بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی

علی کارگر1 رعنا ملکی2

چکیده :
مفهوم پایداری در دهه( 1970 ). میلادی ، نتیجه آگاهی بشر نسبت به مسائل محیط زیست و مشکلات فرهنگی ، اجتماعی ، واقتصادی می باشد. یکی از مهمترین اهداف توسعه پایدار ، حفظ طبیعت و اصلاح نگاه به آن است و تجلی توسعه پایدار در حوزه محیط ساخته شده ، معماری پایدار نامیده می شود. آنچه که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است ، رویکرد معماری پایدار نسبت به مسائل محیطی است ؛ هر چند که جدا کردن این موضوع از سایر جنبه های اقتصادی ، فرهنگی ، و اجتماعی کاری دشوار است. با این که نتایج بحران های امروزی به خوبی شناسایی شده اند ولی بسیاری از راه حل های ارائه شده نسبت به مشکلات محیطی در معماری پایدار به نظر نا کار آمد و ناقص می باشد چرا که با وجود راه حل هایی که در جهت رفع مشکلات محیطی در معماری بر می آید اما رویکرد آن ها نسبت به طبیعت همچنان گسسته است و ارزش همیشگی طبیعت احیا نشده باقی می ماند. نگاه انسان نسبت به طبیعت ، همان جهان بینی او می باشد لذا ابهام ها و نواقص تئوریکی که در مفهوم معماری پایدار وجود دارد ، می تواند مانع مهمی در جهت حفظ محیط زیست باشد. هدف این مقاله ، جستجوی نظرهای زیست محیطی توسعه پایدار و معماری پایدار می باشد که در نهایت در مقایسه با برخی از نگرش ها و دیدگاه ها نسبت به طبیعت قرار می گرد تا نواقص تکمیل گردد. به این ترتیب این تحقیق ابتدا به اهداف توسعه پایدار و معماری پایدار در شهر و خیابان ها می پردازد و راه کارهای آن رآن را ارائه می کند تا نواقص آن را در یافته و خط مشی کامل تر را پیشنهاد دهد. هر چند توسعه پایدار ریشه های اکولوژیکی ، و اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، دارد ولی با جستجو درباره معضلات پیش روی انسان معاصر و راه حل های آن در معماری پایدار ، نقش طبیعت بیشتر آشکار گردد.
کلمات کلیدی : معماری پایدار ، مصالح سبز ، بام سبز ، تکنولوژی سبز


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : علی کارگر
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZZA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZZA

مقالات مشابه
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 3. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 4. بررسی برج های خورشیدی در قالب معماری پایدار
 5. خلوت و تعامل اجتماعی در مجوعه های مسکونی شهرهای جدید(نمونه موردی: فاز دو شهر جدید پرند)
 6. طراحی هتل 4 ستاره بارویکرد انرژی های نو و معماری پایدار
 7. Abstract: The effect of climate on architecture
 8. Sustainable Architecture Approach in Designing Residential-Recreational Complex (Qotur Suie Meshkinshahr, Ardebil Province, Iran)
 9. بررسی تکنیک های نوین طراحی با رویکرد به معماری پایدار
 10. Environmental Architecture: the Role of Sustainable Structure “Comparing the Futuristic Purposes in some Case Studies”
 11. معماری و حفظ محیط زیست
 12. نقش راهکارهای اکوتکنولوژیک در طراحی بناها با رویکرد صرفه جویی درمصرف انرژی
 13. بررسی میزان تاثیر سایه انداز بر نورروز وارد شده به کلاس
 14. بررسی توسعه پایدار، راهکاری اساسی اما کم تاثیر بر بهبود بحران های زیست محیطی
 15. تامین روشنائی و انرژی گرمایش در ساختمان با استفاده از انرژی جلبکها
سایر مقالات ارائه دهنده
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. معماری ارگانیک و معماری پایدار و طراحی جزئیات مناسب بام سبز برای کاهش مصرف انرژی ساختمان
 3. شروع معماری معاصر و مدرن ایران در دوره پهلوی اول
 4. معماری پایدار بام سبز ، سبز راه
 5. بررسی و جایگاه اصول معماری پایدار و نقش مردم در بوجود آمدن شهر خلاق
 6. بررسی تاثیر پشت بام سبز بر مصرف انرژی در تهویه محیط پیرامونی در ساختمان های بلند مرتبه با رویکرد معماری پایدار
 7. استفاده از فناوری های مناسب برای جلوگیری از اثرات ساختمان سازی برمحیط زیست در راستای توسعه پایدار
 8. نقش معماری در احیاء منابع طبیعی و شاخص های زیست محیطی پایدار
 9. بررسی عوامل تاثیر گذار درهویت نماهای کلانشهر تبریز
 10. بررسی جایگاه فرهنگ و مسکن و اصول پایداری اجتماعی و رفتاری انسان و محیط و ارتقاء سرزندگی در کیفیت زندگی در مجتمع های مسکونی ( امنیت، سرمایه اجتماعی، تعاملات اجتماعی)
 11. واکاوی حس مکان؛ مولفه¬ای بر ادراک بصری رشته های خاطره ای شهر معاصر نمونه موردی: بازار قدیم تبریز
 12. تاثیر جامعه مصرف گرایی ایران بر معماری معاصر ایران
سایر مقالات محل انتشار
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 3. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 4. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 5. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 6. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 7. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 8. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 9. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 10. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 11. A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods
 12. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 13. Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls
 14. بررسی تاثیر طبیعت بر تعاملات اجتماعی در میدان های شهری (نمونه های موردی: میدان های شهر تهران)
 15. بررسی برج های خورشیدی در قالب معماری پایدار