تاثیر هوشمند سازی مدارس بر افزایش کیفیت تدریس معلمان و نگرش دانش آموزان به یادگیری

نویسندگان : بهروز قلائی1 زهرا شریفی پور2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس بين‌المللی علـوم انسـانـی، روانـشـنــاسـی و علوم اجتمـاعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2hpsconf.com
ارسال کننده : زهرا شریفی پور
کد IOI مقاله : XYZD-ZZDFD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZD-ZZDFD

Design and evaluation of Antibiotic Prophylaxis in Web-based dental continuing education course based on the constructivist

نویسندگان : Somayeh Ebrahimi Koushk Mahdi1 Morteza Karami2 Mohammad Reza Ahanchian3 Mosannen Mozaffari Pegah4
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : سمیه ابراهیمی کوشک مهدی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFKZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFKZ

Evaluation of Using Moodle Platform as an Educational Space The case of Cyprus – University of EMU

نویسندگان : Mohammad Mehdi Ranjbar1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : محمد مهدی رنجبر
کد IOI مقاله : XYZE-ZZGGB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZGGB

بررسي موانع موجود و تعیین عوامل تاثیر گذار بر توسعه آموزش الكترونيكي از ديدگاه مشمولين شرکت کننده در برنامه هاي آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي جهرم در سال1392

نویسندگان : مریم السادات میری1 فرزانه علی پور2 شیوا جهانی گلبر3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم کاربردی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2iceasconf.com
ارسال کننده : مریم السادات میری
کد IOI مقاله : XYZF-ZZKCZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZF-ZZKCZ

سبک یادگیری متناسب با محیط آموزش الکترونیکی

نویسندگان : سیده فاطمه نورانی1 شیرین میرعابدینی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2iceasconf.com
ارسال کننده : سیده فاطمه نورانی
کد IOI مقاله : XYZF-ZAAAG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZF-ZAAAG

مدارس هوشمند

نویسندگان : صیادسامه آیلار1 کیوان شیخی2 فردین مراداوغلی3 مرتضی بازدار4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icmhconf.com
ارسال کننده : صیاد سامه آیلار
کد IOI مقاله : XYZH-ZAEAB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZH-ZAEAB

ارائه مدل آموزش الکترونیکی مبتنی بر دیدگاه راهبردی و معماری

نویسندگان : محمد جواد عزیزی فر1 ایوب محمدیان2 احرام صفری3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مـــدیـــریــــت و مهندسی صنایع
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icmi.com
ارسال کننده : محمد جواد عزیزی فر
کد IOI مقاله : XYZK-ZAKEC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZK-ZAKEC

آمادگی الکترونیکی

نویسندگان : ناصر حقیقت لاری1 مهرزاد سرافرازی2 زهرا حق پرست3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icmsconf.com
ارسال کننده : ناصر حقیقت لاری
کد IOI مقاله : XYAZ-ZBABK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAZ-ZBABK

بررسی میزان آمادگی معلمان به منظور استفاده از آموزش الکترونیکی بر فرآیند یاددهی – یادگیری مدارس هوشمند دخترانه منطقه 1 و 2 و 3 تهران

نویسندگان : لیلی لجمیری1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2mahconf.com
ارسال کننده : لیلی لجمیری
کد IOI مقاله : XYAB-ZCZCB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAB-ZCZCB

بررسی سازوکارهای و موانع بهبود آموزش الکترونیکی

نویسندگان : جلیل نوروزی1 زهرا سلیمی2 جواد محرابی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : برنامه ریزی درسی و آموزشی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2mahconf.com
ارسال کننده : جلیل نوروزی
کد IOI مقاله : XYAB-ZCZDA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAB-ZCZDA

تاثیر فناوری اطلاعات بر کیفیت زندگی خانواده

نویسندگان : علی شمسی1 سید بهنام موسوی2 ابوالفضل اسماعیلی3 محمد مهدی عباسی4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم اجتماعی
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 3ibsconf.com
ارسال کننده : علی شمسی
کد IOI مقاله : XYAG-ZDZEZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAG-ZDZEZ

(درک اثر یادگیری الکترونیک بر عملکرد دانشجویان: نقش سواد دیجیتال) (مورد مطالعه:دانشجویان کارشناسی ارشد دوره های الکترونیک دانشگاه پیام نور استان مازندران)

نویسندگان : حسن حسینی1 مرضیه شاکری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات ، نوین
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : 2meaconf.com
ارسال کننده : مرضیه شاکری
کد IOI مقاله : XYBC-ZHKAF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYBC-ZHKAF

بررسی و ارائه مدل مناسب آموزش الکترونیک برای توسعه منابع انسانی کارکنان بانک ملی شهر اصفهان

نویسندگان : امیرسام بهرامی1 آذر بهرامی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : 2meaconf.com
ارسال کننده : منوچهر منوچهر تک
کد IOI مقاله : XYBC-ZKBAZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYBC-ZKBAZ

آموزش الکترونیک در نظام تربیت معلم ایران

نویسندگان : حسین قربانیان1 سید علی سیادت2 سید اکبر نیلی پور طباطبایی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات ، نوین
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : 2meaconf.com
ارسال کننده : حسین قربانیان
کد IOI مقاله : XYBC-ZKCFG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYBC-ZKCFG

Investigating the effects of designing e-learning environments on the knowledge of commercial risk and financial risk in insurance companies

نویسندگان : Mahdi Hosseinpouri1 Milad Azizi2 Seyed Reza Mousavi Cheragh Abadi3
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مهندسی صنایع
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
آدرس وب سایت کنفرانس : 4rstconf.com
ارسال کننده : میلاد عزیزی
کد IOI مقاله : XYBD-ZKDKD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYBD-ZKDKD

صفحه 1 از 9