روش های افزایش سازگاری و رضایت ساکنین از قرنطینه خانگی به وسیله ارتقاء مفاهیم نظری در معماری مجموعه های مسکونی

صادق جهانبخش1 سید محمد رشتیان2 ناصر حسن پور کازرونی3 سید حمید آتش پور4

چکیده :
در سال های اخیر، با توجه به تغییر در روش زندگی افراد و مطرح شدن درخانه ماندن و دورکاری، افراد ساعات بسیاری را به اجبار در خانه سپری می کنند. درواقع، بیان راهکاری با عنوان قرنطینه خانگی در موارد ضروری تغییرات اساسی در روش زندگی افراد ایجاد کرده است. اما،این راهکارمشکلاتی از جمله چالش ها و فشارهای روانی را به همراه داشته است. هدف اصلی در این پژوهش شناسایی و بازخوانی مفاهیم نظری موثر بر مفهوم مکان می باشد و لذا به منظورارزیابی ادراک حسی در فضا این مطالعه انجام گردیده است واین ریشه در پدیدارشناسی نوین دارد و هدف آن تحلیل ساختار جدیدی از جهان است که درجهت کاهش چالش های فردی و ایجاد تعادل در فرد قرنطینه شده به وسیله ادراک حسی اقدام به ترمیم محیط نماید. گردآوری اطلاعات در این تحقیق به روش آمیخته(اکتشافی) صورت گرفته است.در مرحله کیفی،ابتدا جمع آوری داده ها در حیطه ی پدیدارشناسی ادراک حسی در مجموعه های مسکونی انجام شده است وسپس، درمرحله بعد با انجام مصاحبه ای در جهت شناسایی پدیده مورد بررسی بااستفاده از روش تحلیل کلایزی و به شاخص های نهایی دست یافته شد. سپس،در مرحله کمی جهت سنجش اعتبار و پایایی نتایج به دست آمده، پرسشنامه ای بسته با افراد قرنطینه شده انجام شده است. درنهایت، اثبات و پایایی پژوهش با تعیین ضریب آلفای کرونباخ در نرم افزار 25SPSS مورد تأیید قرارگرفته است. درپژوهش حاضر داده های به دست آمده نشان دهنده این مطلب است که داشتن فضای باز ونیمه باز در مجموعه های مسکونی در جهت ارتقاء ادراک حواس انسان از جمله بینایی،شنوایی و بویایی برای رفع چالش های فردی و افزایش سازگاری فرد با شرایط بحرانی ناشی از قرنطینه خانگی شیوع بیماری کووید-19بسیارمفید می باشد. درحقیقت ایجاد درونگرایی عملکردی و برونگرایی دیداری-شنیداری در طراحی مجموعه های مسکونی می تواند تعادل جسمی وروانی فرد در محیط مسکونی که از نیازهای اصلی اند را ایجاد کنند.
کلمات کلیدی : مسکن، قرنطینه خانگی،کووید-19، افزایش سازگاری ،درونگرایی عملکردی، برونگرایی دیداری- شنیداری.


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 9icsau.ir
ارسال کننده : صادق جهانبخش
کد IOI مقاله : XGFB-AZZZCH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGFB-AZZZCH

مقالات مشابه
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. Analysis And Design Of Active CMOS Mixer With Low IM2 & IM3
 3. تحلیل بافت های فرسوده شهری در راستای احیا و پیشگیری از فرسودگی (مطالعه موردی: محله درب نو گرگان)
 4. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 5. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 6. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 7. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 8. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 9. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 10. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 11. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 12. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 13. A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods
 14. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 15. Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls
سایر مقالات محل انتشار
 1. معماری بیومیمتیک؛ تقلید انسان از طبیعت
 2. امکان¬سنجی استفاده از سیستم بادبند¬های زانویی لچکی تجدید طراحی¬شده در قاب¬های فولادی در سازه¬های کوتاه مرتبه و در مقاوم¬سازی لرزه¬ای سازه¬های موجود
 3. بررسی مناسب¬ترین محل اتصال سیستم بادبند زانویی لچکی در ستون جهت کاستن تنش¬ها در ستون
 4. بررسی رفتار مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سیستم¬های قاب ساده و خمشی همراه با بادبند زانویی-لچکی با هدف بهینه کردن مقاومت آن در مقابل فروریزی
 5. مهندسی ارزش در خصوص سیستم های تهویه مطبوع در ساختمان¬های مسکونی و استفاده از PCM در صنعت ساختمان
 6. پیش بینی اراضی مناسب برای توسعه شهری بندرعباس
 7. طراحی باغ شفابخش بیماران سرطانی در شهر ساری با تکیه بر شاخصه های بازشناسی طبیعت
 8. تجارب واقدامات جهانی اسکان غیر رسمی در ایران ،ترکیه،مراکش،برزیل
 9. نقش مؤلفه‌های کیفیت فضای باز جمعی مجتمع مسکونی بر بهبود افسردگی بانوان سالمند
 10. مروری بر روابط ارائه شده جهت محاسبه Tp در زلزله های میدان نزدیک
 11. تبیین نقش باغ ایرانی در فضاهای مسکونی به عنوان عامل سلامت روح و روان
 12. تصفیه آبهای آلوده به مواد نفتی به روش MBR در پالایشگاه تهران
 13. نقش جریان های اقتصادی در امکان شکل پذیری پیوند های روستایی _شهری در کرج و حوزه ی پیرامونی آن با تاکید بر پایداری سکونتگاه ها
 14. بررسی تاثیر افزودن ژل حاوی میکروسیلیس و فوق روان کننده در مقادیر مصرف مختلف بر تغییر رفتار مقاومتی و نفوذ پذیری مخلوط های بتنی
 15. بهبود مدیریت بهره‌برداری از فضاهای درمانی و مراقبتی با شناسایی شاخص‌های کلیدی و ایجاد نشاط، جذابیت و حس مثبت در بیمارستان‌های کودکان تهران