مولفه های عسر وحرج به عنوان مستند طلاق در حقوق ایران وفقه امامیه

نویسندگان : روح اله غلامی بیمرغی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2iceasconf.com
ارسال کننده : روح اله غلامی بیمرغی
کد IOI مقاله : XYZF-ZZKBE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZF-ZZKBE

بررسی ریشه های فقهی حقوق زنان در قانون حمایت خانواده 1391

نویسندگان : خلیل الله احمدوند1 زهرا سهراب بیگ2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : جامعه شناسی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2mahconf.com
ارسال کننده : ژهرا سهراب بیگ
کد IOI مقاله : XYAB-ZBKGK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAB-ZBKGK

Investigation of apostasy in Imami jurisprudence and public jurisprudence

نویسندگان : D.r Mehdi Esmaili1 Solaleh Ebrahimi2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : حقوق بین الملل
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2rstconf.com
ارسال کننده : سلاله ابراهیمی
کد IOI مقاله : XYAD-ZCEKH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAD-ZCEKH

بررسی تأثیر قاعده «درأ» بر وقوع جرم در حقوق ایران و فقه امامیه

نویسندگان : محمدامین پورچنگیز1 عباسعلی سلطانی2 رقیه تیموری3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حقوق بین الملل
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 3hpsconf.com
ارسال کننده : محمدامين پورچنگيز
کد IOI مقاله : XYAF-ZCKHE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAF-ZCKHE

بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی

نویسندگان : آرزو غضنفری1 رضا غیاثی فر2 مهران عبدلی3 محبوبه کمالی4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icesconf.com
ارسال کننده : آرزو غضنفری
کد IOI مقاله : XYAH-ZDBEZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAH-ZDBEZ

واکاوی شریعت سمحه و سهله و کارآمدی و تاثیرات آن بر نظام حقوقی ایران

نویسندگان : هادی ابان گاه ازگمی1 دکتر محمدعلی قربانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icesconf.com
ارسال کننده : هادی ابان گاه ازگمی
کد IOI مقاله : XYAH-ZDECF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAH-ZDECF

بازخوانی عیوب و بیماریهایی مردانه موجب فسخ نکاح از منظر شیخ انصاری با نیم نگاهی به نظرات امام خمینی و شهید ثانی

نویسندگان : سید حسام الدین حسینی کیا1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حقوق بین الملل
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی
آدرس وب سایت کنفرانس : 3mrhconf.com
ارسال کننده : سید حسام الدین حسینی کیا
کد IOI مقاله : XYBA-ZHBEZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYBA-ZHBEZ

مطالعه دیه اعضاء از نظر فقه امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت

نویسندگان : حسن نعمتی1 مجید وزیری2 مریم یارم طاقلوسهرابی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حقوق بین الملل
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
آدرس وب سایت کنفرانس : 3rstconf.com
ارسال کننده : مریم یارم طاقلوسهرابی
کد IOI مقاله : XYBB-ZHFHC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYBB-ZHFHC

بیمه از دیدگاه فقه وحقوق اسلامی

نویسندگان : امیرحسین حاجی زاده1 عباسعلی فراهتی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم اجتماعی
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
آدرس وب سایت کنفرانس : 3rstconf.com
ارسال کننده : امیرحسین حاجی زاده
کد IOI مقاله : XYBB-ZHFKG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYBB-ZHFKG

بررسی جرایم ناشی از تخلفات انتظامی قضات در مذاهب خمسه وحقوق موضوعه

نویسندگان : علی ملایی1 مجید وزیری2 مریم یارم طاقلوسهرابی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حقوق بین الملل
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
آدرس وب سایت کنفرانس : 3rstconf.com
ارسال کننده : مریم یارم طاقلوسهرابی
کد IOI مقاله : XYBB-ZHGBA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYBB-ZHGBA

چالشهای موجود پیرامون تعیین خسارت معنوی و میزان مجازات آن

نویسندگان : سودابه صباغی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
آدرس وب سایت کنفرانس : icesconf.com
ارسال کننده : سودابه صباغی
کد IOI مقاله : XYCC-ABKCC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYCC-ABKCC

دفاع پیش دستانه: تحلیل و بررسی امکان آن از منظر فقه امامیه

نویسندگان : محمد جواد آقاباقری1 حسینعلی سعدی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حقوق بین الملل
محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی
آدرس وب سایت کنفرانس : mahconf.com
ارسال کننده : محمد جواد آقاباقری
کد IOI مقاله : XYDF-AGCFE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYDF-AGCFE

محاکمه مجانین در نظام عدالت کیفری

نویسندگان : محمدسعید شفیعی1 مجتبی فرهمند2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : پنجمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
آدرس وب سایت کنفرانس : 5icesconf.com
ارسال کننده : محمد سعید شفیعی
کد IOI مقاله : XYGD-BCGBZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYGD-BCGBZ

نگاهی انتقادی به وضعیت قوانین حریم خصوصی ایران با تکیه برفقه امامیه

نویسندگان : معین غلامعلی پور1 سید احمد میر خلیلی2 مهسا عمادی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حقوق و مبانی آن
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 4ibsconf.com
ارسال کننده : معین غلامعلی پور
کد IOI مقاله : XYGG-BDFAD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYGG-BDFAD

بررسی تطبیقی طلاق ضرري در فقه اهل سنت و امامیه

نویسندگان : عثمان قادرزاده1 امیر کشاوری دیلمقانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حقوق و مبانی آن
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 4ibsconf.com
ارسال کننده : امید جهان دیده
کد IOI مقاله : XYGG-BDFDH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYGG-BDFDH

صفحه 1 از 6