بررسی جرم شناختی سوء استفاده جنسی از زنان در محیط کار (با تأکید بر حقوق ایران)

نویسندگان : احسان رستم زاده1 فرید محسنی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم اجتماعی
محل انتشار : دومین کنفرانس بين‌المللی علـوم انسـانـی، روانـشـنــاسـی و علوم اجتمـاعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2hpsconf.com
ارسال کننده : احسان رستم زاده
کد IOI مقاله : XYZD-ZZDEK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZD-ZZDEK

بررسی فقهی-حقوقی ازدواج موقت در نظام حقوقی ایران

نویسندگان : مرتضی بهرامی1 محمد مهائی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حقوق بین الملل
محل انتشار : دومین کنفرانس بين‌المللی علـوم انسـانـی، روانـشـنــاسـی و علوم اجتمـاعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2hpsconf.com
ارسال کننده : مرتضی بهرامی
کد IOI مقاله : XYZD-ZZDKA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZD-ZZDKA

بررسی سیستم دادرسی کیفری و اقرار در حقوق ایران و فرانسه

نویسندگان : ریحانه یزدانی1 دکتر مجتبی نیکدوستی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حقوق بین الملل
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : ریحانه یزدانی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZGBC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZGBC

The roleof government inIran andthe international instrumentson the rights ofthe victimcompensation

نویسندگان : Amin mayah1 Fakhrieh Sadehnezhad2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : حقوق بین الملل
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : امين مياه
کد IOI مقاله : XYZE-ZZGKE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZGKE

مسئولیت مدنی ارائه کنندگان خدمات در حقوق ایران وکنوانسیون بین المللی کالا

نویسندگان : سحر مهدوی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حقوق بین الملل
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : سحر مهدوی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZHDZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZHDZ

بررسی شیوه‌های تأمین سرمایه در اجرای طرح‌های شهرداری‌ها با تاکید بر نظام حقوقی ایران

نویسندگان : مهدی ابراهیمی اصل1 محسن بهشتیان2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2iceasconf.com
ارسال کننده : مهدی ابراهیمی اصل
کد IOI مقاله : XYZF-ZZKAZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZF-ZZKAZ

مولفه های عسر وحرج به عنوان مستند طلاق در حقوق ایران وفقه امامیه

نویسندگان : روح اله غلامی بیمرغی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2iceasconf.com
ارسال کننده : روح اله غلامی بیمرغی
کد IOI مقاله : XYZF-ZZKBE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZF-ZZKBE

مسئولیت مدنی دولت ناشی از کاربرد انرژی هسته ای (در حقوق داخلی و بین الملل)

نویسندگان : مجتبی شفیعی علویجه1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icmhconf.com
ارسال کننده : مجتبی شفیعی
کد IOI مقاله : XYZH-ZAFZK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZH-ZAFZK

دادرسی کیفری ویژه اطفال و نوجوانان در حقوق ایران

نویسندگان : مهدی شعبانی1 لیلا قربانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم اجتماعی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icmsconf.com
ارسال کننده : مهدي شعباني
کد IOI مقاله : XYAZ-ZBABF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAZ-ZBABF

مکانیزم های قانونی توسعه اقتصادی رقابت مشروع تجاری در نظام مسئولیت مدنی ایران و اتحادیه اروپا

نویسندگان : دکتر عادل ظهیری1 َناصر حیدری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icmsconf.com
ارسال کننده : ناصر حیدری
کد IOI مقاله : XYAZ-ZBBEC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAZ-ZBBEC

مکانیزم های اقتصادی تعدد مالکیت در عرصه و اعیان نظام حقوقی ایران و امارات متحده عربی

نویسندگان : یاسمن بیوراحمدی1 محمد سعید جاسمی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icmsconf.com
ارسال کننده : یاسمن بویر احمدی
کد IOI مقاله : XYAZ-ZBBEF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAZ-ZBBEF

حقوق و محیط زیست

نویسندگان : محمد مقامی نیا1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : محیط زیست انسانی و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icsda.ir
ارسال کننده : محمد مقامی نیا
کد IOI مقاله : XYAA-ZBDGD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAA-ZBDGD

قوانین و مقررات سرمایه گذاری مستقیم خارجی و موانع و راهکارهای جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز (مطالعه موردی:پالایشگاهای بزرگ)

نویسندگان : رقیه گنجیان1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حقوق بین الملل
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2mahconf.com
ارسال کننده : رقیه گنجیان
کد IOI مقاله : XYAB-ZBKEA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAB-ZBKEA

مسئولیت مدنی مسئولان مدارس نسبت به خسارات ناشی از افعال دانش آموزان

نویسندگان : ناصر ایرانی1 محمد موحدی ساوجی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حقوق بین الملل
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2mahconf.com
ارسال کننده : ناصر ایرانی
کد IOI مقاله : XYAB-ZCZEH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAB-ZCZEH

مسئولیت ضامن چک درحقوق ایران و فرانسه

نویسندگان : زینب ثابت بیرجندی1 سید حسین سادات حسینی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري
محل انتشار : سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : 3meaconf.com
ارسال کننده : زینب ثابت بیرجندی
کد IOI مقاله : XYAC-ZCADG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAC-ZCADG

صفحه 1 از 20