ساختمان‌های‌صفرانرژی راه‌حلی‌برای‌مصرف‌انرژی وگازهای گلخانه‌ایی در ایران و جهان

نویسندگان : علیرضا شیخان*1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی مهندسی عمران ، معماری ، مصالح ساختمانی و محیط زیست
آدرس وب سایت کنفرانس : caucong.com
ارسال کننده : علیرضا شیخان
کد IOI مقاله : XEFB-HDKBD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEFB-HDKBD

تاثیر آهک هیدارته بر برخی از پارامترهای آسفالت و کیفیت آن و تأثیر بر برخی از خرابیهای آسفالت

نویسندگان : محمودرضا کی منش1 مجتبی باقری موحد2 مسعود بخشی3 سیدعلی حسینی*4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساخت های شهری
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی مهندسی عمران ، معماری ، مصالح ساختمانی و محیط زیست
آدرس وب سایت کنفرانس : caucong.com
ارسال کننده : مجتبی باقری موحد
کد IOI مقاله : XEFB-HDKBE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEFB-HDKBE

بررسی ترافیک شهری و ارائه راهکارهای ساماندهی آن (مطالعه موردی: منطقه 5 شهر ارومیه)

نویسندگان : رضا صادقی1 علی مصیب زاده*2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی شهرسازی و توسعه شهري( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icacu.ir
ارسال کننده : رضا صادقی
کد IOI مقاله : XECZ-HDKBF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XECZ-HDKBF

تجربه ی عرفانی درمرمت آثار تاریخی

نویسندگان : زیباجنیدی*1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مرمت بافت ها و آثار تاریخی
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی مهندسی عمران ، معماری ، مصالح ساختمانی و محیط زیست
آدرس وب سایت کنفرانس : caucong.com
ارسال کننده : زیبا جنیدی
کد IOI مقاله : XEFB-HDKBG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEFB-HDKBG

تاثیر رهبری مسئولانه و توانمندسازی روانی بر چابکی نیروی کار در شرکت های آب و فاضلاب

نویسندگان : مریم بابائی نیک1 سبحان محمدزهرایی*2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت ، اقتصاد و کارآفرینی در پروژه
محل انتشار : هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 8icsau.ir
ارسال کننده : سبحان محمدزهرایی
کد IOI مقاله : XEDB-HDKCZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEDB-HDKCZ

نقش شهرهای کوچک در توسعه منطقه ای (مطالعه موردی شهر سراوان)

نویسندگان : امید امرا*1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی شهرسازی و توسعه شهري( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icacu.ir
ارسال کننده : امید امرا
کد IOI مقاله : XECZ-HDKCA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XECZ-HDKCA

نقش شهرهای کوچک در توسعه منطقه ای (مطالعه موردی شهر سراوان)

نویسندگان : امید امرا*1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی شهرسازی و توسعه شهري( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icacu.ir
ارسال کننده : امید امرا
کد IOI مقاله : XECZ-HDKCB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XECZ-HDKCB

اثر اصلاح کننده های خاک و تنش خشکی برتغییرات پرولین و کلروفیل درختچه مرتعی کام تیغ (Lycium depressum Stocks)

نویسندگان : سمانه محمدی1 عادل سپهری2 محمد فرزام3 حسین بارانی*4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم جنگل و مرتع
محل انتشار : ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : 6icsda.ir
ارسال کننده : سمانه محمدی
کد IOI مقاله : XEBK-HDKCC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEBK-HDKCC

بـررسی مشخصات فیزیکی و مکانیکی خاک مارن و ارزیابی روش های تثبیت (مطالعه موردی: احداث قطعه 10 راه آهن شیراز – بوشهر در محور اهرم به کلمه)

نویسندگان : مهدی حیدری علی آبادی1 محمدرضا فرودی جهرمی*2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران و سازه ( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icacu.ir
ارسال کننده : مهدی حیدری علی آبادی
کد IOI مقاله : XECZ-HDKCD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XECZ-HDKCD

بررسی کودکان استثنایی و رفتار آنها

نویسندگان : علی حاجی حسینی1 فاطمه سادات موسوی*2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : icrhema.com
ارسال کننده : علی فروتنی
کد IOI مقاله : XEHA-HDKCF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEHA-HDKCF

معلمان و روش ها نو در تدریس برای یادگیری دانش آموزان

نویسندگان : سمیه لنجابی1 زهرا رجبی2 معصومه نصیری مینو*3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : icrhema.com
ارسال کننده : علی فروتنی
کد IOI مقاله : XEHA-HDKCG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEHA-HDKCG

بررسی رفتاری دریاچه ارومیه با سایر دریاچه‌ها با استفاده از تکنیک خوشه‌بندی

نویسندگان : حسین شمسی گمچی1 علیرضا پرویشی*2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : محیط زیست انسانی و محیط زیست طبیعی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icacu.ir
ارسال کننده : علیرضا پرویشی
کد IOI مقاله : XECZ-HDKCH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XECZ-HDKCH

ارزيابى و بررسى معمارى معمارى بومى و تاثير ان در زندگى مردم ( مطالعه موردى مناطق جنوب ايران)

نویسندگان : آرين افشار1 پرهام حيدريان2 آرين فخرى3 محسن مانشتى4 محمدحسين پور شاهمرادى*5
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : هفتمین کنفرانس پژوهش در علوم و مهندسی / علوم مهندسی
محل انتشار : هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
آدرس وب سایت کنفرانس : 7icrsie.com
ارسال کننده : آرين افشار بكشلو
کد IOI مقاله : XEDC-HDKCK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEDC-HDKCK

آنالیز داده های سنجش از دور (STRM، NOAA، GIMMS، و...)، شبکه بیزی و یادگیری ماشین در بررسی همبستگی آماری متغیر های محیطی با توزیع فضایی جوندگان

نویسندگان : محمدصادق کریمی1 دانیال صفای نیکو2 فاطمه طباطبایی یزدی*3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : محیط زیست انسانی و محیط زیست طبیعی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icacu.ir
ارسال کننده : محمدصادق کریمی
کد IOI مقاله : XECZ-HDKDZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XECZ-HDKDZ

بررسی تاثیر قصه گویی بر تعلیم و تربیت کودکان با تاکید بر نقش معلم

نویسندگان : هنگامه علیلو1 مائده مسعودی راد*2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : ششمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)
آدرس وب سایت کنفرانس : lifeconf.ir
ارسال کننده : مائده مسعودی راد
کد IOI مقاله : XEFC-HDKDA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEFC-HDKDA

صفحه 5430 از 5442