مطالعه و بررسی روانشناسی رفتارگرا از نظر تاثیرگذاری بر طراحی معماری

نویسندگان : رضا سرادار1 مصیب شیرین بیان کنگرشاهی2 هما حبیبیان3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری ( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیان
آدرس وب سایت کنفرانس : icahu.com
ارسال کننده : رضا سرادار
کد IOI مقاله : XKHB-AZBDCA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKHB-AZBDCA

مطالعه و بررسی نقش و عملکرد نور در خانه های مسکونی درمعماری سنتی ایران و معماری معاصر

نویسندگان : علی علایی1 رضا سرادار2 مصیب شیرین بیان کنگرشاهی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری ( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیان
آدرس وب سایت کنفرانس : icahu.com
ارسال کننده : رضا سرادار
کد IOI مقاله : XKHB-AZBDCZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKHB-AZBDCZ

مطالعه ميان رشته نمایش و موسیقی

نویسندگان : فاطمه علیزاده1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : هنرهای تجسمی، تصویرسازی، طراحی پارچه، فرش و پژوهش‌های مرتبط
محل انتشار : کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیان
آدرس وب سایت کنفرانس : icahu.com
ارسال کننده : فاطمه علیزاده
کد IOI مقاله : XKHB-AZBDBK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKHB-AZBDBK

بررسی نقش میانجی دوسوتوانی زنجیره تامین بر عملکرد عملیاتی

نویسندگان : مسعود رضائيان كوچی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مديريت (کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icmba.ir
ارسال کننده : مسعود رضائیان کوچی
کد IOI مقاله : XHFB-AZBDBH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFB-AZBDBH

تأثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار فرانقش کارکنان آب ‌و ‌فاضلاب منطقه 5 تهران

نویسندگان : بهروز رضایی منش1 حسین جوهری پور2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مديريت (کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icmba.ir
ارسال کننده : حسین جوهری پور
کد IOI مقاله : XHFB-AZBDBG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFB-AZBDBG

تاثير بازاريابي رسانه اجتماعي بر بازاریابی همه كاناله با ميانجيگري مديريت تجربه مشتري

نویسندگان : اسماعیل ملک اخلاق1 مجتبی مهاجر2 سینا افتخاری3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : تجارت الکترونیک
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icmba.ir
ارسال کننده : سینا افتخاری
کد IOI مقاله : XHFB-AZBDBF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFB-AZBDBF

بررسی تطبیقی نقش‌مایه‌های معماري سنتي گيلان با معماری دورة قاجار (بررسي موردي: خانه منجم‌باشي لنگرود)

نویسندگان : کیانا طالبی1 مینو خاکپور2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری ( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیان
آدرس وب سایت کنفرانس : icahu.com
ارسال کننده : کیانا طالبی
کد IOI مقاله : XKHB-AZBDBE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKHB-AZBDBE

مقایسه تطبیقی روش صنعتی سازی ساختمان با روش سنتی سازی (نمونه موردی روش قالب تونلی)،با تأکید بر زمان، هزینه و کیفیت ساخت

نویسندگان : مهناز طالبی1 مهدی بهروج2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری ( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیان
آدرس وب سایت کنفرانس : icahu.com
ارسال کننده : مهدی بهروج
کد IOI مقاله : XKHB-AZBDBD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKHB-AZBDBD

تدابیر حسابداری زیان وام بانکی،چرخه اعتبارات و ریسک سقوط

نویسندگان : ناصر فخر1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حسابداري (کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icmba.ir
ارسال کننده : ناصر فخر
کد IOI مقاله : XHFB-AZBDBC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFB-AZBDBC

عوامل پذیرش هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی

نویسندگان : معصومه بهرامی دهدار1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مديريت (کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icmba.ir
ارسال کننده : معصومه بهرامی دهدار
کد IOI مقاله : XHFB-AZBDBB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFB-AZBDBB

بررسی شاخصه‌های کالبدی تاثیرگذار بر رضایتمندی سکونتی از طریق بررسی نمونه‌های موردی.

نویسندگان : هدی یزدان پرست1 سید عباس یزدانفر2 امیر رضا کریمی آذری3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 10icsau.ir
ارسال کننده : هدی یزدان پرست
کد IOI مقاله : XKHE-AZBDBA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKHE-AZBDBA

رابطه بین سیاست تقسیم سود، رفتار نامتقارن آن و نقد شوندگی سهام

نویسندگان : علی صالحی1 علی اعلایی پور2 محمد احدزاده3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مديريت (کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icmba.ir
ارسال کننده : محسن باغبان
کد IOI مقاله : XHFB-AZBDBZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFB-AZBDBZ

بررسی سیستماتیک نقش عوامل مدیریت پروژه سبز در افزایش پایداری پروژه های مسکونی

نویسندگان : فاطمه گراوندی1 شیماراست خدیو2 مریم نرم خو3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 10icsau.ir
ارسال کننده : فاطمه گراوندی
کد IOI مقاله : XKHE-AZBDAK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKHE-AZBDAK

بررسی فرایند حاکم بر توقف و ورشکستگی شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان : فاطمه صحرائی1 جعفرجمالی2 حمید رضا وکیلی فرد3 علی زارع4 سیدیعقوب زراعت کیش5
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : کنفرانس بین المللی بازرگانی بین الملل، مطالعات اقتصادی و علوم انسانی
آدرس وب سایت کنفرانس : hestconf.com
ارسال کننده : فاطمه صحرایی
کد IOI مقاله : XKZC-AZBDAH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKZC-AZBDAH

مسئولیت و تعهدات مدیران در ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان : فاطمه صحرائی1 جعفرجمالی2 حمید رضا وکیلی فرد3 علی زارع4 سیدیعقوب زراعت کیش5
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : کنفرانس بین المللی بازرگانی بین الملل، مطالعات اقتصادی و علوم انسانی
آدرس وب سایت کنفرانس : hestconf.com
ارسال کننده : فاطمه صحرایی
کد IOI مقاله : XKZC-AZBDAG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKZC-AZBDAG

صفحه 0 از 6570