بررسی رابطه بین خودپنداره با انگیزه پیشرفت در دانشجویان روانشناسی دختر

آناهیتا میرعباسی1

چکیده :
چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین خودپنداره با انگیزه پیشرفت در دانشجویان انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی _همبستگی بوده وجامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی رشت در سال تحصیلی 1400_1401به تعداد 120 نفر بوده است و با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 70 نفر انتخاب شدند.ابزا گردآوری اطلاعت پرسشنامه و خود پنداره بک و استیر و پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس می باشد.برای روش تجزیه تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است و همچنین در تجزیه و تحلیل داده از نرم افزار 26 spss استفاده شده است.نتایج بدست امده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان دادبین خودپنداره و انگیزه پیشرفت(0.514=r)دانشجویان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.یعنی هرچقدر دانشجویان خودپنداره باالتری داشته باشند.انگیزه پیشرفت تحصیلی در میان انها افزایش پیدا میکند. بنابراین با توجه به این که خودپنداره با انگیزه پیشرفت ارتباط دارد می توان با افزایش خودپنداری ازطریق اعمال روشهای مناسب تربیتی و غنی کردن محیط پرورشی انگیزه پیشرفت را ارتقا داد.
کلمات کلیدی : کلمات کلیدی : خودپنداره.انگیزه پیشرفت.دانشجویان دختر


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : آسیب شناسی روانی و دانش آموزان
محل انتشار : چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma4.ir
ارسال کننده : آناهیتا میرعباسی
کد IOI مقاله : XKAK-AZZZCE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKAK-AZZZCE

مقالات مشابه
 1. تأثیر ویژگی های شخصیتی معلمان بر انگیزه پیشرفت در بین دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه ناحیه یک آموزش و پرورش شیراز سال 94- 93
 2. ارزیابی دیدگاه هاونگرش های دانش آموزان دختر شرکت کننده در مسابقات ورزشی درمورداولویت ارزش هادرشهر خمینی‌شهر
 3. رابطه هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر
 4. مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و میزان استفاده از شبکه های مجازی در بین دختران دبیرستانی خانواده‌های مشکل دار و عادی شهرستان گرگان.
 5. اثر بخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي بر خودكارآمدي نوجوانان
 6. بررسی نقش پایگاه اجتماعی - اقتصادی مؤثر بر نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش-آموزان (مطالعه¬ی موردی دانش¬آموزان دبیرستان¬های تیزهوشان کاشان)
 7. تاثیر نقش شیوه‌های فرزندپروری بر کمال‌گرایی و ارزیابی منفی از خود در دانشجویان دختر
 8. رابطه سبک های تنظیم شناختی هیجان و سبک های مقابله با استرس با رضایت زناشویی در دانشجویان زن
 9. بررسی رابطه بین اضطراب ریاضی و رشته تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم و سوم دبیرستان های غیر دولتی منطقه 12 تهران
 10. تعيين اثربخشي آموزش مهارت¬های زناشویی بر کاهش دلزدگی زناشویی و افزایش صمیمیت زناشویی زنان دانشجو دانشگاه فنی¬حرفه¬ای اهواز
 11. آموزش مهارت¬های زناشویی بر کاهش دلزدگی زناشویی زنان متاهل دانشجویان دانشگاه فنی حرفه¬ای اهواز
 12. بررسی تاثیر شيوه روش تدریس بارش مغزی بر افزایش خلاقیت در درس علوم دانش‌آموزان دختر پايه پنجم ابتدایی مدارس شهر سيرجان در سال تحصيلي 94-93
 13. آموزش مهارت¬های زناشویی بر افزایش صمیمیت زناشویی زنان متاهل دانشجویان دانشگاه فنی حرفه¬ای اهواز
 14. Relationship between Parenting styles and learning strategies in high school students
 15. رابطة بين سلامت روان و هيجان خواهی در ميان دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد انديمشک
سایر مقالات محل انتشار
 1. الگوی اخلاقی و رفتاری سبک زندگی فاطمی
 2. پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس نشخوار فکری و فرانگرانی در دانش آموزان
 3. اثربخشی آموزش تفکر مثبت بر تنیدگی تحصیلی، کنترل فکر و حرمت خود دانش آموزان دختر
 4. بررسی‌ تاثیر آموزش حضوري در مقایسه‌ با آموزش غیرحضوري بر یادگیري درس ریاضی‌ دانش‌ آموزان پسر کلاس ششم ابتدایی‌
 5. درمان هومیوپاتی و میگرن: مطالعه مروری
 6. مروری بر اثرات استرس بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان
 7. اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین
 8. اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین
 9. مروری بر اثرات استرس بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان
 10. تاثیر روان درمانی انگیزشی بر کنترل هیجانی دانشجویان در شبکه های مجازی
 11. پیش بینی کیفیت زندگی براساس معنای زندگی و نگرش مذهبی در مادران کودکان کم‌توان ذهنی
 12. نقش هوش اجتماعی در پیش بینی استرس شغلی معلمان ابتدایی
 13. بررسی رابطه بین الگوهای تغذیه‌ای با موفقیت تحصیلی دانش آموزان
 14. نقش تنظیم هیجان و حمایت خانواده در پیش‌بینی اختلال استرس پس از سانحه در پرستاران بخش کرونا بیمارستان امام علی (ع) شهر زاهدان
 15. ارتباط یادگیری مجازی با تحولات آموزشی در سازمان آموزش و پرورش