دهکده آرامش بانوان مناطق شمال ایران بارویکردروانشناسی محیط

شراره رجبی1 سودابه مهری2

چکیده :
با وجود رشد روز افزون مشغله‌های فکری وکاری در جوامع امروزی و افزایش فشارهای روحی و روانی در محیط‌های کاری و اجتماعی و نیز کاهش زمان اوقات فراغت افراد نسبت به گذشته، نه تنها از اهمیت چگونگی پرداختن به اوقات فراغت نکاسته بلکه نیاز به گذراندن این اوقات به نحوی کارا و مؤثر برای افراد امری است ضروری و لازمه داشتن یک جامعه موفق و پویا. گرچه خانواده ازمرد وزن تشکیل می شود وهردو درتشکیل خانواه وموجودیت آن موثرنداماآسایش فضای خانواده وآرامش وسکونتی که درفضای خانه حاکم است به برکت وجود زن وطبیعت زنانه است و اگرزن ازفرهیختگی وبلوغ فکری برخوردار باشد این مهم راهرچه بهتربه کودک خود منتقل می کنند زنان درواقع نیمی ازپیکره اجتماعی را تشکیل می دهند که به دلیل ظرافت های بارزروحی -روانی وویژگی های جسمی درکنارشرایط جامعه که دراکثرموارد سمت وسویی مرد سالارانهداشته ودارد ودرمعرض آسیب هاوآزارهای متعددی است که شیوه وشکل آن در زمان های مختلف متفاوت بوده ودردوران ما به گونه خاص خود می باشد. بنابراین هدف ازاین طرح نه تنها نادیده گرفتن نقش مردان درکنارزنان درجامعه نمی باشد بلکه به بهبود کیفیت این رابطه می اندیشد.شاید که ازاین طریق زنان با روحیه ای شاد وپرشوروبا فکری باز وسطح آگاهی بالاتر درجامعه، دوش به دوش مردان ایفای نقش کنند.باتفکیک فضاهای عمومی مختص بانوان که فضای آرامش نامیده میشودمعضلات بزرگی مانند ترس ،امنیت وعدم حس اعتماددرآنها که منجربه کمرنگ شدن حضورآنان دراجتماع وجزءعوامل محدودکننده حضورزنان درفضاهای جمعی میگردد ،تاحدودی ازبین میرود وبانوان با اعتماد به نفس بیشتری درچنین فضاهایی که موجب سرزندگی جسمانی وروانی آنها میگردد ،حضورپیدا می کنندوآرام وقرارمی یابند.
کلمات کلیدی : زن ،آرامش ،امنیت ، اعتماد روانی


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : شراره رجبی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZBG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZBG

مقالات مشابه
 1. Analysis And Design Of Active CMOS Mixer With Low IM2 & IM3
 2. تحلیل بافت های فرسوده شهری در راستای احیا و پیشگیری از فرسودگی (مطالعه موردی: محله درب نو گرگان)
 3. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 4. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 5. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 6. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 7. A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods
 8. بررسی تاثیر طبیعت بر تعاملات اجتماعی در میدان های شهری (نمونه های موردی: میدان های شهر تهران)
 9. بررسی برج های خورشیدی در قالب معماری پایدار
 10. بررسی عوامل موثر بر حاشیه نشینی در شهر ارومیه
 11. برسی معماری یکی از زیباترین سراها درطولانی ترین بازار ایران ( سرای ملک زنجان )
 12. بررسی رفتار لرزه ای بابادبند ضربدری بزرگ تحت اثر زلزله حوزه نزدیک
 13. شبیه‌سازی تأثیر مانع بر حرکت و دبی جریان غلیظ با استفاده از Flow-3D
 14. دهکده آرامش بانوان مناطق شمال ایران بارویکردروانشناسی محیط
 15. بررسی طـرح پیشنهـادی جلوگیری از افزایـش تـرک در کوله سازه پل قدیمی محمدحسن خان قاجار شهرستان بابل
سایر مقالات محل انتشار
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 3. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 4. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 5. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 6. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 7. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 8. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 9. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 10. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 11. A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods
 12. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 13. Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls
 14. بررسی تاثیر طبیعت بر تعاملات اجتماعی در میدان های شهری (نمونه های موردی: میدان های شهر تهران)
 15. بررسی برج های خورشیدی در قالب معماری پایدار