بررسی عوامل موثر بر حاشیه نشینی در شهر ارومیه

هوشنگ سرور1 سجاد فلاح پور2 ابراهیم جمالی3 محمدرضا آستن4

چکیده :
حاشیه نشینی نیز به عنوان عدم تعادل فضایی توزیع جمعیت، مشکلات متعددي را براي کشورها به وجود می آورد. و باعث بروز ناهنجاری هایی در شهر ها می شود. این پدیده در بعضی از جوامع، معلول کشش طبیعی قطب هاي صنعتی، شغلی، رفاهی و اداري و در بعضی دیگر از جوامع، بیکاري و فقر عامل آن است. در ايران هم شهرنشينی با روندی سريع و شتابان همراه بوده و اين رشد شتابان، مسائل زيادی برای شهرهای بزرگ بدنبال داشته است. این شرایط در کشورهای رو به توسعه از جمله کشور ما، شرایط بحرانی تري به خود گرفته، و همین روند، مهاجرت هاي وسیعی را در پی داشته است. این مهاجرت ها باعث ایجاد اشتغال کاذب و نابسامانی هایی در شهرهاي مقصد می شود. من جمله شهر ارومیه که 30درصد جمعیت آن را حاشیه نشینان تشکیل می دهد؛ جز این نوع از شهرهاست. مهاجرت از نوع اقتصادی، از عوامل موثر در شكل گيري حاشيه نشيني در این شهر است که توسعه نامتوازن شهر را موجب گردیده است. هدف پژوهش نگاهی به عوامل موثر بر حاشیه نشینی در شهر ارومیه و تحلیل و بررسی و ارائه راهکارهایی برای غلبه بر این معضل شهری می باشد. دلایل بیکاری و کمبود امکانات و تسهیلات در محلات حاشیه نشین، مهاجرت از روستاها و شهرستان های دیگر از مهمترین اهدافی است که دنبال می شود. این مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی و موردی می باشد. و با استفاده از روش مشاهده و پیمایش میدانی و مدل کوکران، از داده هاي نمونه اي مربوط به 384 خانوار ، نسبت به تحلیل یافته های خود، اقدام کرده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین جاذبه های اقتصادی شهر، دافعه های اقتصادی محیط قبلی یا مبدا با حاشیه نشینی یا محیط مقصد رابطه معکوسی وجود دارد.
کلمات کلیدی : حاشیه نشینی ، حاشیه نشینان ، مهاجرت ، شهر ارومیه


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : منظر شهري پايدار و توسعه
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : سجاد فلاح پور
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZBZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZBZ

مقالات مشابه
 1. تحلیل بافت های فرسوده شهری در راستای احیا و پیشگیری از فرسودگی (مطالعه موردی: محله درب نو گرگان)
 2. بررسی عوامل موثر بر حاشیه نشینی در شهر ارومیه
 3. ارزیابی مکان یابی شهرک مسکونی به منظور دستیابی به توسعه پایدار (نمونه موردی شهرک پارس جنوبی عسلویه)
 4. بررسی تاثیرات اکوتوریسم بر توسعه پایدار روستایی
 5. بررسی مفهوم حاشیه نشینی و معضلات شهری ناشی از آن
 6. بررسی کالبدی الگوهای فضایی معماری بناهای مسکونی دوره ی صفویه در اصفهان
 7. سنجش میزان مطلوبیت پیاده راه های شهری با تاکید بر عبور و مرور معلولین
 8. تحلیل و بررسی ویژگی مسیر های پیاده محور با تاکید بر غنای بصری به روش AHP نمونه موردی:شهر ارومیه
 9. نقش عوامل توسعه فیزیکی شهرها در توسعه فیزیکی شهر زابل
 10. جایگاه تحريم‌هاي اقتصادي شوراي امنيت از منظر حقوق بشر
 11. بررسی علل و عوامل موثر بر بروز خشونت بین جوانان پسر شهر ارومیه
 12. بررسی رابطه سبکهای فرزندپروری با خودکارآمدی و خودناتوان سازی دربین مددجویان کمیته امداد امام خمینی در شهرستان ارومیه
 13. مقایسه نوجوانان مهاجر افغانی و بومی در میزان ناامیدی و خودکارآمدی
 14. ارزیابی شهرستانهای استان زنجان به لحاظ دسترسی به امکانات در مانی و بهداشتی با استفاده از مدل TOPSIS و MORIS
 15. اعمال روش BBO برای جایابی بانک های خازنی و واحدهای تولید پراکنده
سایر مقالات محل انتشار
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 3. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 4. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 5. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 6. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 7. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 8. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 9. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 10. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 11. A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods
 12. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 13. Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls
 14. بررسی تاثیر طبیعت بر تعاملات اجتماعی در میدان های شهری (نمونه های موردی: میدان های شهر تهران)
 15. بررسی برج های خورشیدی در قالب معماری پایدار