نقش مدیریت نهاده های کشاورزی و پسماندهای آن در جلوگیری از تخریب محیط زیست

نویسندگان : سکینه عبدی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : امنیت زیستی و کشاورزی سازگار با محیط زیست
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : سکینه عبدی
کد IOI مقاله : XGKB-KFDCC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFDCC

بررسی تأثیر نوع چوب تنه، شاخه و ریشه بر خواص فیزیکی و مکانیکی گونه گردو

نویسندگان : احمد ثمریها1 ، امیر ملاحسنی2 مهدی علیشیری3 میلاد هاشمی4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت و تامین مواد اولیه صنایع چوب و کاغذ
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : احمد ثمریها
کد IOI مقاله : XGKB-KFDCH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFDCH

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Satureja edmondii Briq. در استان کرمانشاه

نویسندگان : نسترن جلیلیان1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : جنگل‌شناسی، آتش‌سوزی، سلامت جنگل و تنوع زیستی
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : نسترن جلیلیان
کد IOI مقاله : XGKB-KFDDD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFDDD

کاربرد مدل¬های ANN و GEP در شبیه¬سازی بارش-رواناب رودخانه ساروق¬چای (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری صفاخانه)

نویسندگان : فاطمه جمشیدی1 محمد رضا نیک پور2 هادی ثانی خانی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : ارزیابی، مدل‌سازی و مدیریت منابع آب-خاک-گیاه
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : فاطمه جمشیدی
کد IOI مقاله : XGKB-KFDDF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFDDF

بررسی روند تغییرات شاخص خشکی (AI) با استفاده از روش‌های ناپارامتری

نویسندگان : فرزاد آبکار1 یعقوب دین‌پژوه2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : تغییر اقلیم، مخاطرات محیطی و تاب‌آوری بوم‌سازگان
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : فرزاد آبکار
کد IOI مقاله : XGKB-KFDEA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFDEA

اهمیت پایداری منابع آب زیرزمینی و فرونشست زمین

نویسندگان : سیده صبا هاشمی1 سیدجواد ساداتی‌نژاد2 کیومرث ابراهیمی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : تغییر اقلیم، مخاطرات محیطی و تاب‌آوری بوم‌سازگان
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : سیده صبا هاشمی
کد IOI مقاله : XGKB-KFDEC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFDEC

اثرمقادیر مختلف کودهای اوره و سوپرفسفات تریپل بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی عدس در کشت دیم

نویسندگان : وحید امیدی گرگری1 عادل دباغ محمدی‌نسب2 روح‌اله امینی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : امنیت زیستی و کشاورزی سازگار با محیط زیست
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : وحید امیدی گرگری
کد IOI مقاله : XGKB-KFDEG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFDEG

ترویج مدیریت مشارکتی و شبکه سازی حفاظت منابع طبیعی ارسباران با کمک جوامع محلی

نویسندگان : محمدرضا مسعود1 سعیده کریمی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت جامعه‌محور جنگل‌ها و مراتع
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : محمدرضا مسعود
کد IOI مقاله : XGKB-KFDEH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFDEH

نقش هوش مصنوعی در مدیریت حسابداری و حسابرسی

نویسندگان : مینا صدر1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حسابداری
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : icrhema.com
ارسال کننده : مینا صدر انزابی
کد IOI مقاله : XHFK-KFDFD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFK-KFDFD

اثربخشی گروه درمانی راه حل محور بر خودکارآمدی نوجوانان: مقاله مروری

نویسندگان : علیرضا ملائی مهنه1 محمدرضا یعقوبی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مـداخـلات درمـانی در اختلالات کودکان و نوجوانان
محل انتشار : سومین همایش ملی روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان
آدرس وب سایت کنفرانس : cpcauma3.ir
ارسال کننده : علیرضا ملائی مهنه
کد IOI مقاله : XHEB-KFDFG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHEB-KFDFG

بررسی نقش اشتیاق تحصیلی در پیش‌بینی خودنظم‌جویی تحصیلی نوجوانان

نویسندگان : نیلوفر میکائیلی1 آیسان شارعی2 علی سلمانی3 جبرائیل باقری4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : اثـرات مدرسه و گـروه همسالان بر کودک و نوجوان
محل انتشار : سومین همایش ملی روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان
آدرس وب سایت کنفرانس : cpcauma3.ir
ارسال کننده : علی سلمانی
کد IOI مقاله : XHEB-KFDFH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHEB-KFDFH

بررسی نقش اشتیاق تحصیلی در پیش‌بینی نگرش به مسئولیت نوجوانان

نویسندگان : محمد نریمانی1 علی سلمانی2 آیسان شارعی3 جبرائیل باقری4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : اثـرات مدرسه و گـروه همسالان بر کودک و نوجوان
محل انتشار : سومین همایش ملی روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان
آدرس وب سایت کنفرانس : cpcauma3.ir
ارسال کننده : علی سلمانی
کد IOI مقاله : XHEB-KFDFK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHEB-KFDFK

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت¬های¬زندگی بر رفتارهای پرخطر نوجوانان

نویسندگان : لیلا آذرگشب1 عزت اله احمدی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : رفـتـارهـای پـرخـطـر در کـودکـان و نـوجـوانان
محل انتشار : سومین همایش ملی روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان
آدرس وب سایت کنفرانس : cpcauma3.ir
ارسال کننده : لیلا آذرگشب قره قشلاق
کد IOI مقاله : XHEB-KFDGZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHEB-KFDGZ

اثرات آتش¬سوزی جنگل بر مشخصه¬های فیزیکی و شیمیایی خاک

نویسندگان : مسعود علی دوست1 رامین نقدی2 مهرداد نیکوی3 حمید رضا پیروان4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : جنگل‌شناسی، آتش‌سوزی، سلامت جنگل و تنوع زیستی
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : مسعود علی دوست
کد IOI مقاله : XGKB-KFDHA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFDHA

مقایسه مدل اصلی و مدل بهبود یافته FCD برای برآورد تاج‌پوشش جنگل‌های زاگرس شمالی

نویسندگان : احمد عباسی‌وند1 هرمز سهرابی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : احمد عباسی‌وند
کد IOI مقاله : XGKB-KFDHG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFDHG

صفحه 6188 از 6203