بررسی تاثیر طبیعت بر تعاملات اجتماعی در میدان های شهری (نمونه های موردی: میدان های شهر تهران)

زهرا قاسمی1 حمیدرضا صارمی2 محمدرضا بمانیان3 مریم ستارپور4

چکیده :
یكي از مقولاتي كه در فضای شهری مورد توجه بوده، بهبود کیفیت این گونه فضاها می باشد. بهره گیری از طبیعت و عناصر آن می تواند در ارتقاء آنها نقش داشته و اين نقش را مي توان در بررسی رابطه بين انسان، طبيعت و شناسايي تاثير طبيعت بر محيط مصنوع و اثرات متقابل آن ها بر يكديگر جستجو نمود. به دلیل اهمیت محیط های شهری و میدان به عنوان یکی از مهم ترین این فضاها و نقش آنها در پرورش جامعه، تمرکز بر میادین می باشد و تاثیر طبیعت بر تعاملات اجتماعی و چگونگي پاسخگويي طبیعت به برخي نيازهاي رواني انسان مورد ارزیابی واقع شده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای اثبات شد که وجود سرزندگی و اجتماع پذیری در فضاهای شهری، در افزایش تعاملات اجتماعی تاثیر قابل توجهی دارند و افزایش این عوامل موجب بهبود فضاهای شهری می شود. با بهره گیری از روش تحقیق همبستگی و استفاده از پرسشنامه و تحلیل آنها با نرم افزار SPSSاین نتیجه حاصل شد که استفاده از فضای طبیعی با طراحی مناسب، تاثیر قابل توجهی بر رضایتمندی، اجتماع پذیری، ایجاد سرزندگی و هویت مکانی و در نهایت افزایش تعاملات اجتماعی می شود.
کلمات کلیدی : فضای شهری، میدان، فضای طبیعی، سرزندگی، اجتماع پذیری، تعاملات اجتماعی


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : زهرا قاسمی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZAF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZAF

مقالات مشابه
 1. تحلیل بافت های فرسوده شهری در راستای احیا و پیشگیری از فرسودگی (مطالعه موردی: محله درب نو گرگان)
 2. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 3. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 4. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 5. بررسی تاثیر طبیعت بر تعاملات اجتماعی در میدان های شهری (نمونه های موردی: میدان های شهر تهران)
 6. بررسی تعاملات اجتماعی در فضاهای باز شهری نمونه موردی: میدان 22 بهمن شهر ایلام
 7. بررسی عوامل موثر بر حاشیه نشینی در شهر ارومیه
 8. گردشگری پایدار دراستان ایلام و ارتباط آن با معماری
 9. برسی معماری یکی از زیباترین سراها درطولانی ترین بازار ایران ( سرای ملک زنجان )
 10. دهکده آرامش بانوان مناطق شمال ایران بارویکردروانشناسی محیط
 11. خلوت و تعامل اجتماعی در مجوعه های مسکونی شهرهای جدید(نمونه موردی: فاز دو شهر جدید پرند)
 12. بررسی و ارزیابی برنامه راهبردی و اجرایی توسعه صنعت اقتصادی و گردشگری در (شهرستان ساری)
 13. طراحی خانه تعزیه با رویکرد هویت ایرانی
 14. نقوش انسانی دوره قاجار بر درب‌های گنجینه معماری موزه بنیاد
 15. Abstract: The effect of climate on architecture
سایر مقالات محل انتشار
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 3. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 4. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 5. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 6. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 7. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 8. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 9. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 10. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 11. A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods
 12. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 13. Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls
 14. بررسی تاثیر طبیعت بر تعاملات اجتماعی در میدان های شهری (نمونه های موردی: میدان های شهر تهران)
 15. بررسی برج های خورشیدی در قالب معماری پایدار