تأثیر مدیریت منابع انسانی استراتژیک بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی جو روابط کارکنان (موردمطالعه: اداره آموزش‌وپرورش استان البرز)

نویسندگان : ایدا بهروزی1 ندا نفری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : mftconf.com
ارسال کننده : ايدا بهروزي
کد IOI مقاله : XCCD-EGAZK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCCD-EGAZK

بررسی طراحی کتابخانه با رویکرد معماری پايدار

نویسندگان : زهرا خزایی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : icdu.ir
ارسال کننده : زهرا خزایی
کد IOI مقاله : XCZG-EGBEF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZG-EGBEF

ارزیابی عملکرد مالی فروشگاه های زنجیره ای

نویسندگان : محمد ملک آباد1 مجتبی ملک آباد2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : یازدهمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها
آدرس وب سایت کنفرانس : icmeaconf.com
ارسال کننده : محمد ملک آباد
کد IOI مقاله : XBGC-EGEKF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBGC-EGEKF

بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت اطلاعات حسابداری در بازار سرمایه ایران

نویسندگان : غلامرضا محفوظی1 محمد جواد اسدپور2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حسابداری
محل انتشار : یازدهمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها
آدرس وب سایت کنفرانس : icmeaconf.com
ارسال کننده : محمد جواد اسدپور
کد IOI مقاله : XBGC-EGGFH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBGC-EGGFH

بررسی دوام بتن با سنگدانه‌های بازیافتی

نویسندگان : مهدی مرادی1 سید محمد حسین برقعی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : caumconf.com
ارسال کننده : سید محمد حسین برقعی
کد IOI مقاله : XCZH-EGKFE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZH-EGKFE

Multiple Interest Rate Analysis

نویسندگان : Hamid Jamshidi1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : نهمین کنفرانس بین المللی تکنیک های توسعه پایدار در مدیریت و مهندسی صنایع با رویکرد شناخت چالش های دائمی
آدرس وب سایت کنفرانس : bmbeconf.com
ارسال کننده : حمید جمشیدی
کد IOI مقاله : XBGD-EGKGG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBGD-EGKGG

بررسی تاثیر رهبری اقتدارگرا بر خلاقیت با نقش واسطه ایی ترس ) مطالعه موردی : شرکت گاز اردبیل(

نویسندگان : حسن محمدقاسمی1 محمدباشکوه اجیرلو2 قاسم زارعی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : دهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع
آدرس وب سایت کنفرانس : mieconf.ir
ارسال کننده : حسن محمدقاسمی
کد IOI مقاله : XCCZ-EHBED
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCCZ-EHBED

Determining and ranking the factors affecting the sales of petrochemical products using the Analytic Hierarchy Process (AHP) (Case study of Assaluyeh petrochemical companies)

نویسندگان : rezvan pourmansouri1 shahram mozafari2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : mwtconf.ir
ارسال کننده : رضوان پورمنصوری
کد IOI مقاله : XCCB-EHCHZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCCB-EHCHZ

ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در بازارهای نوظهور

نویسندگان : محمد حقانی نسب1 فرشته سدیدی2 دکتر علی محمد کیمیاگری3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : mftconf.com
ارسال کننده : محمد حقانی نسب
کد IOI مقاله : XCCD-EHFKB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCCD-EHFKB

بررسی ارتباط بین فرهنگ‌سازمانی و چابکی سازمانی در ادارات دولتی شهر سنندج

نویسندگان : شهلا محمدپوذ1 کیومرث احمدی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : mftconf.com
ارسال کننده : شهلا محمدپور
کد IOI مقاله : XCCD-EHGCH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCCD-EHGCH

آسیب شناسی طرح مدیریت محله شهرداری شهر تهران با تاکید بر نقش مدیریت استراتژیک

نویسندگان : توکل محمدی زاده نوحدانی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : mwtconf.ir
ارسال کننده : توکل محمدی زاده نوحدانی
کد IOI مقاله : XCCB-EKBGH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCCB-EKBGH

مروری بر عوامل مؤثر در شادی سازمانی و نقش آن در افزایش عملکرد کارکنان سازمان

نویسندگان : فائزه بسکابادی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : mwtconf.ir
ارسال کننده : فائزه بسکابادی
کد IOI مقاله : XCCB-EKDDH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCCB-EKDDH

توانمند سازی ذی نفعان توسعه پایدار روستایی

نویسندگان : عفت دلشاد1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : mwtconf.ir
ارسال کننده : عفت دلشاد
کد IOI مقاله : XCCB-EKDEA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCCB-EKDEA

تحلیل اثر سرعت پرسکاری و اصطکاک بر میزان افزایش دمای تیتانیم خالص تجاری در حین فرآیند پرسکاری در کانالهای زاویه دار با مقاطع همسان (ECAP) با استفاده از شبیه سازی المان محدود

نویسندگان : حبیب منیری اصل1 کاوه حاجی زاده2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی
محل انتشار : نهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری
آدرس وب سایت کنفرانس : setconf.ir
ارسال کننده : کاوه حاجی زاده
کد IOI مقاله : XCCA-EKEBA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCCA-EKEBA

بهینه سازی تصاویر CT SCAN جهت تشخیص سرطان ریه با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی فاخته

نویسندگان : فتانه تبرته فراهانی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی
محل انتشار : نهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری
آدرس وب سایت کنفرانس : setconf.ir
ارسال کننده : فتانه تبرته فراهانی
کد IOI مقاله : XCCA-EKEHD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCCA-EKEHD

صفحه 5432 از 6061