بررسی نقش شیوه های آموزش و کسب مهارت های مربوط به مطالعه و تفکر انتقادی در جهت نهادینه سازی سواد رسانه ای

نویسندگان : نوید دهقانی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله :
محل انتشار : همایش ملی آینده پژوهی و رسانه
آدرس وب سایت کنفرانس : https://fmconf.honarshiraz.ac.ir
ارسال کننده : نوید دهقانی
کد IOI مقاله : XGFH-HHZHE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGFH-HHZHE

مهارت های ارتباطی دانش آموزان

نویسندگان : سید حسین سجادی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : huconf.com
ارسال کننده : سید حسین سجادی
کد IOI مقاله : XFZH-HHZHD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XFZH-HHZHD

مبانی پیشرفت زیست محیطی

نویسندگان : اسدالله1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران و توسعه پایدار
محل انتشار : هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 8icsau.ir
ارسال کننده : اسدالله قاضی مرادی
کد IOI مقاله : XEDB-HHZKF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEDB-HHZKF

بررسی تاثیر عصاره الکلی پیاز عنصل بر درمان درد های عضلانی و مفصلی

نویسندگان : حمید رضا شجاعی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله :
محل انتشار : icb2022
آدرس وب سایت کنفرانس : www.student.icbcongress.com
ارسال کننده : حمید رضا شجاعی
کد IOI مقاله : XGGZ-HHZKG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGGZ-HHZKG

مقایسه تطبیقی طرح‌های تجمیع پلاک در فرایند نوسازی مشارکتی بافت های فرسوده در ایران با الگوی سازمان‌دهی مجدد زمین در جهان

نویسندگان : بهاره بهرا1 احسان اميني2 محمدرضا پهلوان زاده3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری
محل انتشار : هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 8icsau.ir
ارسال کننده : بهاره بهرا
کد IOI مقاله : XEDB-HHZKK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEDB-HHZKK

بررسی شاخصه های چیدمان فضا در فضاهای درونی خانه قدیری رشت

نویسندگان : مهشید آقاجان پور قاسم آبادی1 میلاد کوهستانی مبرهن2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 8icsau.ir
ارسال کننده : مهشید آقاجان پور قاسم ابادی
کد IOI مقاله : XEDB-HHAZZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEDB-HHAZZ

نمود بصری گیاهان در شعر شهریار

نویسندگان : اکرم السادات شرق آزادی1 سید عبدالهادی شبیری نژاد2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : -ارتباط ادبیات تطبیقی و هنرهای زیبا و سایر موضوعات مرتبط
محل انتشار : دومین همایش ادبیات تطبیقی، پارسی، عربی و انگلیسی
آدرس وب سایت کنفرانس : colitconf.ir
ارسال کننده : اکرم السادات شرق آزادی
کد IOI مقاله : XEFE-HHACK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEFE-HHACK

کووید ـ 19 و پیامدهای روانی و اجتماعی بر دانش آموزان

نویسندگان : صلاح الدین رحمتی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : کرونا و پیامدهای روانی اجتماعی آن
محل انتشار : سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma3.ir
ارسال کننده : صلاح الدین رحمتی
کد IOI مقاله : XEFA-HHADZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEFA-HHADZ

مروري بر پژوهش ها در پديده کاهش درگ به وسيله تزريق ميکرونانوحباب

نویسندگان : رضا رجب پور1 سید فضل ا... ساغروانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران و توسعه پایدار
محل انتشار : هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 8icsau.ir
ارسال کننده : رضا رجب پور
کد IOI مقاله : XEDB-HHACH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEDB-HHACH

اثر بخشی مدل کفایت اجتماعَی بر خودپنداره مربوط به مدرسه، خودنظم دهی تحصیلی و اهمال کاری دانش آموزان دچار اختلالات یادگیری

نویسندگان : سهیلا خدایی حاجی پیرلو1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : آسیب شناسی روانی و دانش آموزان
محل انتشار : سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma3.ir
ارسال کننده : آیناز شیری
کد IOI مقاله : XEFA-HHABH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEFA-HHABH

مقایسه رفتار لرزه ای دیوار بنایی غیر مسلح و مقاوم سازی شده براساس روش های مختلف و پیشنهادها

نویسندگان : حسین داودی آزاد1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي
محل انتشار : هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 8icsau.ir
ارسال کننده : حسین داودی آزاد
کد IOI مقاله : XEDB-HHABK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEDB-HHABK

ارزیابی و مقایسه رفتار قاب بتنی در مقابل بار زلزله و بار انفجار و مقاوم سازی آن با FRP

نویسندگان : حسین داودی آزاد1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي
محل انتشار : هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 8icsau.ir
ارسال کننده : حسین داودی آزاد
کد IOI مقاله : XEDB-HHACZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEDB-HHACZ

ارزیابی مودهای شکست دیوار بنایی غیر مسلح به ازای مقادیر مختلف تغییرمکان جانبی با استفاده از مدلسازی عددی

نویسندگان : حسین داودی آزاد1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي
محل انتشار : هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 8icsau.ir
ارسال کننده : حسین داودی آزاد
کد IOI مقاله : XEDB-HHACB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEDB-HHACB

نقش جامعه پذيري کودکان و نوجوانان در تضمین بقا و تداوم ايدئولوژي داعش

نویسندگان : فريبا ترجمان1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : ششمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)
آدرس وب سایت کنفرانس : lifeconf.ir
ارسال کننده : فریبا ترجمان
کد IOI مقاله : XEFC-HHACC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEFC-HHACC

تاثیر خودگفتاری آموزشی بر یادگیری مهارت لیوان چینی با استفاده از الگودهی در فضای مجازی

نویسندگان : سمیه عرب1 داریوش خواجوی2 راضیه خانمحمدی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : ورزش همگانی
محل انتشار : اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی
آدرس وب سایت کنفرانس : fcrss2022.ir
ارسال کننده : راضیه خانمحمدی
کد IOI مقاله : XEFH-HHADH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEFH-HHADH

صفحه 5587 از 5664