راهبردهای طراحی مسکن در دوران پسا کرونا

نویسندگان : آرزو خرم1 زینب آقائی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : سومین کنفرانس مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 3cau.ir
ارسال کننده : آرزو خرم
کد IOI مقاله : XHBF-KFHFK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHBF-KFHFK

Using the Support System and Information in Optimization of Construction Management

نویسندگان : MONA SHAHHOSSEINI1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مهندسی عمران
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و دستاوردهای نو در علوم، مهندسی و فناوری های نوین
آدرس وب سایت کنفرانس : setbconf.com
ارسال کننده : جعفر هارونی جمالویی
کد IOI مقاله : XHCC-KFHFH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHCC-KFHFH

مروری بر تحقیقات و پژوهش‌های اخیر انجام شده در حوزه بتن خود ترمیم شونده

نویسندگان : محمد احسان اکبریان فرد1 حسین برزگر سلوکلائی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران و توسعه پایدار
محل انتشار : ششمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 7iccacs.ir
ارسال کننده : محمدجواد برزگر سلوکلائی
کد IOI مقاله : XHFC-KFHFG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFC-KFHFG

تبیین رابطه¬ی اصول مالکیت و معیارهای ساخت¬وساز خانه

نویسندگان : زهرا بهپور1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری ( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : زهرا بهپور
کد IOI مقاله : XGCA-KFHFF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-KFHFF

نقاشی مکتب اصفهان: در جستجوی شکل و مضمون

نویسندگان : حمیدرضا محبی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : هنرهای ایرانی اسلامی
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : حمیدرضا محبی
کد IOI مقاله : XGCA-KFHFE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-KFHFE

اثرات نانوذرات سلنیوم بر عملکرد یون‌های تخمک مولدین ماده قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان : عیسی فلاحت ناصر آباد1 ابوالحسن راستیان نسب2 اسماعیل کاظمی3 رقیه محمودی4 محمدمیثم صلاحی اردکانی5 سید عبدالحمید حسینی6 سید حسین مرادیان7
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم شیلات و آبزیان
محل انتشار : هفتمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : 7icsda.ir
ارسال کننده : عیسی فلاحت ناصرآباد
کد IOI مقاله : XGFG-KFHFD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGFG-KFHFD

اصولی برای طراحی معماری فضا¬های مجتمع¬های آموزشی دخترانه مبتنی بر رفع نیاز¬های مخاطب

نویسندگان : مرضیه فرجام1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 9icsau.ir
ارسال کننده : مرضیه فرجام
کد IOI مقاله : XGFB-KFHFC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGFB-KFHFC

ارتباط تکنولوژی و معانی فرهنگیِ معماری

نویسندگان : ملیکا علی زاده حسن آبادی1 مریم غروی الخوانساری2 محمد باقر کبیر صابر3 مهدی جباری نوقابی4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری ( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : ملیکا علی زاده حسن آبادی
کد IOI مقاله : XGCA-KFHFB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-KFHFB

شناخت و بررسی رنگ در سیما و منظر معماری فلات مرکزی ایران

نویسندگان : محمدعلی رحیمی1 محمدعلی فاتحی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : شهرسازی اسلامی، برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : محمدعلی فاتحی
کد IOI مقاله : XGCA-KFHFA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-KFHFA

مطالعه و بررسی ارتباط طراحی مد و معماری نمونه موردی مسجد تاریخی نصیرالملک شیراز

نویسندگان : محمدعلی رحیمی1 احمدرضا کابلی2 محمدعلی فاتحی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری ( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : محمدعلی فاتحی
کد IOI مقاله : XGCA-KFHFZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-KFHFZ

طراحی شهری در عرصه حرفه و نظریه

نویسندگان : هاتف امیرحجری1 آرش ثقفی اصل2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : شهرسازی اسلامی، برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : هاتف امیرحجری
کد IOI مقاله : XGCA-KFHEK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-KFHEK

تبیین مفهوم برندینگ شهری در طرح های توسعه شهری

نویسندگان : هاتف امیرحجری1 اکبر عبداله زاده طرف2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : شهرسازی اسلامی، برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : هاتف امیرحجری
کد IOI مقاله : XGCA-KFHEH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-KFHEH

تبیین مفهوم ادراک شهر اسلامی با رویکرد کالبدی

نویسندگان : هاتف امیرحجری1 حسن ستاری ساربانقلی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : شهرسازی اسلامی، برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : هاتف امیرحجری
کد IOI مقاله : XGCA-KFHEG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-KFHEG

تبیین مفهوم زیبایی شناسی در شهرسازی و هنر در گذر زمان

نویسندگان : زهرا ملازاده1 حسن ستاری ساربانقلی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : شهرسازی اسلامی، برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : زهرا ملازاده
کد IOI مقاله : XGCA-KFHEF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-KFHEF

توانمندسازی مدیریت شهری در سکونتگاه های غیر رسمی با رویکرد شهر شهروند مدار

نویسندگان : زهرا ملازاده1 اکبر عبداله زاده طرف2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : شهرسازی اسلامی، برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : زهرا ملازاده
کد IOI مقاله : XGCA-KFHEE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-KFHEE

صفحه 1 از 6203