نگاهی به اموزش از راه دور

نویسندگان : عبدالباسط سیدکر1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گروه علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی موناکو
آدرس وب سایت کنفرانس : pcesconf.com
ارسال کننده : عبدالباسط سیدکر
کد IOI مقاله : XDAD-EFBCF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDAD-EFBCF

صفحه 1 از 1