تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری

سعید پاشا زانوسی1 محمد مهدوی2 سیده هانیه نجاتی3 خاطره احسنی4

چکیده :
سطح پایین کیفیت فضاهای شهری، نادیده انگاری ارزش های اجتماعی و فرهنگی و نیز هویت نهفته در معماری فضاهای شهری سبب شکل گیری فضاهای مردم گریز در ساختار شهری شده است که ضرورت پویایی فضای یک شهر را بیش از پیش نمایان می کند. برای رسیدن به این پویایی در فضای شهری و جامعه، احتیاج به رفع نیازها و مسائلی است که از مهمترین آنها می توان به توجه به سرزندگی اجتماعی اشاره کرد که امروزه بوسیله سطوح فعالیت ها و تعاملات اجتماعی به علاوه ماهیت ارتباطات اجتماعی سنجیده می¬شود. یک شهر سرزنده و پویا به لحاظ اجتماعی می تواند بواسطه ارتباط خوب و پویا میان لایه های اجتماعی روحیه جمعی که ارتباط جمعی را در پی دارد به سطوح سلامت بالاتری در فرهنگ، اقتصاد، آرامش و نیز عدالت دست پیدا کند که در نهایت به زیست پذیری بهتری با محیط منجر خواهد شد. در این پژوهش با استفاده از نوع روش تحقیق کیفی و توصیفی-تحلیلی و همچنین مطالعات میدانی،سعی بر این شد که ارتقاء تعاملات اجتماعی به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل پویایی فضای شهری مورد برسی قرار گیرد و عوامل معماری شکل دهنده آن در یک نمونه موردی که خیابان فردوسی نوشهر انتخاب شده، مورد برسی قرار گیرد.در نهایت با استفاده از مشاهدات میدانی و عکس، موانع و پتانسیل های موجود شناسایی شده و پیشنهاداتی در جهت رسیدن به هویت شهری پویا بیان می گردد.
کلمات کلیدی : فضای شهری ، پویایی ، پیاده رو ، خیابان فردوسی نوشهر


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : سعید پاشا زانوسی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZAA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZAA

مقالات مشابه
 1. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 2. بررسی تاثیر طبیعت بر تعاملات اجتماعی در میدان های شهری (نمونه های موردی: میدان های شهر تهران)
 3. بررسی تعاملات اجتماعی در فضاهای باز شهری نمونه موردی: میدان 22 بهمن شهر ایلام
 4. بررسی و ارزیابی حمل و نقل شهری بر توسعه پایدار شهری
 5. بررسی عوامل موثر بر ایجاد حس دلبستگی در کودکان بی¬سرپرست نسبت به محل سکونتشان
 6. تبیین مؤلفه های بعد کالبدی فضای شهری و کاربست آن در طراحی شهری
 7. بررسی فضای سبز شهری با تاکید بر کشت گیاه سوخت زیستی جاتروفا در نواحی جنوبی ایران
 8. Health issue in neighborhood level (case study: Motahary neighborhood)
 9. بررسی قابلیت پیاده راه سازی در فضاهای شهری و ارتباط آن با مولفه سرزندگی شهروندان - مطالعه موردی : خیابان حکیم نزاری شهر بیرجند
 10. شناخت ابعاد ترجیحات محیطی شهروندان در ارتباط با کیفیت حضورپذیری در خیابان های شهری
 11. مقایسه میزان توسعه یافتگی کالبدی مناطق 1 و 2 شهر یزد
 12. نقش برنامه ریزی کالبدی شهری در تأمین نیازهای شهروندان
 13. بررسی الگوهای فرهنگی و هنری و رهیافتهای هویتی معماری ایرانی-اسلامی در طراحی مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی ایران
 14. تاثیر پیاده مداری بر کاهش جرم با تاکید بر رویکرد CPTED
 15. جهت گیری بهینه اقلیمی پیاده راه ها در منطقه گرم و خشک اصفهان
سایر مقالات محل انتشار
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 3. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 4. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 5. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 6. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 7. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 8. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 9. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 10. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 11. A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods
 12. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 13. Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls
 14. بررسی تاثیر طبیعت بر تعاملات اجتماعی در میدان های شهری (نمونه های موردی: میدان های شهر تهران)
 15. بررسی برج های خورشیدی در قالب معماری پایدار