بررسی ارتباط و اهمیت معماری بومی انرژی پاک و شهرسازی پایدار

نویسندگان : آیسا شاهی1 امین شاهی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : نقش شهرسازی، معماری و ساخت در توسعه پایدار
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و دستاوردهای نو در علوم، مهندسی و فناوری های نوین
آدرس وب سایت کنفرانس : setbconf.com
ارسال کننده : آیسا شاهی
کد IOI مقاله : XHCC-KFGCH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHCC-KFGCH

تبیین عوامل موثر بر حس تعلق زنان در محلات تاریخی شهر

نویسندگان : مهدی منتظرالحجه1 فاطمه اخوان قالی باف2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی شهرسازی و توسعه شهري( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : فاطمه اخوان قالی باف
کد IOI مقاله : XGCA-KFGDG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-KFGDG

بهبود عملکرد سرمایشی بادگیر به کمک آجر های خنک شونده

نویسندگان : شکیبا کرمی ناصرخانی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری ( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : شکیبا کرمی ناصرخانی
کد IOI مقاله : XGCA-KFHBC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-KFHBC

آینده جنگلداری و محیط زیست در پرتو اسناد بین المللی

نویسندگان : بنیامین طاهری1 شهاب طاهری2 عطاء الله اسلامی گیسکی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : قوانین، حقوق و حکمرانی منابع طبیعی و محیط زیست و مسائل اقتصادی و اجتماعی
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : بنیامین طاهری
کد IOI مقاله : XGKB-KFAGE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFAGE

بررسی دمای سطح زمین تصاویر ماهواره ای لندست 8 و مادیس با دمای ایستگاه هواشناسی (مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر)

نویسندگان : حامد طالبی1 سعید صمدیان فرد2 خلیل ولیزاده کامران3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : حامد طالبی
کد IOI مقاله : XGKB-KFAHG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFAHG

بازتاب فرهنگ در معماری معاصر ایران (نمونه موردی :سفارتخانه ها)

نویسندگان : ساناز کاظمی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری ( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : ساناز کاظمی
کد IOI مقاله : XGCA-KFAHK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-KFAHK

The Effect of Vertical Gardens in Designing Buildings to Improve Air Quality

نویسندگان : Sanaz Rahimlou1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مهندسی معماری
محل انتشار : پنجمین کنگره بین المللی مهندسی، تکتولوژی و علوم کاربردی
آدرس وب سایت کنفرانس : etas2023.com
ارسال کننده : ساناز رحیم لو
کد IOI مقاله : XHHA-KFAKC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHHA-KFAKC

Thermo-Economic Analysis and Multi-Objective Optimization of DEVAP Cooling System in a Gas Turbine

نویسندگان : Amin Talebian1 Vahid Parsa2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مهندسی مکانیک
محل انتشار : پنجمین کنگره بین المللی مهندسی، تکتولوژی و علوم کاربردی
آدرس وب سایت کنفرانس : etas2023.com
ارسال کننده : امین طالبیان
کد IOI مقاله : XHHA-KFAKF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHHA-KFAKF

تست مقاله و تست مقاله

نویسندگان : رضا صالح زاده1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : icbdconf.ir
ارسال کننده : رضا صالح زاده
کد IOI مقاله : XKZA-KFAKH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKZA-KFAKH

کنترل جریان و توان بهینه سه فاز نامتعادل،در شبکه های هوشمند

نویسندگان : فاطمه جمالی1 جلال زارعی2 مریم جمالی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی برق
محل انتشار : پنجمین کنگره بین المللی مهندسی، تکتولوژی و علوم کاربردی
آدرس وب سایت کنفرانس : etas2023.com
ارسال کننده : فاطمه جمالی
کد IOI مقاله : XHHA-KFBZZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHHA-KFBZZ

Sensor technology and sensor fusion in autonomous vehicles and a look at the next generation

نویسندگان : Payam Habibi1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مهندسی کامپیوتر
محل انتشار : پنجمین کنگره بین المللی مهندسی، تکتولوژی و علوم کاربردی
آدرس وب سایت کنفرانس : etas2023.com
ارسال کننده : پیام حبیبی
کد IOI مقاله : XHHA-KFBZB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHHA-KFBZB

Harnessing renewable energy from municipal sewage sludge: A comprehensive review

نویسندگان : Mohammad Reza Sabour1 Haniyeh Timani2 Amin Sadeghi Sheshdeh3
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مهندسی محیط زیست
محل انتشار : پنجمین کنگره بین المللی مهندسی، تکتولوژی و علوم کاربردی
آدرس وب سایت کنفرانس : etas2023.com
ارسال کننده : محمد رضا صبور
کد IOI مقاله : XHHA-KFBZG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHHA-KFBZG

Modification of GCE with LSFP/vulcan nanosheets for development of electrochemical supercapacitors

نویسندگان : Mir Reza Majidi1 Mahdiyeh Habibi2 Hessamaddin Sohrabi3
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : نانو تکنولوژی
محل انتشار : پنجمین کنگره بین المللی مهندسی، تکتولوژی و علوم کاربردی
آدرس وب سایت کنفرانس : etas2023.com
ارسال کننده : مهدیه حبیبی
کد IOI مقاله : XHHA-KFBAA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHHA-KFBAA

چگونگی بهره گیری از نور طبیعی با حفظ محرمیت در جهت افزایش رضایت مندی ساکنان مجتمع های مسکونی (نمونه موردی مجتمع های مسکونی کرمانشاه)

نویسندگان : مریم انصاری منش1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری ( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : مریم انصاری منش
کد IOI مقاله : XGCA-KFBAB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-KFBAB

Investigating the effectiveness of green and recycled concrete in the building

نویسندگان : roozbeh shafie1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : هشتمین کنفرانس پژوهش در علوم و مهندسی / علوم مهندسی
محل انتشار : هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
آدرس وب سایت کنفرانس : 8icrsie.com
ارسال کننده : روزبه شفیعی
کد IOI مقاله : XGFC-KFBAK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGFC-KFBAK

صفحه 6186 از 6203