نقش میانجیگری رفتارهای وابسته به سلامت در رابطه بین عوامل روانی-اجتماعی و سرطان معده در استان البرز

نویسندگان : مریم یاراحمدی1 مریم لشکری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی بالینی
محل انتشار : دومین کنفرانس بين‌المللی علـوم انسـانـی، روانـشـنــاسـی و علوم اجتمـاعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2hpsconf.com
ارسال کننده : مریم یاراحمدی
کد IOI مقاله : XYZD-ZZDGK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZD-ZZDGK

سلامت روانی و ورزش در طول عمر

نویسندگان : رحیم احمدزاده1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : دومین کنفرانس بين‌المللی علـوم انسـانـی، روانـشـنــاسـی و علوم اجتمـاعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2hpsconf.com
ارسال کننده : رحیم احمدزاده
کد IOI مقاله : XYZD-ZZEBG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZD-ZZEBG

بررسی پژوهشی میزان سنجش اثربخشی تحليلی رفتار متقابل با درمان شناختی در بهبود علائم مرضي شكست عاطفي دانشجويان

نویسندگان : توحید میدانی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی بالینی
محل انتشار : دومین کنفرانس بين‌المللی علـوم انسـانـی، روانـشـنــاسـی و علوم اجتمـاعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2hpsconf.com
ارسال کننده : توحید میدانی
کد IOI مقاله : XYZD-ZZECK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZD-ZZECK

بررسی اثر بخشی ریلکسیشن به شیوه پیشرونده بر روی کاهش علائم جسمانی اضطراب خانم هایی که دچار بارداری ناخواسته شده اند

نویسندگان : فرشید شاهقلی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی بالینی
محل انتشار : دومین کنفرانس بين‌المللی علـوم انسـانـی، روانـشـنــاسـی و علوم اجتمـاعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2hpsconf.com
ارسال کننده : فرشید شاهقلی
کد IOI مقاله : XYZD-ZZEDD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZD-ZZEDD

بازتاب اعتقادات مذهبی و عملکرد های دینی در افزایش سلامت روان

نویسندگان : محمد صادق مظلومیان1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : دومین کنفرانس بين‌المللی علـوم انسـانـی، روانـشـنــاسـی و علوم اجتمـاعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2hpsconf.com
ارسال کننده : محمد صادق مظلومیان
کد IOI مقاله : XYZD-ZZEKG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZD-ZZEKG

مقایسه عملکردهای پنج سیستم مغزی وتغییرات خلقی در زنان یائسه و غیر یائسه شهر اصفهان

نویسندگان : بیتا هاشمی1 کریم عسگری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی عمومی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : بیتا هاشمی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFZZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFZZ

اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر درد مزمن و اضطراب در سالمندان

نویسندگان : حدیث توکلی1 فاطمه حیدری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی بالینی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : فاطمه حیدری
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFAH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFAH

تأثير روان نمايشگري بر اصلاح رفتار دانش آموزان کم شنوا

نویسندگان : ماندانا سپنتا1 سالار فرامرزی2 محبوبه هاشمی3 امیر شیخ جبلی4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی کودک
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : ماندانا سپنتا
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFCZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFCZ

The effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy (MBST) and mindfulness-based stress reduction (MBSR) in depression and anxiety symptoms in patients with Parkinson s Najaf Abad city

نویسندگان : Esmaeil MardaniZadeh1 Elham Yousefi2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : روانشناسی بالینی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : الهام یوسفی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFCD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFCD

بررسی رابطه بین اضطراب ریاضی و رشته تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم و سوم دبیرستان های غیر دولتی منطقه 12 تهران

نویسندگان : مریم خاکی نژاد طهرانی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : مریم خاکی نژاد طهرانی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFDZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFDZ

تأثير آموزش راهبردهاي يادگيري بر كاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر سال اول دبيرستان

نویسندگان : قباد بهامین1 فروزان داوری فرد2 مریم ملکشاهی3 بهزاد صبوحی4 مردان کولیوند5
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی عمومی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : فروزان داوري فرد
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFDG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFDG

Compare the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy and treatment based on acceptance and commitment therapy on reducing anxiety and depression in women with post-traumatic stress disorder caused by the accident Najaf Abad city of Esfahan

نویسندگان : Esmaeil MardaniZadeh1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : روانشناسی بالینی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : الهام یوسفی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFEG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFEG

تأثیر مداخلات واقعیت درمانی به شیوه مددکاری گروهی بر کاهش رفتارهای اضطرابی نوجوانان

نویسندگان : جمال علی آبادی1 kaivanshokri2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی عمومی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : کیوان شکری
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFHC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFHC

Effectiveness of Play Therapy with CPR (Child-Parent-Relationship) approach on reducing Depression and Anxiety in children with cancer

نویسندگان : Faezeh Sadat Ojagh1 Abbas Masjedi Arani2 Ali Zadeh Mohammadi3 Bibi Shahin Shamsian4 Mojtaba Habibi5
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : روانشناسی کودک
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : عباس مسجدی آرانی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZGCC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZGCC

اثربخشی زوج درمانی هیجان محور بر دلزدگی زناشویی و سلامت روان زوجین مراجعه کننده به مرکز سلامت روان مهرگان شوشتر

نویسندگان : کریم سواری1 عاطفه فرخی نیا2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : رفتارشناسی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : کریم سواری
کد IOI مقاله : XYZE-ZZGEB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZGEB

صفحه 1 از 79