توسعه ومدیریت منابع انساني در سازمانها

نویسندگان : دکتر سید اکبر نیلی پور طباطبایی1 رضا رمضانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت بحران
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : رضا رمضانی
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBAC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBAC

تحلیل خلوت وامنیت در پارک های شهری

نویسندگان : الهام صابر1 سجاد رضائی2 احسان صابر3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : الهام صابر
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBAB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBAB

بررسی تاثیر بکارگیری مدیریت دانش بر توانمند سازی کارکنان دانشگاه ارومیه

نویسندگان : یحیی ابراهیم زاده1 کبری میر علی اشرفی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی و جامعه شناسی شهری
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : یحیی ابراهیم زاده
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBAA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBAA

کاربرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی درشرکتهای بزرگ

نویسندگان : دکتر سید اکبر نیلی پور طباطبایی1 رضا رمضانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت بحران
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : رضا رمضانی
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBAZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBAZ

بررسی تاثیر ساختمان های بلند مرتبه بر آلودگی ها با رویکرد محیط زیست شهری

نویسندگان : نوید جاویدی فیروز طوسی1 محمد زاهدیان تجنکی2 ماریا کردجمشیدی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی محیط ‎زیست و محیط ‎زیست شهری
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : نوید جاویدی فیروز طوسی
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBZK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBZK

بررسی تأثیر مجموعه های تفریحی فرهنگی بر ارتقا سلامت روانی جوانان

نویسندگان : احسان مقتصدی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی و جامعه شناسی شهری
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : احسان مقتصدی
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBZH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBZH

تحلیلی بر توسعه پایدار شهر بندر کیاشهر با تأکید بر گردشگری شهری

نویسندگان : صدرالدین متولی1 آزیتا رجبی2 فرامرز مصطفوی3 صادق کاظم خواه4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی شهرسازی و توسعه شهري پايدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : صادق کاظم خواه
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBZG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBZG

بررسی تاثیر فروش تراکم مازاد ساختمانی بر شبکه آب شهری (نمونه موردی منطقه مسکونی خیابان دانشگاه شهر قزوین)

نویسندگان : محمود طاهری1 نوید سعیدی رضوانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت و برنامه ریزی شهری
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : محمود طاهری
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBZF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBZF

بررسی مسیرهای پیشنهادی احداث آزاد راه بر اساس شاخص‌های زیست محیطی و از طریق مدل تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: آزاد راه همدان-کرمانشاه)

نویسندگان : سمیرا شیرزادی1 فاطمه عفتی2 سامان گلالی زاده3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی حمل و نقل و زیرساخت‎های شهری
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : سامان گلالي زاده
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBZE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBZE

معرفی و پیشنهاد نظام طراحيPUD (نظام طراحی خوشه ای)؛ روشي ساختاري براي تأمين فضاي بازعمومی

نویسندگان : الهه صداقت1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : الهه صداقت
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBZD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBZD

ویژگیهای تصویرسازی کتاب طوفان البکاء با مضامین عاشورایی

نویسندگان : سمیه اسداله نجفی1 دکتر مریم لاری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی و جامعه شناسی شهری
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : سمیه اسداله نجفی
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBZC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBZC

طراحی هتل بیمارستان با رویکرد توریسم درمانی در شهر زاهدان

نویسندگان : سونیا میرزاده1 امیر فرج الهی راد2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : سونیا میرزاده
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBZB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBZB

آشنایی با قابلیت ها و کاربردهای نرم افزار تحلیل غیرخطی Zeus-NL

نویسندگان : هادی عنایتی ابر1 عبدالحسین فلاحی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی زلزله
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : هادی عنایتی ابر
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBZA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBZA

Formulating Environmental Strategies for Socio-economic Development Using Comparative Analysis, SWOT Model and AHP

نویسندگان : Saman Galalizadeh1 Hassan Hoveidi2 Samira Shirzadi3
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مدیریت و برنامه ریزی شهری
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : سامان گلالي زاده
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBZZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBZZ

Optimization building orientation and windows by using solar radiant energy

نویسندگان : Seyed Morteza Hosseini1 Ahmad Zati2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : سید مرتضی حسینی
کد IOI مقاله : XYZB-ZZAKK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZAKK

صفحه 6189 از 6203