علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام

صادق صیدبیگی1

چکیده :
تخلفات مهندسی ساختمان همه به دور از علت نیست و عواملی هست که منشأ بروز تخلفات ساختمانی و مهندسی در شهر ایلام است آنچه مورد توجه و سوال برانگیز است، این است که به چه دلیل مهندسان ساختمان مرتکب تخلفات ساختمانی می شوند، با وجودی که مطلع هستند مقررات و قوانین در این باره وجود دارد و عوامل اجرایی نظام مهندسی و کنترل ساختمان و شهرداری بطور مداوم شبانه روز در حال ایفا وظیفه هستند بدون تردید ریشه یابی این امر مهم و مورد نیاز جامعه بسیاری از مشکلات خواهد بود گرچه در این مقوله با کوشش بسیار می شود که قضایا از دید دقت بسیارتری مورد جستجو قرار گیرد زلزله بم و فروریختن ساختمان های در حال احداث نمونه شاهدی از این مدعا می باشد . لذا مهمترین علل و تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام به شرح ذیل تحت عنوان علت اصلی بر شمرده می شود: عدم نظارت مجریان و ناظرین ذیربط، عدم اشتغال، غفلت از مخاطرات سیل و زلزله، عدم جلوگیری به موقع مأمورین از ساخت و ساز غیر مجاز فنی توسط کارشناسان در اثر نظارت مهندسین شهرداری، مشکل مسکن و مصالح، عدم تدوین مقررات منطبق با نیازهای اجتماعی، فقدان آموزش عمومی و غیره . در یک تقسیم بندی کلی علل تخلفات مهندسی ساختمان به دو دسته تقسیم می شود: 1- علل اجتماعی 2- علل اقتصادی.
کلمات کلیدی : تخلفات، مهندسی ساختمان، قوانین و مقررات، ساخت و ساز، شهر ایلام.


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی شهرسازی وتوسعه شهري پايدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : صادق صیدبیگی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZAD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZAD

مقالات مشابه
 1. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 2. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 3. Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls
 4. بررسی تعاملات اجتماعی در فضاهای باز شهری نمونه موردی: میدان 22 بهمن شهر ایلام
 5. گردشگری پایدار دراستان ایلام و ارتباط آن با معماری
 6. گونه شناسی معماری آرامگاهی ایران در دوران سلجوقی ، ایلخانی اشاره موردی گنبد علویان همدان
 7. Sustainable Architecture Approach in Designing Residential-Recreational Complex (Qotur Suie Meshkinshahr, Ardebil Province, Iran)
 8. ضرورت بهره گیری از سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان( BIM ) در آموزش معماری ایران .
 9. ارزیابی اقلیمی و معماری مناطق سرد و کوهستانی با رویکرد پایداری(نمونه موردی استان اردبیل)
 10. بررسی عملکرد پودرسنگ میکرونیزه شده مضاف بر سیمان بر مقاومت فشاری و خمشی روسازی بتنی
 11. the application of nanotechnology on construction
 12. Environmental Architecture: the Role of Sustainable Structure “Comparing the Futuristic Purposes in some Case Studies”
 13. استفاده از بتن غلتکی در روسازی راه و مقایسه با روسازی آسفالتی از دیدگاه مدیریت ساخت
 14. معماری و حفظ محیط زیست
 15. بررسی تکنولوژی در صنعت ساختمان و معماری
سایر مقالات محل انتشار
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 3. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 4. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 5. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 6. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 7. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 8. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 9. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 10. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 11. A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods
 12. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 13. Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls
 14. بررسی تاثیر طبیعت بر تعاملات اجتماعی در میدان های شهری (نمونه های موردی: میدان های شهر تهران)
 15. بررسی برج های خورشیدی در قالب معماری پایدار