بررسی تأثیر مجموعه های تفریحی فرهنگی بر ارتقا سلامت روانی جوانان

احسان مقتصدی1

چکیده :
اوقات فراغت در زندگی انسان، امری غیر قابل چشم پوشی است و از آن جهت اهمیت بیش تری می یابد که می تواند زمینه ساز رشد و تعالی یک فرد یا انحطاط و نابودی وی گردد. مجموعه های تفریحی فرهنگی قابلیت این را دارد که خاستگاه این پرورش در تمام جهات فکری و روانی افراد به خصوص در زمینه ایجاد سلامت روانی در قشر جوانان باشد. لذا این مقاله سعی دارد تا با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای، پس از تعریف کلی مجموعه تفریحی فرهنگی و آشنایی با چیستی سلامت روان، به بررسی تأثیر مجموعه های تفریحی فرهنگی بر ارتقا سلامت روانی جوانان بپردازد تا اهمیت این موضوع را در اعتلای میزان رشد فکری، اخلاقی و اجتماعی جامعه نشان دهد.
کلمات کلیدی : مجموعه تفریحی فرهنگی، روانشناسی، جوانان، سلامت روانی


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی و جامعه شناسی شهری
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : احسان مقتصدی
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBZH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBZH

مقالات مشابه
 1. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 2. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 3. طراحی خانه تعزیه با رویکرد هویت ایرانی
 4. تحلیل خلوت واجتماع پذیری وارتباط دومولفه در پارک های شهری
 5. معماری و حفظ محیط زیست
 6. بررسی تاثیر فضای نشیمن در تقویت ارتباط بین افراد خانواده با استفاده از روانشناسی محیط
 7. ارزیابی میزان پایداری هنرستان¬های نوساخت بر اساس روش¬های اجرایی و مصالح به کار رفته در ساختمان
 8. بررسی تاثیر طراحی تجربهمحور در هنرهای شهری با هدف تعامل مثبت شهروندان و فضای شهر (موردپژوهی المانهای شهری پیرامون حافظیّه)
 9. بررسی تأثیر مجموعه های تفریحی فرهنگی بر ارتقا سلامت روانی جوانان
 10. تحلیل خلوت وامنیت در پارک های شهری
 11. اثر روانشناسی محیطی بر کودکان(خانه،شهر،طبیعت)
 12. بررسی عوامل افزایش حس تعلق به مکان در مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست
 13. بکارگیری ادبیات و معماری در حفظ ارتقاء فرهنگی جامعه
 14. بررسی عوامل موثر بر ارتقای کیفیت محیطی شهر کتاب تهران- ایران
 15. طراحی فضای بازی با توجه به مبانی بازی کودکان
سایر مقالات محل انتشار
 1. پیامدهای اجتماعی نوسازی بافت فرسوده در شهر مشهد: مورد پژوهی محله طبرسی
 2. Urban Morphology and Microclimate: Street Design and Layout Effects on Air and Solar Access in Urban Canyons
 3. Biosystematic study of Rotifera in the northeastern of Markazy province of Iran
 4. از مدیریت زمین تا حکمروایی زمین؛ با نگاهی بر اصول و الزامات حکمروایی شایسته زمین
 5. بررسي طول سايبان براي ضلع شرقي در ساختمان هاي مسكوني شهر ستان بندرعباس
 6. بررسي سيستم‌هاي ايمني تونل‌هاي طويل ريلي
 7. اصول طراحی محوطه مهدکودک براساس ارتقاء خلاقیت کودکان
 8. بررسی تاثیر طراحی تجربهمحور در هنرهای شهری با هدف تعامل مثبت شهروندان و فضای شهر (موردپژوهی المانهای شهری پیرامون حافظیّه)
 9. Applying the Land Use- Transportation Integrated Model , Using the Most Effective Sustainable Urban Variables (Case Study : Part of the district 22 of Tehran)
 10. The Relationship between Online Shopping and Traditional Shopping (Shopping Trip), Case Study: The City of Tehran
 11. آسیب شناسی سازه های ناسازگار شهری با تکیه بر سازه های شهری شاهرود
 12. Optimization building orientation and windows by using solar radiant energy
 13. Formulating Environmental Strategies for Socio-economic Development Using Comparative Analysis, SWOT Model and AHP
 14. آشنایی با قابلیت ها و کاربردهای نرم افزار تحلیل غیرخطی Zeus-NL
 15. طراحی هتل بیمارستان با رویکرد توریسم درمانی در شهر زاهدان