : بهار سالاروند1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : اقتصاد و مدیریت شهری
محل انتشار : دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
آدرس وب سایت کنفرانس : cau2019.ir
ارسال کننده : بهار سالاروند
کد IOI مقاله : XBHG-EZHFF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHG-EZHFF

مدلسازی عددی آزمایش میز لرزان و بررسی رفتار دینامیکی دیوار حائل با خاکریز متراکم c-φ

نویسندگان : عراز محمد زبرجدی1 محمود نیکخواه شهمیرزادی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : عراز محمد زبرجدی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZGH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZGH

Vehicle Emergency Alert and Call System

نویسندگان : Farsad Heidari1 Zahra Rahimi2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : چهارمین کنگره بین المللی مهندسی، تکنولوژی و علوم کاربردی - نیوزلند
آدرس وب سایت کنفرانس : etas2019.com
ارسال کننده : فرصاد حیدری
کد IOI مقاله : XBFC-DDCHH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBFC-DDCHH

بررسی مشروعیت وابهامات قراردادهای رحم جایگزین ( اجاره رحم ) در روش های نوین باروری از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

نویسندگان : سمیرا مظفری لقا1 محمود آقاجانی,2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی - پاریس
آدرس وب سایت کنفرانس : parisconf.com
ارسال کننده : سمیرا مظفری لقا
کد IOI مقاله : XCAZ-EGAHH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCAZ-EGAHH

Evaluation of quality improvement and flow rate reduction of runoff by low impact developments - Best management practices methods (LID-BMPs): A case study in Tehran, Iran

نویسندگان : Amir Hossein Sovizi1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مدیریت منابع انرژی، آب، محیط زیست و فناوری­های نوین در توسعه پایدار شهری
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی - دانشگاه وریج بروکسل
آدرس وب سایت کنفرانس : 4carse.com
ارسال کننده : Amir Hossein sovizi
کد IOI مقاله : XBHF-DHHZC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHF-DHHZC

مدیریت در زندگی و جنگ به روش نادر شاه افشار

نویسندگان : کامیار ده پناه1 امیرحسین ده پناه2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم و مهندسی ژاپن - TOKYO
آدرس وب سایت کنفرانس : tuicet.com
ارسال کننده : کامیار ده پناه
کد IOI مقاله : XBHB-EZGEH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHB-EZGEH

بررسی نحوه تحقق ارث کودکان حاصل از باروری‌های نوین از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

نویسندگان : سمیرا مظفری لقا1 محمود آقاجانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حقوق خصوصی
محل انتشار : سومین کنفرانس بین الملی مطالعات حقوقی و قضایی، تفلیس _گرجستان
آدرس وب سایت کنفرانس : ljconf.ir
ارسال کننده : سمیرا مظفری لقا
کد IOI مقاله : XDCE-EGABE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDCE-EGABE

یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)

نویسندگان : دانیال سرگزی1 محمد حسین عابدی2 نرگس صیدزایی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : دانیال سرگزی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZZD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZZD

بررسی وضعیت حضانت کودکان حاصل از باروری‌های نوین از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

نویسندگان : سمیرا مظفری لقا1 محمود آقاجانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی، حقوق
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی دانشگاه رستوک _آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : www.acbconf.com
ارسال کننده : سمیرا مظفری لقا
کد IOI مقاله : XDDK-EKZHH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDDK-EKZHH

بررسی تاثیر اشتغال زنان در جدایی زوجین و فروپاشی بنیان خانواده

نویسندگان : سمیرا مظفری لقا1 محمود آقاجانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گروه مشاوره
محل انتشار : دومین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی موناکو
آدرس وب سایت کنفرانس : pcesconf.com
ارسال کننده : سمیرا مظفری لقا
کد IOI مقاله : XDAD-EFBKF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDAD-EFBKF

طراحی‌خانه امن بانوان کرمانشاه

نویسندگان : بهنام شیرویه زاد1 هدی جوشن2 محمدجواد شیرویه زاد3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : icdu.ir
ارسال کننده : بهنام شیرویه زاد
کد IOI مقاله : XCZG-EFCGB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZG-EFCGB

صفحه 1 از 6622