سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار

امیر حق جو1 علی اکبر اکبری2

چکیده :
يكي از راهكارهاي توسعه پایدار معماری، رويكرد جدي به اجراي صنعتي ساختمان¬های با اصول معماری پایدار مي¬باشد. صنعتي¬سازي به روش يا روش¬هايي كه ميزان استفاده از منابع انساني، مواد اوليه و سرمايه را در راستاي پاسخ¬دهي به نياز مسكن جامعه و بهره¬وري اقتصادي با بكارگيري فنآوري¬هاي نوين پایداركه در يك ساختار منظم و مدولار، تشكيلات يافته و منسجم بطور كارا عمل كند، گويند. اين امر از طريق فراهم آوردن شرايط فني لازم با گسترش كارخانجات توليد صنعتي ساختمان، بالا بردن سطح دانش نيروي انساني ماهر و بكارگيري فنون نوين و ابزار و امكانات اجراي ساختمان، ميسر است. امروزه با پيشرفت علم و دانش در صنعت ساختمان و نياز روزافزون به ساخت ساختمان¬هاي متعدد نيازمند راهكارهايي هستيم كه تنها با هدف معماری به روش پایدار با برنامه¬ريزي، مديريت و رشد هماهنگ صنايع وابسته ميسر است. در اين تحقيق به معرفي سيستم پيش ساخته ترونکو، نحوه ساخت و مشخصات فني شامل عناصر سازه¬اي، ويژگي¬هاي معماري، ايمني و نقاط قوت و ضعف آن پرداخته و از نتايج بدست آمده اين سيستم نسبت به مصالح، پايداري در برابر نيروها و تنش هاي ناشي از آن به معرفي این سيستم پيش ساخته سازه¬اي به منظور نگرشی نو به توسعه معماری پایدار مي پردازيم،که از جمله ویژگی¬های معماری پایدار این روش، می¬توان به امکان اجراي سیستم ساختمانی ترونکو در اقلیم¬هاي متفاوت و فصول مختلف سال، سهولت و سرعت ساخت، نیاز به دقت بالا در اجرا و امکان استفاده از این سیستم در مناطقی با خاك ضعیف و حتی بر روي بناهاي ساخته شده به علت وزن کم آن اشاره نمود.
کلمات کلیدی : فناوري هاي نوین، معماری پایدار، تکنولوژي ساخت، سیستم ساختمانی ترونکو


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : امیر حق جو
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZAB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZAB

مقالات مشابه
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 3. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 4. بررسی برج های خورشیدی در قالب معماری پایدار
 5. خلوت و تعامل اجتماعی در مجوعه های مسکونی شهرهای جدید(نمونه موردی: فاز دو شهر جدید پرند)
 6. طراحی هتل 4 ستاره بارویکرد انرژی های نو و معماری پایدار
 7. Abstract: The effect of climate on architecture
 8. Sustainable Architecture Approach in Designing Residential-Recreational Complex (Qotur Suie Meshkinshahr, Ardebil Province, Iran)
 9. بررسی تکنیک های نوین طراحی با رویکرد به معماری پایدار
 10. Environmental Architecture: the Role of Sustainable Structure “Comparing the Futuristic Purposes in some Case Studies”
 11. معماری و حفظ محیط زیست
 12. نقش راهکارهای اکوتکنولوژیک در طراحی بناها با رویکرد صرفه جویی درمصرف انرژی
 13. بررسی میزان تاثیر سایه انداز بر نورروز وارد شده به کلاس
 14. بررسی توسعه پایدار، راهکاری اساسی اما کم تاثیر بر بهبود بحران های زیست محیطی
 15. تامین روشنائی و انرژی گرمایش در ساختمان با استفاده از انرژی جلبکها
سایر مقالات محل انتشار
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 3. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 4. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 5. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 6. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 7. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 8. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 9. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 10. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 11. A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods
 12. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 13. Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls
 14. بررسی تاثیر طبیعت بر تعاملات اجتماعی در میدان های شهری (نمونه های موردی: میدان های شهر تهران)
 15. بررسی برج های خورشیدی در قالب معماری پایدار