اثرات جریان ورودی سرمایه و رشد اقتصادی بر عملکرد بازار سهام: مقایسه ای بین کشورهای ایران، کره جنوبی و ترکیه

نویسندگان : محی الدین احمدپور1 ریحانه ملکی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : اقتـصــاد
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2rstconf.com
ارسال کننده : سید محی الدین احمدپور
کد IOI مقاله : XYAD-ZCEAF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAD-ZCEAF

موانع عمده ی توسعه ی سرمایه گذاری خارجی در ایران

نویسندگان : حسن نظری1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
آدرس وب سایت کنفرانس : iceasconf.com
ارسال کننده : حسن نظری
کد IOI مقاله : XYCZ-AAFDA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYCZ-AAFDA

بررسی اثر سطح سواد بر درآمد مالیاتی: مورد مطالعه کشورهای منتخب خاورمیانه

نویسندگان : مسعود خداپناه1 ساناز فتاحی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
آدرس وب سایت کنفرانس : icmhconf.com
ارسال کننده : صلاح ابراهیمی
کد IOI مقاله : XYCK-AEHFG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYCK-AEHFG

بررسی تأثیر همزمان تجارت خارجی و سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی بررشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک

نویسندگان : عباس باصری1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : اقتصاد
محل انتشار : همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد
آدرس وب سایت کنفرانس : meuconf.ir
ارسال کننده : عباس باصری
کد IOI مقاله : XYDH-AGKBC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYDH-AGKBC

بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (در کشورهای گروه D-8)

نویسندگان : بهناز مشایخی1 کامبیز هژبر کیانی2 کامران ندری3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
آدرس وب سایت کنفرانس : 3iceasconf.com
ارسال کننده : بهناز مشایخی
کد IOI مقاله : XYGE-BDZEA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYGE-BDZEA

بررسی علل گرایش مصرف¬کنندگان شهر زنجان به محصولات شرکت¬های سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی مستقر در شهرک¬های صنعتی

نویسندگان : فیروزه حاجی علی اکبری1 سمیه شرفی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت تکنولوژی ، تحقیق و توسعه
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icm21.com
ارسال کننده : سمیه شرفی
کد IOI مقاله : XYHB-BEDHA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYHB-BEDHA

تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی در کشورهای جهان

نویسندگان : ارزو پوربافرانی1 مهدی اکابری تفتی2 علی آزادی نژاد3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : استراتژی و کسب و کار
محل انتشار : دومین کنفرانس مدیریت کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : ncbm.ir
ارسال کننده : ارزو پوربافرانی
کد IOI مقاله : XYHG-DBGEF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYHG-DBGEF

به کارگیری تکنیک AHP برای اولویت¬بندی عوامل مؤثر بر جریان سرمایه¬گذاری خارجی در کشور

نویسندگان : راضیه فعلی1 الهام قدوسی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم
آدرس وب سایت کنفرانس : mae2019.ir
ارسال کننده : الهام قدوسی
کد IOI مقاله : XBEC-DGHCD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBEC-DGHCD

بررسی اثرات نوسانات نرخ‌ ارز و سهام بر قیمت مسکن با استفاده از رویکرد خطی و غیرخطی

نویسندگان : محمود پارسایی1 غلامرضا توپچی2 غزل شادلوی چیانه3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران و توسعه پایدار
محل انتشار : هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 8icsau.ir
ارسال کننده : غلامرضا توپچی
کد IOI مقاله : XEDB-HHCFK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEDB-HHCFK

بررسی اثرات نوسانات نرخ‌ ارز و سهام بر قیمت مسکن با استفاده از رویکرد خطی و غیرخطی

نویسندگان : محمود پارسایی1 غلامرضا توپچی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران و توسعه پایدار
محل انتشار : اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : icarcau.com/1st
ارسال کننده : غلامرضا توپچی
کد IOI مقاله : XGAD-HHHBA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGAD-HHHBA

بررسی عوامل موثر بر ردپای اکولوژیکی با تأکید بر نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در ایران

نویسندگان : مریم گلوی1 محمد صیادی2 سیاب ممی پور3 ابراهیم قائد4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : اقتصاد (کلیه گرایش ها)
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : icmba.ir
ارسال کننده : اصغر فرمان
کد IOI مقاله : XYCF-KAABD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYCF-KAABD

اثرات تعاملی فناوری اطلاعات و ارتباطات با باز بودت تجارت، آموزش، شهرنشینی، نوآوری و صنعت بر شدت انرژی در کشورهای OECD

نویسندگان : سمانه مهدوی1 سامان حاتم راد2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : اقتصاد (کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icmba.ir
ارسال کننده : سمانه مهدوی
کد IOI مقاله : XHFB-KFCHD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFB-KFCHD

تأثیرسرمایه گذاری مستقیم خارجی و شاخص سهولت کسب وکار بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با استفاده از رویکرد تغییر رژیم ملایم پنلی(PSTR)

نویسندگان : سید احسان حسینی دوست1 زهره زارعی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : اقتصاد (کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icmba.ir
ارسال کننده : زهره زارعی
کد IOI مقاله : XHFB-KFFEK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFB-KFFEK

صفحه 1 از 1