بررسی و شناسایی راه کارهایی مناسب جهت برنامه ریزی صنعت توریسم و گردشگری درتوسعه پایدارشهری شهرساحلی محمودآباد-مازندران

نویسندگان : علیرضا عبداله زاده فرد1 مهندس غلامرضا قاسمی2 سید کوروش سرور زاده3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت و برنامه ریزی شهری
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : غلامرضا قاسمی
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBFC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBFC

بهداشت محیط زیست ازمنظر قرآن وروایات

نویسندگان : سلیمان جهان تیغ1 سمیه جهان تیغ2 محدثه میر3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی محیط ‎زیست و محیط ‎زیست شهری
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : سلیمان جهان تیغ
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBFB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBFB

ارائه برنامه مدیریت محیط‌زیست در پروژه‌های ارزیابی اثرات توسعه با تاکید بر برنامه پایش و آموزش محیط‌زیست

نویسندگان : شاهو کرمی1 محمد جواد امیری2 عبدالرضا انصاری3 فرزاد حداد ایرانی‌نژاد4 فرناز حداد ایرانی‌نژاد5
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی محیط ‎زیست و محیط ‎زیست شهری
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : شاهو کرمی
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBFA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBFA

بررسی تاثیرات ابعاد پی بر میزان نشست آن در خاک‌های رسی با نرم‌افزار پلکسیس

نویسندگان : امید انوری1 محمدعلی لطف‌الهی‌یقین2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : امید انوری
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBFZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBFZ

ارزیابی آثار زیست محیطی فعالیت های صنعتی منطقه 21 شهر تهران

نویسندگان : میلاد حاتمی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی محیط ‎زیست و محیط ‎زیست شهری
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : میلاد حاتمی
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBEK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBEK

تأثیر عوامل ژئومورفولوژی در ایجاد زمین¬لغزش¬ با استفاده از شبکه عصبی و GIS (تجریش-تهران)

نویسندگان : سیروس فخری1 عسل فلک2 زینب مخیری3 آنوش کرمی4 آرش شادپور5
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی زلزله
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : سیروس فخری
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBEH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBEH

پی‌جویی زون‌های دگرسانی هیدروترمال و اکسید آهن در نقشه یک‌صد هزار زمین‌شناسی دهج با استفاده از روش‌های انطباق مشخصه طیفی و کمترین مربعات رگرسیون شده

نویسندگان : امیرمحمد ابهری1 حسین حسنی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : امیرمحمد ابهری
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBEG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBEG

Investigation of Groins Construction on Beach Deformation

نویسندگان : M.A. Lashteh Neshaei1 H. Afsoos Biria2 H. Afsoos Biria3 S. Pour Rajabi4
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مهندسی عمران
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : حامد افسوس بی ریا
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBEF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBEF

شناسایی زون‌های دگرسانی هیدروترمال و اکسید آهن در برگه یک‌صد هزار دهج با استفاده از داده‌های سنجنده OLI ماهواره‌ لندست 8

نویسندگان : امیرمحمد ابهری1 حسین حسنی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : امیرمحمد ابهری
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBEE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBEE

شهرکهای صنعتی و نقش آن در توسعه شهر اردبیل

نویسندگان : یعقوب مرادی1 یوسف درویشی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت و برنامه ریزی شهری
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : یوسف درویشی
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBED
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBED

بررسی تطبیقی حریم خصوصی در معماری مساکن عصر حاضر با ویژگی معماری ایرانی-اسلامی

نویسندگان : سارا فرهادی1 علیرضا دانش پور2 یونس قنبری مزیدی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : سارا فرهادی
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBEC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBEC

نقش سرزندگي در اجتماع پذيري فضاهاي عمومی شهري (نمونه موردی: پارک مردم همدان)

نویسندگان : امین علی پور1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : امین علی پور
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBEB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBEB

نمودپذیری هویت مکانی مهاجرین غیربومی در شهرهای نفت خیز بزرگ و کوچک: (نمونه موردی: شهر اهواز و شهر گچساران)

نویسندگان : تورج جلیلی1 ندا گشتاسبی2 سجاد رضایی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : سجاد رضایی
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBEA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBEA

ارتقا نقش گردشگری منطقه 4 شهر کرمان در جهت رسیدن به توسعه پایدار شهری

نویسندگان : فرحناز ایرانمنش1 نیما جهان بین2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی شهرسازی و توسعه شهري پايدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : فرحناز ایرانمنش
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBEZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBEZ

تاثیر مصالح میکرو سیلیسی و دیاتومیت دار در ساخت بتن با کارایی وعملکرد مناسب

نویسندگان : علی فروزان کودیانی1 مهرداد پژوهان2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : علی فروزان کودیانی
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBDK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBDK

صفحه 6186 از 6203