کارکردهای استقرار استراتژی های مدیریت منابع انسانی در سازمان

نویسندگان : محمود کاتبی پور1 فرینوش اکبرزاده2 پریس فرزانه3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مديريت (کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icmba.ir
ارسال کننده : پریس فرزانه
کد IOI مقاله : XHFB-AZZDEB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFB-AZZDEB

بررسی رابطه بین رفتار شخصی با بی‌علاقگی در دانش‌آموزان دختر نوجوان

نویسندگان : طاهره السادات بهجتی1 علی طحانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : آسیب شناسی روانی و دانش آموزان
محل انتشار : چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma4.ir
ارسال کننده : زینب برازنده مقدم
کد IOI مقاله : XKAK-AZZDEA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKAK-AZZDEA

اثربخشی قصه‌گویی در بهبود مهارت همدلی دانش‌آموزان دختر ابتدایی

نویسندگان : فاطمه‌سادات آبیاری1 دانیال رجبی‌پور2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : آسیب شناسی روانی و دانش آموزان
محل انتشار : چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma4.ir
ارسال کننده : زینب برازنده مقدم
کد IOI مقاله : XKAK-AZZDEZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKAK-AZZDEZ

اثربخشی قصه‌گویی در بهبود مهارت تاب‌آوری دانش‌آموزان دختر ابتدایی

نویسندگان : فاطمه‌سادات آبیاری1 مهدی برزگر2 دانیال رجبی‌پور3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : آسیب شناسی روانی و دانش آموزان
محل انتشار : چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma4.ir
ارسال کننده : زینب برازنده مقدم
کد IOI مقاله : XKAK-AZZDDK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKAK-AZZDDK

نقش نگرش‌های ناکارآمد در پیش‌بینی کنترل عمل در دانش‌آموزان دختر نوجوان

نویسندگان : زینب عظیم پور اردکان1 ماریه دهقان منشادی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : آسیب شناسی روانی و دانش آموزان
محل انتشار : چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma4.ir
ارسال کننده : زینب برازنده مقدم
کد IOI مقاله : XKAK-AZZDDH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKAK-AZZDDH

بررسی و ارزیابی مدیریت آموزشی و تاثیر آن بر بهبود عملکرد مدرسه

نویسندگان : ابراهیم اژدری1 مسیب استوار2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، حقوق، علوم انسانی و کارآفرینی
آدرس وب سایت کنفرانس : icmlhe.ir
ارسال کننده : ابراهیم اژدری
کد IOI مقاله : XKGD-AZZDDG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKGD-AZZDDG

ارزیابی پایداری تونل‌های کم عمق سطحی (مطالعه موردی: ایستگاه متروی کشاورز اصفهان)

نویسندگان : محسن نیلی1 حسینعلی لازمی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران
محل انتشار : پنجمین کنگره بین المللی مهندسی، تکتولوژی و علوم کاربردی
آدرس وب سایت کنفرانس : etas2023.com
ارسال کننده : محسن نیلی
کد IOI مقاله : XHHA-AZZDDF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHHA-AZZDDF

روانشناسی رنگ در بیمارستان کودکان

نویسندگان : سارا حسن لی1 عرفان نعمت اللهی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری ( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : سارا حسن لی
کد IOI مقاله : XGCA-AZZDDE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-AZZDDE

واکاوی اصول طراحی دهکده های گردشگری با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی

نویسندگان : فائزه رستمی روشن1 محمد حسین رضاپناه2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری ( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : فائزه رستمی
کد IOI مقاله : XGCA-AZZDDD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-AZZDDD

طراحی مجتمع مسکونی جوانان تهران با تأکید بر تأثیر تعامل گرایی در عرصه میانی مسکن

نویسندگان : ندا میرزا خان خمسه1 سید علیرضا شجاعی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری
محل انتشار : پنجمین کنگره بین المللی مهندسی، تکتولوژی و علوم کاربردی
آدرس وب سایت کنفرانس : etas2023.com
ارسال کننده : ندا میرزاخان خمسه
کد IOI مقاله : XHHA-AZZDDC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHHA-AZZDDC

بررسی ارتقاء کارآفرینی هنرجویان در هنرستان (نمونه موردی: شهرستان سنندج)

نویسندگان : شوبو احمدی1 شه تاو احمدی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری ( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : بهنام شیرویه زاد
کد IOI مقاله : XGCA-AZZDDB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-AZZDDB

بررسی تأثیر شیوه‌های مدیریت بر نوآوری سازمانی، اثربخشی سازمانی و عملکرد کاری با تبیین نقش فرهنگ سازمانی

نویسندگان : حسنعلی معینی1 اسمعیل رستم زاده گنجی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت منابع سازمانی
محل انتشار : اولین کنفرانس ملی مدیریت در عصر تحولات با تاکید بر فناوری، علم و عمل
آدرس وب سایت کنفرانس : manageuma.ir
ارسال کننده : حسنعلی معینی
کد IOI مقاله : XKGB-AZZDDA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKGB-AZZDDA

چالش‌های جنسیتی و فرهنگی اجتماعی نهادینه کردن گذران اوقات فراغت فعال بانوان شهر

نویسندگان : امل یاسری1 صدیقه حیدری‌نژاد2 سیده ناهید شتاب بوشهری3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : وقات فراغت و تفریحات سالم در ورزش
محل انتشار : اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی
آدرس وب سایت کنفرانس : cnsmuma.ir
ارسال کننده : امل یاسری
کد IOI مقاله : XEBB-AZZDDZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEBB-AZZDDZ

Exercise in old age

نویسندگان : ali mohammed hasan1 Reza FarziZadeh2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : وقات فراغت و تفریحات سالم در ورزش
محل انتشار : اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی
آدرس وب سایت کنفرانس : cnsmuma.ir
ارسال کننده : محسن باغبان
کد IOI مقاله : XEBB-AZZDCK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEBB-AZZDCK

The effect of exercise on physiology in old age

نویسندگان : Mostafa Bassam mahdi1 Reza FarziZadeh2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : وقات فراغت و تفریحات سالم در ورزش
محل انتشار : اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی
آدرس وب سایت کنفرانس : cnsmuma.ir
ارسال کننده : محسن باغبان
کد IOI مقاله : XEBB-AZZDCH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEBB-AZZDCH

صفحه 1 از 6439