بررسی مشروعیت وابهامات قراردادهای رحم جایگزین ( اجاره رحم ) در روش های نوین باروری از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

نویسندگان : سمیرا مظفری لقا1 محمود آقاجانی,2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی - پاریس
آدرس وب سایت کنفرانس : parisconf.com
ارسال کننده : سمیرا مظفری لقا
کد IOI مقاله : XCAZ-EGAHH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCAZ-EGAHH

صفحه 1 از 1