تخمین رسوب معلق بااستفاده از مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی

نویسندگان : سعید امیری1 ابراهیم امیری2 امیررضا دریابیگی3 پوران پورایوب4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : سعید امیری
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBDC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBDC

Predicting the Tourism Value through Zonal Travel Cost Model (Persepolis Tourism Region as a Case Study)

نویسندگان : zahra hashempur1 rasoul balaghi2 Khadijeh Nasrollahi3 Ehsan Reyisi4
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مرمت بافت ها و آثار تاریخی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : زهرا هاشم پور
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBDB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBDB

بررسی الگوهای بهینه بهسازی و نوسازی درخصوص بافت فرسوده شهری

نویسندگان : آتوسا تحریری نیک صفت1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : آتوسا تحریری نیک صفت
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBDA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBDA

برسی تفاوت میان معماری مساجد و مسجد_ مدرسه ها با توجه به معماری مسجد_ مدرسه خانم زنجان

نویسندگان : مونا ترکمانی یگانه1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مرمت بافت ها و آثار تاریخی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : مونا ترکمانی یگانه
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBDZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBDZ

بررسي تطبيقي توسعه پايداري در معماري بازارهای سنتی و جدید: (نمونه موردی: بازار وكيل و مجتمع تجاري خليج فارس شيراز)

نویسندگان : سجاد رضایی1 الهام صابر2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : سجاد رضایی
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBCK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBCK

بررسی اجمالی انواع قراردادهای عمرانی

نویسندگان : مسعود عاطفی فرد1 مهدی خیری2 سعید داوودی3 علی آزاد فلاح4 سعید بهنیا5
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : مسعود عاطفی فرد
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBCH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBCH

بررسی اجمالی سد های لاستیکی

نویسندگان : مسعود عاطفی فرد1 مهدی خیری2 سعید داوودی3 علی آزاد فلاح4 سعید بهنیا5
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : مسعود عاطفی فرد
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBCG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBCG

بررسی آسیب پذیری لرزه ای و بهبود رفتار لرزه ای سازه های با مصالح آجری دربرابر زلزله

نویسندگان : سعید لاری1 مسعود آینه بیگی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی زلزله
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : سعید لاری
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBCF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBCF

Geotechnical Zoning of Municipal Districts 4 and 22 of Great Tehran

نویسندگان : ARASH RAZMYAR1 ABOLFAZL ESLAMI2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مهندسی عمران
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : آرش رزم یار
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBCE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBCE

باز آفرینی فضاهای شهری با تاکید بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی (نمونه موردی:میدان حسن اباد تهران)

نویسندگان : دکتر حسن سجاد زاده1 فرزانه نادری2 سپیده سورتیجی3 مرضیه فدایی4 احمدرضا کریمی5
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : محمد اکبری نصرابادی
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBCD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBCD

پایش تغییرات کاربری اراضی با بکارگیری داده های سنجش از دور بر جزیره گرمایی در شهر مشهد

نویسندگان : محمد هادی رحیمیان1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی محیط ‎زیست و محیط ‎زیست شهری
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : محمد هادی رحیمیان
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBCC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBCC

مروری اجمالی بر مهمترین روش های بهسازی و تثبیت خاکهای مختلف

نویسندگان : مسعود عاطفی فرد1 مهدی خیری2 سعید داوودی3 علی آزاد فلاح4 سعید بهنیا5
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : مسعود عاطفی فرد
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBCB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBCB

بررسی سرمایه اجتماعی در سکونتگاه‌های خودرو و تأثیر آن در توانمندسازی این نوع سکونتگاه‌ها (نمونه موردی: محله بردآباد شهریار)

نویسندگان : شایان اسدی1 علی خمسه2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت و برنامه ریزی شهری
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : شایان اسدی
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBCA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBCA

Streams Restoration Role in Providing Environmental Resources of the City

نویسندگان : azar mehrak1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مهندسی شهرسازی و توسعه شهري پايدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : آذر مهرک
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBCZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBCZ

بررسی ابعاد و مفهوم محرمیت در خانه های سنتی (دوره قاجاریه) شهر کرمانشاه (نمونه مورد مطالعه : تکیه بیگلربیگی)

نویسندگان : منصور مرادی1 مهدی صادقی2 محمدرضا لیلیان3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : منصور مرادی
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBBK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBBK

صفحه 6187 از 6203