مقایسه اثربخشی روش تدریس وارونه و مشارکتی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر اندیمشک در سال تحصیلی 1400-1399

نویسندگان : گوهر دژپسند1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : ششمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)
آدرس وب سایت کنفرانس : lifeconf.ir
ارسال کننده : گوهر دژپسند
کد IOI مقاله : XEFC-HHEKE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEFC-HHEKE

بررسی مولفه های معماری بومی مازندران در تبیین مفاهیم معماری پایدار

نویسندگان : زهره فقیه خوشابی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : icarcau.com
ارسال کننده : زهره فقیه خوشابی
کد IOI مقاله : XGAD-HHFZC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGAD-HHFZC

بررسی علل طراحی مرکز آموزشی جهت بازسازی و تربیت کودکان خیابانی

نویسندگان : نیلوفردهقان1 ندا ضیابخش2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : icarcau.com
ارسال کننده : نیلوفر دهقان
کد IOI مقاله : XGAD-HHFZD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGAD-HHFZD

نقش پانل های ساختار سیمانی خشک به عنوان مصالح سبک و نوین در ساختمان سازی

نویسندگان : مینا یداللهی اصرار1 علی شکوه مهدوی2 پردیس نوی3 پریا درستی4 مهران کاراحمدی5
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 8icsau.ir
ارسال کننده : مینا یداللهی اصرار
کد IOI مقاله : XEDB-HHFZF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEDB-HHFZF

سنجش و تحلیل شهر مشهد از منظر رهیافت بوم شهر

نویسندگان : ابوالفضل منصوری اطمینان1 ، مهرداد محمدی یل سویی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی شهرسازی
محل انتشار : هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
آدرس وب سایت کنفرانس : 7carse.com
ارسال کننده : ابوالفضل منصوری اطمینان
کد IOI مقاله : XGZK-HHFZG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGZK-HHFZG

An analytical study of housing policies in Iran with the approach of the financial ability of the low-income society

نویسندگان : Dr. Mahdieh Hosseini Nia1 Eng. Shahram Zendeh Del Sabet2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مهندسی شهرسازی وتوسعه شهري پايدار
محل انتشار : اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : icarcau.com
ارسال کننده : شهرام زنده دل ثابت
کد IOI مقاله : XGAD-HHFZH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGAD-HHFZH

بررسی تاثیر ابعاد مدیریت دانش بر بهره وری (مورد مطالعه: اداره کار شهر کنگان)

نویسندگان : اکبر حیدری1 زینب حیدری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مديريت (کلیه گرایش ها)
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : icmba.ir
ارسال کننده : محمد خلیل زاده
کد IOI مقاله : XYCF-HHFZK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYCF-HHFZK

تأثیر زاویه و ابعاد در رفتار لرزه‌ای تیر باجان موج‌دار در قاب خمشی فولادی تحت بار چرخه‌ای

نویسندگان : شاهرخ شکری1 اله رضا مرادی گروسی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي
محل انتشار : اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : icarcau.com
ارسال کننده : شاهرخ شکری
کد IOI مقاله : XGAD-HHFAZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGAD-HHFAZ

تاثیر تمرینات یوگا بر میزان تعادل افراد مبتلا به ام اس

نویسندگان : صدیقه سادات حجتی1 مهبانو قادری2 حجت اله سیاوشی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : فیزیولوژی ورزشی
محل انتشار : اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی
آدرس وب سایت کنفرانس : fcrss2022.ir
ارسال کننده : صدیقه سادات حجتی
کد IOI مقاله : XEFH-HHFAA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEFH-HHFAA

رابطۀ بین تسلط ریع‌های مغزی (شیوۀ تفکر) با میزان اثربخشی عملکرد مربیان فوتبالیست شهرستان طبس

نویسندگان : صدیقه سادات حجتی1 حسین پیله کش زاده2 حجت اله سیاوشی3 عارف حسین اختیاری4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت ورزشی
محل انتشار : اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی
آدرس وب سایت کنفرانس : fcrss2022.ir
ارسال کننده : صدیقه سادات حجتی
کد IOI مقاله : XEFH-HHFAB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEFH-HHFAB

بررسی الگوهای شفابخشی در فضا‌های پیرامونی مراکز درمانی سرطان، بر اساس رویکرد مبتنی بر شواهد

نویسندگان : ثنا ملائی1 محمد باقری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی، نوآوری و تکنولوژی - بلژیک
آدرس وب سایت کنفرانس : eitconf.com
ارسال کننده : ثنا ملائی
کد IOI مقاله : XGBH-HHFAC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGBH-HHFAC

مقایسه عددی رفتار ستونهای CFFT با برشگیرهای قائم و افقی با در نظر گرفتن مقاطع مختلف ستون

نویسندگان : شاهد رسولی1 محمد کیوان لطیفی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي
محل انتشار : اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : icarcau.com
ارسال کننده : محمد کیوان لطیفی
کد IOI مقاله : XGAD-HHFAD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGAD-HHFAD

تحقیق و بررسی نسخۀ خطی حدیث عابد بنی اسرائیل؛ میراثی تازه¬یاب از قاضی عبدالجبار معتزلی (از گنجینۀ دست¬نوشته¬های یمن)

نویسندگان : محمد عافی خراسانی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : تصحیح و احیای متون
محل انتشار : همایش بین المللی مخطوطات مشرق زمین
آدرس وب سایت کنفرانس : orientalconferences.ir
ارسال کننده : محمد عافی خراسانی
کد IOI مقاله : XFZC-HHFBZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XFZC-HHFBZ

شناسایی نقاط ضعف، قوت، راهکارها و آسیب‌های مسکن مهر (مطالعه موردی مسکن مهر بینالود مشهد)

نویسندگان : امین قلعه نوی1 مهدی میرزایی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران و توسعه پایدار
محل انتشار : اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : icarcau.com
ارسال کننده : علی رجبی
کد IOI مقاله : XGAD-HHFBA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGAD-HHFBA

تجمیع داده‌های مبتنی بر Q Learning پروتکل مسیریابی کارآمد انرژی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم

نویسندگان : محمدامین تاجداریان1 فاطمه طاهری2 محمد فاطمی کیا3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی کامپیوتر
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی، نوآوری و تکنولوژی - بلژیک
آدرس وب سایت کنفرانس : eitconf.com
ارسال کننده : محمد امین تاجداریان
کد IOI مقاله : XGBH-HHFCA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGBH-HHFCA

صفحه 5661 از 5664