نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)

داوود سعادت1 سیامک کریمی نژاد2 مسعود پور علیخانی3

چکیده :
انسان همواره در طول تاریخ سعی کرده است به منظور ایجاد سرپناهی امن برای سکونت، آن را با محیط پیرامون خود هماهنگ سازد. معماری و شهرسازی گذشته ی ایران دربرگیرنده اصولی است که در دل سنت ها نمود یافته و همواره با تکیه بر خلاقیت معماران با محیط بومی خود سازگار شده است. مطالعه و تعمق درمعماری بومی ایران و نحوه تعامل انسان بومی با محیط نشان میدهد که تفکر پایداری محور، رویکردی نوین وبی سابقه نیست و معماری گذشته مناطق مختلف ایران به گونه ای شگفت انگیز با اصول پایداری همگراست .نگاهي گذرا به این نوع معماري ، حكايت ازشناخت خصوصيات محيطي و اقليمي پهنه¬هاي متنوع ايران، چاره انديشي هوشمندانه نياكان ما براي استفاده هر چه بيشتر از مواهب طبيعي و مقابله با مشكلات و ناهنجاريهاي اقليمي - محيطي آن دارد. در معماري بومي ،بناها بر اساس مدلهاي توسعه يافته و داراي معاني مشخص ساخته مي¬شود . اغلب اين مدلها بر اساس اوضاع اقتصادي، آداب ورسوم , روحيه و احساسات, انديشه و عقيده, ذوق و سليقه ، برخي روابط اجتماعي وشرايط آب و هوايي آن ناحيه خاص شكل مي¬گيرند .یکی از همین مناطق سواحل جنوبی کشوراست که جز نواحی گرم و مرطوب محسوب می¬شود و هوای گرم و طاقت فرسا توأم با رطوبت بیش از حد و بارانهای موسمی و سیل آسا ، از ویژگی های بارز این منطقه است. در مقاله حاضر، با توضیحاتی که درباره شرایط اقلیمی و ویژگی¬های معماری بناهای منطقه گرم و مرطوب داده مي¬شود سعی بر آن است که تصویری کلی از معماری بومی این منطقه ارائه گردد. معماری ای که در اثر شرایط اقلیمی خاص منطقه شکل گرفته و بیانگر نوعی متفاوت از طراحی بومی است . روش اين پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای است و رويکردی توصيفی دارد. نتايج به‌دست آمده از اين پژوهش به درک اهميت نقش معماری بومی و تاثیر آن در شکل گیری کالبد بنا منجر می‌شود
کلمات کلیدی : بومی گرایی ، معماری بومی ، اقلیم گرم مرطوب


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : سیامک کریمی نژاد
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZAZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZAZ

مقالات مشابه
 1. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 2. بررسی طـرح پیشنهـادی جلوگیری از افزایـش تـرک در کوله سازه پل قدیمی محمدحسن خان قاجار شهرستان بابل
 3. ارزیابی اقلیمی و معماری مناطق سرد و کوهستانی با رویکرد پایداری(نمونه موردی استان اردبیل)
 4. بررسی تاثیر راهکارهای اقلیمی معماری بومی شهر اراک بر شرایط آسایش اقلیمی مدارس اراک
 5. بازخوانی ارزش های معماری بومی توسط معماران مدرن
 6. گونه شناسی خانه های بومی طبس از منظر فضا و مفاهیم فضایی در مقیاس کلان
 7. طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار در شهر دزفول
 8. بررسی میزان تاثیر معماری اقتباسی و بومی در معماری بناهای دولتی شهر تبریز نمونه¬های موردی: بناهای بلدیه، دانشسرای عالی و استانداری
 9. تاثیر معماری بومی ایران و بناهای سنتی بر معماری پایدار روستایی
 10. بررسی عرفان در معماری خانه های سنتی شهر خرم آباد
 11. بررسی تاثیر اتریوم در معماری پایدار ساختمان
 12. پیش فرض های موافقان و مخالفان علم بومی
 13. نگاهی به معماری خاکی با رویکرد کاهش مصرف انرژی
 14. بررسی عدم وجود رویکرد تکنولوژیکی در معماری معاصر ایران با تمرکز بر مشخصه های پایداری زیست محیطی
 15. معماری بومی و مفاهیم و ویژگی های آن
سایر مقالات محل انتشار
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 3. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 4. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 5. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 6. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 7. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 8. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 9. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 10. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 11. A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods
 12. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 13. Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls
 14. بررسی تاثیر طبیعت بر تعاملات اجتماعی در میدان های شهری (نمونه های موردی: میدان های شهر تهران)
 15. بررسی برج های خورشیدی در قالب معماری پایدار