پیشگیری ثانویه از جرایم منافی عفت در فضای مجازی

نویسندگان : محمد پورمحمد1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : huconf.com
ارسال کننده : محمد پورمحمد
کد IOI مقاله : XFZH-HHFCE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XFZH-HHFCE

مطالعه و شناختی کامل بر مسائل بودجه و اهمیت آن برای دولت

نویسندگان : علی لامع1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : اقتصاد
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : huconf.com
ارسال کننده : علی لامع
کد IOI مقاله : XFZH-HHFCK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XFZH-HHFCK

کلاس هوشمند

نویسندگان : علی رضا یعقوبی1 رضا مفتاحی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : huconf.com
ارسال کننده : علی رضا یعقوبی
کد IOI مقاله : XFZH-HHFDA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XFZH-HHFDA

بررسی جامع نکاح در حقوق مدنی ایران

نویسندگان : مائده فریدمهر1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : huconf.com
ارسال کننده : مائده فریدمهر
کد IOI مقاله : XFZH-HHFDB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XFZH-HHFDB

مدیریت آموزشی، اهمیت و ضرورت

نویسندگان : آرمین شیخ پور1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : huconf.com
ارسال کننده : آرمین شیخ پور
کد IOI مقاله : XFZH-HHFDC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XFZH-HHFDC

تحلیل طرح واره حجمی واژه «دل » در غزلیات حافظ

نویسندگان : فاطمه جمشیدی بلوکی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : huconf.com
ارسال کننده : فاطمه جمشید بلوکی
کد IOI مقاله : XFZH-HHFDD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XFZH-HHFDD

تحلیل زمانی-مکانی گسترش کالبدی شهر بوئین زهرا (1355 تا 1401)

نویسندگان : رضا ابوی سگزآبادی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری
محل انتشار : اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : icarcau.com
ارسال کننده : رضا ابوی سگزآبادی
کد IOI مقاله : XGAD-HHFDE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGAD-HHFDE

مطالعه‌ای بر رمز گرایی در زیبایی شناسی هنر اسلامی، ویژة آثار استاد جلیل ضیاء پور

نویسندگان : سیده فرخنده پورنصرانی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : هنرهای ایرانی اسلامی
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : سیده فرخنده پورنصرانی
کد IOI مقاله : XGCA-HHFDF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-HHFDF

بررسی زاویه دید در رمان های دفاع مقدس با تکیه بر (شطرنج با ماشین قیامت، زمین سوخته، پل معلق و سفر به گرای 270 درجه)

نویسندگان : علی حسن سهراب نژاد1 طیبه جعفری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : سایر موضوعات مربوط
محل انتشار : دومین همایش ادبیات تطبیقی، پارسی، عربی و انگلیسی
آدرس وب سایت کنفرانس : colitconf.ir
ارسال کننده : طیبه جعفری
کد IOI مقاله : XEFE-HHFEZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEFE-HHFEZ

A CRITICAL REVIEW OF SUSTAINABILITY ON THE BASIS OF NEIGHBORHOOD SETTLEMENT

نویسندگان : Sevil Jahed1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 8icsau.ir
ارسال کننده : سویل جاهد
کد IOI مقاله : XEDB-HHFEA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEDB-HHFEA

Assessment of Importance of Climate Change Factors in BREEAM Standards

نویسندگان : Sevil Jahed1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 8icsau.ir
ارسال کننده : سویل جاهد
کد IOI مقاله : XEDB-HHFEB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEDB-HHFEB

BREEAM AND LEED ASSESSMENT CRITERIA IN HEALTHCARE BUILDING DEVELOPMENT

نویسندگان : Sevil Jahed1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 8icsau.ir
ارسال کننده : سویل جاهد
کد IOI مقاله : XEDB-HHFEC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEDB-HHFEC

بازجستی در علل و چگونگی بزه دیدگی زنان در فضای مجازی

نویسندگان : زهره باوند1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : huconf.com
ارسال کننده : زهره باوند
کد IOI مقاله : XFZH-HHFEE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XFZH-HHFEE

اختلال ریاضی در عملیات جمع و تفریق در دانش آموزان کلاس دوم ابتدایی و حل آن

نویسندگان : علیرضا قنبرزاده شاهخالی1 عرفان عارفی فر2 مجید شکارچی دیوشلی3 محمدرضا سبحانی اصل4 محدثه سبحانی اصل5 علیرضا حسین پور مقدم6 محمدامین پورزاهد7
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : huconf.com
ارسال کننده : علیرضا قنبرزاده شاهخالی
کد IOI مقاله : XFZH-HHFEF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XFZH-HHFEF

اختلالات یادگیری در دوره ابتدایی

نویسندگان : علیرضا قنبرزاده شاهخالی1 علی روستا ولدی2 علیرضا کرمزاده3 ارسطو کرمزاده4 فرشید گنجی زاده5 سید حسین طاهری نیا6 صغری شعبانی گسکمین جان7
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : huconf.com
ارسال کننده : علیرضا قنبرزاده شاهخالی
کد IOI مقاله : XFZH-HHFEG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XFZH-HHFEG

صفحه 5662 از 5664