بررسی شبیه سازی انسانی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

نویسندگان : سمیرا مظفری لقا1 محمود آقاجانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی، حقوق
محل انتشار : چهارمین کنفرانس روانشناسی،علوم اجتماعی و علوم انسانی، دهلی _هند
آدرس وب سایت کنفرانس : pehconf.com
ارسال کننده : سمیرا مظفری لقا
کد IOI مقاله : XDDF-EHDDK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDDF-EHDDK

بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی

نویسندگان : علی کارگر1 رعنا ملکی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : علی کارگر
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZZA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZZA

تحلیل بافت های فرسوده شهری در راستای احیا و پیشگیری از فرسودگی (مطالعه موردی: محله درب نو گرگان)

نویسندگان : گل سن یلمه1 زهرا نعیمی نظام آبادی2 سام براتی نردین3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مرمت بافت ها و آثار تاریخی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : گل سن یلمه
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZZC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZZC

بومیسازی تکنولوژی نماهای هوشمند با توجه به اصول هندسه ایرانی

نویسندگان : مهرنوش سهیلی راد1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : مهرنوش سهیلی راد
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBGG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBGG

بهینه ساز مصرف انرژی با الگوبرداری از عناصر سنتی اقلیمی معماری ایران

نویسندگان : کیانا محمدی1 هومن ثبوتی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : کیانا محمدی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZAEA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZAEA

نئولیبرالیسم و ناپایداری شهرها (نمونه مورد مطالعه : ایران)

نویسندگان : پویان مذهب1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : ناپايداري شهر و عوامل موثر
محل انتشار : کنگره بین المللی مهندسی، فناوری و نوآوری
آدرس وب سایت کنفرانس : eticong.com/1st
ارسال کننده : پویان مذهب
کد IOI مقاله : XBFB-DEAAF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBFB-DEAAF

بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی

نویسندگان : فاطمه طاهری سیاح1 هانیه اخوت2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : فاطمه طاهری سیاح
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZZE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZZE

ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان های بتنی قاب خمشی ارتفاع متوسط با در نظر گرفتن اثر میانقاب ها

نویسندگان : محمد خاکی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي
محل انتشار : ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و محیط زیست - استکهلم
آدرس وب سایت کنفرانس : 6iccae.com
ارسال کننده : محمد خاکی
کد IOI مقاله : XBEH-DDBCG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBEH-DDBCG

بررسی ارتباط بین گرایش به هویت ملی و احساس امنیت اجتماعی در شهر مرزی کرمانشاه

نویسندگان : یونس کاکاوند1 عباس غلامی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : جامعه شناسی و امنیت
محل انتشار : امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی کلانشهرها راهکارها و چالش ها
آدرس وب سایت کنفرانس : icsp.ir
ارسال کننده : یونس کاکاوند
کد IOI مقاله : XYKG-DAEED
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYKG-DAEED

Global SME Management as Innovative Sustainable Practical Solutions to improve Sustainability, Quality of Life and Liveability (Case: Iran & Germany)

نویسندگان : Hamid Doost Mohammadian1 Sanaz Seifi2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مدیریت، تحقیق و توسعه
محل انتشار : کنگره بین المللی مهندسی، فناوری و نوآوری
آدرس وب سایت کنفرانس : eticong.com/1st
ارسال کننده : ساناز سیفی
کد IOI مقاله : XBFB-DDHBH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBFB-DDHBH

ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان

نویسندگان : مهیار کلیائی1 نیما صادق زاده2 حدیث میرزایی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : مهیار کلیائی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZZG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZZG

مروری بر ادبیات کیفیت حسابرسی و تاثیر آن بر گذارشگری صورتهای مالی و کشف اشتباهات و تقلبات متداول

نویسندگان : المیرا آقا خانی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : اخلاق در حسابداری و حسابرسی
محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : 1meaconf.com
ارسال کننده : المیرا آقاخانی
کد IOI مقاله : XYBZ-ZGKAD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYBZ-ZGKAD

افزایش دقت تخمین کار لازم برای ساخت نرم افزار با تنظیم پارامترهای مدل COCOMO واستفاده از الگوریتم رقابت استعماری

نویسندگان : مظفر پشتام1 محمد خیراندیش2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و تکنولوژی - هامبورگ
آدرس وب سایت کنفرانس : germanconf.com/2nd
ارسال کننده : مظفر پشتام
کد IOI مقاله : XACC-DCCDA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XACC-DCCDA

ارتقای کیفیت زندگی در محلات سیزده گانه شهرداری منطقه 12 با رویکرد احیای شبانه محلات کم برخوردار

نویسندگان : مهدیه طایفه رستمی1 سعید شاه میر2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و تکنولوژی - هامبورگ
آدرس وب سایت کنفرانس : germanconf.com/2nd
ارسال کننده : مهدیه طایفه رستمی
کد IOI مقاله : XACC-DAGAD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XACC-DAGAD

بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان

نویسندگان : پانته آ مرادی1 سیده هانیه نجاتی2 خاطره احسنی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مرمت بافت ها و آثار تاریخی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : پانته آ مرادی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZZF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZZF

صفحه 2 از 5664